Navigacijska pot


O nas
Vodja Predstavništva

Pripravništvo
Pošlji spletno stran prijateljemPošlji spletno stran prijateljemNatisniNatisni

Pripravništvo v institucijah  Evropske unije vam lahko prinese zanimive izkušnje in vam odpre nova vrata v svet.

Več informacij:

Koristna povezava:

A zakaj bi izgubljali besede? Naj vam o tem, kaj je pripravništvo pomenilo za njiju , iz prve roke več povesta kar naša nekdanja kolegica Sandra Palamar in nekdanji kolega Andrej Kirn.

Sandra Palamar: "Praksa in pripravništvo, ki ju je možno opravljati na Evropski komisiji v Sloveniji, sta mi omogočila vpogled v delovanje institucij in me hkrati navdušila za nadaljnjo specializacijo na področju evropskih zadev. Imela sem čast in srečo, da na Predstavništvu Evropske komisije opravljam kar oboje, prakso in t. i. »blue book« pripravništvo. Oboje mi je namreč omogočilo, da sem se v praksi seznanila z izzivi in priložnostmi, ki jih takšno delo ponuja. Vsakomur, ki se izobražuje v tej smeri ali goji poseben interes do evropskih zadev, bi priporočila opravljanje vsaj prakse, ki je nekoliko krajša, vendar nič manj zanimiva. Pripravništvo je bilo zame edinstvena in formativna izkušnja, ki je še poglobila moje znanje ne le s področja evropskih zadev, temveč tudi v smislu razvoja profesionalnega odnosa do dela in sodelavcev. Raznolikost nalog, ki sem jih opravljala, mi je omogočila, da sem uživala podporo in mentorstvo kar vseh sodelavcev. Zaupane naloge so obsegale pomoč pri organizaciji dogodkov, kot sta bila na primer dvajseta obletnica enotnega trga ali obisk komisarja, sodelovanje z informacijskimi središči Europe Direct, obveščanje deležnikov o novostih s področja evropskih politik in mnoge druge zadolžitve, ki te obogatijo tako profesionalno kot osebnostno. Ravno majhnost skupine ter istočasna raznolikost in številčnost nalog omogočajo kar največjo spodbudo k razvijanju kreativnosti in izkoriščanju potencialov, ki so skriti v posamezniku. Opravljeno pripravništvo na Predstavništvu Evropske komisije je bilo zame ena vidnejših prelomnic v mojem življenju, ki sem jo izpostavila tudi v svojem življenjepisu. Zaradi te izkušnje sem bila primernejša kandidatka za študij na College of Europe v Bruggeju, kjer danes opravljam specializacijo na področju mednarodnih odnosov in diplomacije z vidika evropske zunanje politike. Veščine in znanje, ki jih je možno pridobiti z opravljanjem prakse ali pripravništva, so se izkazali za zlato popotnico v svet ter za pravilno investicijo v prihodnost. Dodana vrednost opravljanja prakse ali pripravništva je ta, da te hkrati poveže še z ostalimi praktikanti in pripravniki, ki sedaj sodelujemo v okviru Team Europe Junior, tj. mreže za medsebojno izmenjavo idej ter informiranje javnosti o delovanju evropskih institucij in splošnih evropskih zadevah."

Andrej Kirn:"Pripravništva, ki jih Evropska unija ponuja dvakrat letno, so odlična priložnost za spoznavanje novih tematik s tega področja. Čeprav pet mesecev prehitro mine, je obdobje polno izzivov, delo poteka v izredno profesionalnem okolju, pridobiš pa si mnogo novih poznanstev in vpogled v delovanje EU in posameznih držav članic. Takšna izkušnja, ali v Bruslju ali na enem izmed predstavništev Evropske komisije v članicah EU, je nedvomno koristna ne samo za individualno rast, ampak tudi kot popotnica pri nadaljnjih korakih v karieri.  Konkurenca za pridobitev naziva "blue book trainee" je sicer visoka, ampak s pravim pristopom, samoiniciativnostjo in motivacijo imajo ljudje z različnih koncev Evrope enake možnosti, da so izbrani. Prijavo na tovrstna pripravništva bi priporočil vsakomur, ki se zanima za EU in njeno prihodnjo integracijo ter se želi postaviti na mesto, s katerega lahko spremlja odnos med institucijami EU in državami članicami z drugega zornega kota.

Sam sem imel srečo, da sem opravljal pripravništvo na Predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani, kjer sem pod mentorstvom namestnika vodje Predstavništva pomagal pri pokrivanju političnih in gospodarskih vsebin. Sestanki tiskovnih predstavnikov evropskih komisarjev, katere smo redno spremljali preko videokonference, pa so mi omogočili celovit vpogled v široko paleto vsebin, tako notranjih kot zunanjih, s katerimi se EU dnevno sooča. Prednost dela na predstavništvu, ki spada pod Generalni direktorat za komuniciranje, je tako vsekakor raznolikost dela in možnost sodelovanja tako na političnem področju kot pri stikih z javnostjo in projektih, ki jih EU izvaja v Sloveniji.

To delo me je vzpodbudilo za podiplomski študij na področju evropske zunanje politike na College of Europe v Belgiji, pozitivne izkušnje pripravništva pa so bile dodatna motivacija za prijavo na program «Junior Professionals in Delegation«, v katerega sem bil pred kratkim izbran. V sklopu tega programa sem bil poslan na Delegacijo EU v Izraelu, kjer trenutno delam na političnem oddelku.

Dinamika dogajanja v Bruslju se konstantno spreminja, še toliko bolj po sprejetju Lizbonske pogodbe, z vzpostavitvijo Evropske službe za zunanje delovanje in spremembami v pristojnostih Komisije. V času, ko vsi govorijo o varčevanju, pa ostaja pripravništvo za EU sestavni del testiranja novih kadrov, navdušenih nad evropskim projektom, in s tem kakovostno prispeva k približevanju evropskih tematik državljanom držav članic."

Atipično pripravništvo na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji v letu 2014 

Na Predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani smo se odločili, da dodiplomskim študentom oz. diplomantom omogočimo t.i. atipično pripravništvo. Tako se lahko mladi še tekom študija, ki jim da teoretično znanje, seznanijo tudi s praktičnim prikazom delovanja institucij.  V šestih tednih od blizu spoznajo naše delo, sodelujejo pri vsakodnevnih aktivnostih in pridobijo nekaj izkušenj z delom v Evropski komisiji. Skozi tovrstno učenje tudi lažje ugotovijo ali bi si takšno poklicno pot želeli.  Gre torej za neke vrste učno prakso, ki so jo nekateri študenti v preteklosti že izkoristili tudi kot obvezno študijsko prakso.

Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji, za leto 2014 objavlja razpis za atipično (neplačano) pripravništvo, namenjeno študentom in  diplomantom naslednjih smeri:

 • družboslovje,
 • ekonomija.

Pripravništvo traja 6 tednov in se opravlja na sedežu Predstavništva v Ljubljani (Breg 14).

Razpoložljivi termini v letu 2014 so:

 • 03.03. – 13.04.
 • 14.04. – 25.05.
 • 26.05. – 06.07.
 • 07.07. – 17.08.
 • 18.08. – 28.09.
 • 29.09. – 09.11.
 • 10.11. – 21.12.

V vsakem terminu je na voljo najmanj eno mesto.

Prijava na razpis naj vsebuje:

 • osebne podatke,
 • življenjepis v formatu Europass,
 • motivacijsko pismo, dolžina največ 2500 znakov (brez presledkov)
 • smer šolanja,
 • želeni termin opravljanja pripravništva.

Pogoji za opravljanje atipičnega pripravništva:

Rok za prijavo je 03. januar 2014. Prijave pošljite na elektronski naslov Predstavništva: comm-rep-lju@ec.europa.eu.

Razgovori s kandidati bodo potekali med 15. in 29. januarjem 2014. Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje do 14. februarja 2014.

V središču
Javno spletno posvetovanje o strategiji Evropa 2020
Javno spletno posvetovanje o strategiji Evropa 2020

Evropska komisija je začela javno spletno posvetovanje o strategiji Evropa 2020, dolgoročnem načrtu EU za rast in delovna mesta. Posvetovanje, ki bo potekalo do 31. oktobra 2014, je namenjeno zbiranju m...

Več ...

 

NE ZAMUDITE
KoledarPublikacije.

Zadnja sprememba: 25/07/2014  |Na vrh