Navigacijska pot


O nas
Vodja Predstavništva

Eurobarometer: Slovenci se čutijo državljane EU
Pošlji spletno stran prijateljemPošlji spletno stran prijateljemNatisniNatisni

05/04/2013 16:00:11

Slovenci se v veliki meri čutijo državljane Evropske unije, kaže nacionalno poročilo Eurobarometer za Slovenijo. Za evropske državljane se jih je opredelilo 68 % Slovencev, kar za 5 odstotnih točk presega povprečje v EU (63 %).
  Eurobarometer: Slovenci se čutijo državljane EU

  Občutek pripadnosti državljanstvu Unije je med Slovenci v primerjavi z merjenjem pomladi 2012 celo rahlo porasel. Ko so bili vprašani glede konkretnega poznavanja pravic, ki jih prinaša državljanstvo EU, pa so bili Slovenci bolj razdeljeni – 51 % jih meni, da te pravice poznajo, 49 % jih priznava nasprotno.

  59 % Slovencev bi želelo izvedeti več o pravicah, ki jih imajo kot državljani Evropske unije, in sicer najbolj o možnostih dela v drugi državi članici. Ta delež odgovorov najbolj – za 11 odstotnih točk – odstopa od povprečja odgovorov na ravni Evropske unije (37 %). Poleg tega 38 % Slovencev zanima več o pravici možnosti koriščenja zdravstvene pomoči v drugi državi članici EU, 29 % pa prebivanje v drugi državi članici EU. Slabo petino vprašanih (19 %) zanima več o študiju v drugi državi članici EU, 16 % pa pravica do konzularne zaščite preko katerekoli druge države članice EU, kadar v državi izven EU ne deluje slovensko diplomatsko predstavništvo.

  Glede koriščenja ugodnosti, ki jih je vzpostavila EU, je največ vprašanih Slovencev (64 %) dejalo, da je imelo koristi od odprave mejnih kontrol pri potovanju v tujino. Slaba polovica Slovencev (46 %) je imela koristi od znižanja stroškov pri mobilnem gostovanju v drugi državi članici EU, 30 % jih je izkoristilo večje varstvo pravic potrošnikov pri nakupu v drugi državi članici EU, četrtina Slovencev (25 %) pa je uživala prednosti cenejših letov in širše izbire letalskih družb. Slednje je edina ugodnost, ki jo Slovenci izkoriščajo v manjši meri kot ostali državljani EU, kjer je to ugodnost koristilo 26 % vprašanih državljanov EU. 23 % Slovencev je izkoristilo možnost bivanja v drugi državi EU.

  Slaba četrtina vprašanih (24 %) v Sloveniji meni, da je verjetno, da bi uporabili možnost evropske državljanske pobude. Večina, 65 % Slovencev, pa meni, da ni verjetno, da bi pobudo uporabili. Državljani EU v povprečju ocenjujejo verjetnost za uporabo evropske državljanske pobude v manjši meri kot Slovenci. Če pa bi evropsko državljansko pobudo izkoristili, bi jo vprašani Slovenci najverjetneje vložili na področju zaposlovanja (44 %), osnovnih pravic državljanov EU (29 %), izobraževanja (25 %), pokojnin (24 %) in okolja (20 %).

  Raziskava je ponovno potrdila ugotovitve, da se Slovenci v primerjavi z drugimi Evropejci nadpovprečno pogosto srečujejo z ljudmi, jezikom ali storitvami iz drugih držav. Najpogosteje Slovenci prihajajo v stik z drugimi kulturami preko televizije: kar 81 % Slovencev je v zadnjih 12 mesecih spremljalo televizijski program v jeziku, ki ni bil njihov materni jezik (od tega 71 % večkrat). 50 % Slovencev je v zadnjih 12 mesecih obiskalo drugo državo članico ali se družilo z ljudmi iz drugih članic EU (55 %). Oboje je izkusila manj kot polovica Evropejcev. V nekoliko manjši meri Slovenci berejo literaturo v jeziku, ki ni materni jezik, a še vedno občutno več, kot znaša evropsko povprečje (41 %, EU27 25 %).

  Del raziskave Eurobarometra zajema tudi sklop vprašanj o različnih virih informiranja o EU. Glavni vir novic o evropskih zadevah za Slovence ostaja televizija, sledijo tiskani mediji, radio in internet. Slovenci v povprečju pogosteje kot ostali državljani Evropske unije uporabljajo internet za iskanje informacij o evropskih političnih zadevah, kar nas postavlja v sam vrh evropskih držav. Največji delež uporabnikov interneta beležijo v Latviji in na Islandiji, v Estoniji, na Finskem in Danskem.

  Raziskava Eurobarometer 78 se je izvajala v 34 državah ali teritorijih: v 27 državah članicah EU, na območju turške ciprske skupnosti, ki je del Cipra pod turškim nadzorom, v državi pristopnici Hrvaški ter v petih državah kandidatkah za vstop v EU (v Turčiji, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Črni Gori, Islandiji ter Srbiji) med 3. in 18. novembrom 2012. Rezultati so pridobljeni po metodi osebnega anketiranja v gospodinjstvu. V raziskavo je bilo v Sloveniji vključenih 1.014 anketirancev.

  Več:sporočilo za javnost msw8 - 140 KB [140 KB]

  V središču
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«

  Evropske institucije so leto 2013 razglasile za evropsko leto državljanov. Številni dogodki, ki se odvijajo po vseh državah članicah pod sloganom »Za Evropo gre. Za vas gre so posvečeni pojasnjevanju pravic in priložnosti...

  Več ...

   

  NE ZAMUDITE
  KoledarPublikacije.

  Zadnja sprememba: 05/04/2013  |Na vrh