Navigacijska pot


O nas
Vodja Predstavništva

Aktualno: Komisija objavila zimsko gospodarsko napoved za 2012–2014
Pošlji spletno stran prijateljemPošlji spletno stran prijateljemNatisniNatisni

01/01/2013 00:00:00

22. 2. 2013 - Evropska komisija je objavila gospodarsko napoved za obdobje 2012–2014: Sloveniji za letos napoveduje 5,1-odstotni javnofinančni primanjkljaj in 2-odstotni padec BDP.

  Aktualno: Komisija objavila zimsko gospodarsko napoved za 2012–2014

  Napovedani javni dolg za Slovenijo naj bi letos znašal 59,5 % BDP, leta 2014 pa 63,4 %. Brezposelnost v Sloveniji je nižja kot v povprečju v območju evra in EU, vendar še naprej raste. Slovenija naj bi letos beležila 9,8-odstotno brezposelnost, leta 2014 pa 10-odstotno.

  V napovedi sicer Evropska komisija ugotavlja, da je na podlagi vodilnih kazalnikov mogoče sklepati, da je bruto domači proizvod (BDP) v EU dosegel najnižjo raven in pričakuje se, da se bo gospodarska dejavnost postopno povečevala. Okrepitev rasti bo na začetku posledica povečanega zunanjega povpraševanja. Domače investicije in potrošnja naj bi se po napovedih tekom leta povečali, do leta 2014 pa bo domače povpraševanje po pričakovanjih prevzelo vodilno vlogo pri krepitvi rasti BDP.

  Slabša gospodarska dejavnost proti koncu leta 2012 pomeni nizko izhodiščno točko za tekoče leto. Ponovna rast bo postopnejša od prvotno pričakovane, zato je za leto 2013 napovedana nizka letna rast BDP, ki bo v EU znašala 0,1 %, v območju evra pa bo upad rasti znašal –0,3 %. V zadnjem četrtletju leta 2013 bo BDP po napovedih presegel ravni iz zadnjega četrtletja leta 2012, in sicer v EU za 1,0 %, v območju evra pa za 0,7 %.

  Kontrast med izboljšanim položajem na finančnem trgu in zadržanimi makroekonomskimi obeti za leto 2013 je zlasti mogoče pripisati procesu prilagoditve bilance stanja, ki kratkoročno še vedno ovira rast. Z razvojem tega procesa se bo okrepila podlaga za rast v letu 2014, ki bo po napovedih znašala 1,6 % v EU in 1,4 % znotraj območja evra. Znatni fiskalni ukrepi, ki jih izvajajo države članice, bi morali v letu 2013 privesti do novega zmanjšanja nominalnih fiskalnih primanjkljajev, in sicer v EU na 3,4 % in v območju evra na 2,8 %. Napredek pri zmanjšanju strukturnega proračunskega salda bo po pričakovanjih letos v primerjavi z letom 2012 nekoliko počasnejši. Povprečni javni dolg naj bi v letu 2013 v EU znašal 89,9 %, v območju evra pa 95,1 % BDP.

  Trenutno slabša gospodarska dejavnost naj bi letos privedla do povečanja brezposelnosti v EU na 11,1 %, v območju evra pa na 12,2 %. Po pričakovanjih naj bi vpliv višjih cen energije na inflacijo upadel, zato se bo letošnja inflacija potrošniških cen po napovedih postopoma zmanjšala in se naslednje leto ustalila pri okrog 1,7 % v EU, znotraj območja evra pa pri 1,5 %.

  Več:

  14. 2. 2013 - Evropska komisija je predložilapredlog direktive o davku na finančne transakcije, ki se bo uporabljal v okviru okrepljenega sodelovanja v 11 državah članicah, med katerimi je tudi Slovenija.

  Gre za predlog, ki bo omogočil izvajanje prvega svetovnega regionalnega davka na finančne transakcije in naj bi po ocenah s pobiranjem v enajsterici na leto prinesel 30–35 milijard evrov. Predlog je zgodovinski tudi v kontekstu dejstva, da so države članice prvič pripravljene sprejeti odločitev na področju davčne politike brez soglasja vseh držav članic.

  Kot je zahtevalo 11 držav članic, ki bodo davek začele uporabljati -   Francija, Nemčija, Belgija, Avstrija, Slovenija, Portugalska, Grčija, Slovaška, Italija, Španija, Estonija -, predlagana direktiva zajema področje uporabe in cilje prvotnega predloga o davku na finančne transakcije, ki ga je Komisija predložila septembra 2011. Kot v prvotnem predlogu se davek na finančne transakcije ne bo uporabljal za vsakodnevne finančne dejavnosti državljanov in podjetij (npr. posojila, plačila, zavarovanje, vloge itd.), da se tako zaščiti realno gospodarstvo. Kot varnostna mreža proti selitvi finančnega sektorja predlog ohranja   pristop obdavčitve po načelu "stalnega prebivališča/sedeža transakcij". To pomeni, da bo davek treba plačati, če ima katera koli stranka v transakciji sedež v sodelujoči državi članici, ne glede na to, kje se transakcija izvede. Prav tako predlog ohranja tudi prvotni stopnji obdavčitve 0,1 % za delnice in obveznice ter 0,01 % za izvedene finančne instrumente.

  V primerjavi s prvotnim predlogom pa vsebuje predlog direktive tudi nekatere  spremembe, saj se bo davek pobiral na manjšem geografskem območju, kot je bilo prvotno predvideno. Te spremembe bodo zagotovile zlasti pravno jasnost in okrepile določbe o preprečevanju izogibanja davkom in zlorab. Kot dodatno zaščito pred izogibanjem obdavčitve predlog denimo dodaja "načelo izdaje“. To pomeni, da bodo finančni instrumenti, izdani v navedenih 11 državah članicah, obdavčeni, tudi če osebe, ki z njimi trgujejo, nimajo sedeža na območju davka na finančne transakcije.

  Po predložitvi predloga se začenja razprava, v kateri lahko sodeluje vseh 27 držav članic, vendar pa bodo lahko glasovale le države članice, vključene v okrepljeno sodelovanje, njihova odločitev pa mora biti soglasna. Posvetovalo pa se bo tudi z Evropskim parlamentom. Ostale države imajo seveda možnost k naknadnemu pristopu k izvajanju  davka. Po predlogu naj bi se davek začel pobirati s 1. januarjem 2014.

  Več:

  V središču
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«

  Evropske institucije so leto 2013 razglasile za evropsko leto državljanov. Številni dogodki, ki se odvijajo po vseh državah članicah pod sloganom »Za Evropo gre. Za vas gre so posvečeni pojasnjevanju pravic in priložnosti...

  Več ...

   

  NE ZAMUDITE
  KoledarPublikacije.

  Zadnja sprememba: 04/03/2013  |Na vrh