Navigacijska pot


O nas
Vodja Predstavništva

Leto 2013 je evropsko leto državljanov
Pošlji spletno stran prijateljemPošlji spletno stran prijateljemNatisniNatisni

01/01/2013 00:00:00

Leto 2013 je evropsko leto državljanov

  Leto 2013 je evropsko leto državljanov

  Evropska komisija ob vstopu v leto 2013 začenja dejavnosti evropskega leta, posvečenega evropskim državljanom in njihovim pravicam. Evropsko leto državljanov, ki poteka pod sloganom "Za Evropo gre. Za vas gre", prihaja v odločilni fazi evropske integracije – leto 2013 namreč pomeni 20. obletnico državljanstva EU, ki je bilo uvedeno leta 1993 z Maastrichtsko pogodbo, hkrati pa je tudi leto pred volitvami v Evropski parlament. 

  Evropsko leto se bo uradno začelo z razpravo o prihodnosti Evropske unije 10. januarja 2013 v Dublinu, prestolnici Irske, ki od januarja do junija 2013 predseduje Svetu EU. Na ta dan bo v dublinski mestni hiši razprava, v kateri bodo sodelovali predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding, irski predsednik vlade Enda Kenny, irska ministrica za evropske zadeve Lucinda Creighton, nekateri evropski poslanci z Irske ter več kot 200 irskih državljanov.  

  Evropsko leto se bo osredotočilo na že dosežene koristi, ki jih prinaša državljanstvo EU, ter na izpolnjevanje pričakovanj državljanov v prihodnosti. Številni dogodki v okviru evropskega leta bodo tako namenjeni pojasnjevanju, kakšne so neposredne koristi pravic državljanov EU ter katere politike in programi obstajajo na tem področju. Evropsko leto bo prav tako spodbudilo vseevropsko razpravo z državljani o zaželeni prihodnosti Evropske unije in reformah, ki so potrebne za izboljšanje njihovega vsakdanjega življenja. Leto pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo potekale leta 2014, je pravi trenutek za to.

  Kaj je državljanstvo EU?

  Na podlagi državljanstva EU – ki ne nadomešča nacionalnega državljanstva, ampak ga dopolnjuje – imajo vsi državljani 27 držav članic EU poleg pravic na podlagi državljanstva matične države tudi dodatne pravice kot državljani EU. Te vključujejo pravico voliti in biti voljen na lokalnih in evropskih volitvah v državi članici EU, v kateri prebivajo, pravico do konzularne zaščite v tuji državi pod enakimi pogoji kot njeni državljani ter pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament, se pritožiti pri varuhu človekovih pravic ali – od leta 2012 naprej – sodelovati pri evropski državljanski pobudi.

  Svoboda gibanja je najbolj cenjena pravica državljanstva EU. Evropejci namreč vsako leto opravijo več kot milijardo potovanj znotraj EU in čedalje več jih izkorišča pravico do prebivanja v drugi državi članici. Leta 2009 je po nekaterih ocenah 11,9 milijona državljanov živelo v državi članici, ki ni bila njihova matična država članica, leta 2010 pa se je ta številka povzpela na 12,3 milijona. Številke so v resnici še znatno večje, če upoštevamo državljane EU, ki meje znotraj Unije prosto prečkajo za krajši čas. Poleg tega približno 40 milijonov Evropejcev prek spleta nakupuje v drugih evropskih državah.

  Dvajseta obletnica državljanstva EU

  Evropsko leto državljanov obenem sovpada z 20. obletnico državljanstva EU, ki je bilo uvedeno leta 1993 z začetkom veljavnosti Maastrichtske pogodbe.

  Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo pravi: „V 20 letih državljanstva EU smo dosegli veliko. Zdaj je čas, da razmislimo o tem, kje smo in kje želimo biti v prihodnosti /…/. Državljani od Evrope pričakujejo konkretne rezultate in natanko to jim zagotavljamo: cenejše gostovanje v mobilnih omrežjih, večje pravice za žrtve kaznivih dejanj in preprostejše spletno nakupovanje. Še naprej želimo uresničevati pravice državljanov, zato smo celotno leto posvetili tistim, ki so v središču evropskega projekta – državljanom EU. Evropsko leto državljanov je priložnost, da vas poslušamo in izvemo, kaj želite in kako lahko skupaj zgradimo Evropsko unijo prihodnosti.“

  Cilji evropskega leta državljanov 2013

  • izboljšati ozaveščenost državljanov Unije o njihovih pravicah do prostega gibanja in prebivanja v Uniji ter o vseh drugih pravicah, ki jih imajo državljani Unije brez diskriminacije, vključno s pravico, da volijo na lokalnih in evropskih volitvah v državi članici, kjer prebivajo;
  • izboljšati ozaveščenost med državljani Unije, tudi mladimi, o tem, kako jim lahko pravice Unije konkretno koristijo, pa tudi o politikah in programih, ki obstajajo v podporo uveljavljanju teh pravic;
  • spodbuditi razpravo o učinkih pravice do prostega gibanja in prebivanja kot neodtujljivega vidika državljanstva Unije ter s tem povezanih možnostih. S tem se želi spodbujati in krepiti dejavno državljansko in demokratično udeležbo državljanov Unije, zlasti v državljanskih forumih, ki obravnavajo politike Unije, in na volitvah v Evropski parlament. Na ta način se krepijo socialna kohezija, kulturna raznolikost, solidarnost, enakost med ženskami in moškimi, medsebojno spoštovanje in občutek skupne evropske identitete med državljani Unije na podlagi temeljnih vrednot Unije iz ustanovitvenih pogodb ter Listine EU o temeljnih pravicah.

  Poročilo o državljanstvu EU 2013 odpravlja še zadnje ovire do polnega uveljavljanja pravic

  Evropska komisija bo leta 2013 sprejela tudi drugo poročilo o državljanstvu EU, v katerem bodo predstavljene nadaljnje pobude EU za odpravo še zadnjih ovir, ki državljanom preprečujejo polno uveljavljanje njihovih pravic. Pri pripravi poročila se bodo upoštevali tudi prispevki letošnjega širokega javnega posvetovanja, ki je potekalo med 9. majem in 9. septembrom 2012, v katerem je Komisija državljane spraševala o težavah, ki jih imajo pri uveljavljanju svojih pravic kot državljani EU. Poročilo o državljanstvu bo predvidoma objavljeno na dan Evrope 9. maja 2013.

  Sodelujte v veliki razpravi EU –Evropska komisija želi slišati vaše mnenje. Poskrbite, da ji ga boste sporočili!

  Evropska komisija je po koncu spletnega posvetovanja začela niz razprav z državljani v vseh državah EU. Prve razprave so se že odvile v Španiji, Avstriji in Nemčiji, veliko pa jih bo še sledilo v prihodnjem letu. Poleg predstavnikov Evropske komisije na njih sodelujejo tudi izvoljeni politiki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. To je priložnost, da z voditelji Evropske komisije spregovorite o svojih pravicah ter o tem, kakšno Evropo želite in kakšna so vaša pričakovanja za prihodnost Evropske unije. Dialog z državljani je odprt za vse, v živo se prenaša tudi po internetu.

  Več:

  V središču
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«

  Evropske institucije so leto 2013 razglasile za evropsko leto državljanov. Številni dogodki, ki se odvijajo po vseh državah članicah pod sloganom »Za Evropo gre. Za vas gre so posvečeni pojasnjevanju pravic in priložnosti...

  Več ...

   

  NE ZAMUDITE
  KoledarPublikacije.

  Zadnja sprememba: 04/01/2013  |Na vrh