Navigacijska pot


O nas
Vodja Predstavništva

Ženske v upravnih odborih: Komisija predlaga 40-odstotni cilj
Pošlji spletno stran prijateljemPošlji spletno stran prijateljemNatisniNatisni

15/11/2012 11:38:38

V sredo, 14. novembra 2012, je Evropska komisija predlagala evropsko zakonodajo za večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih v največjih evropskih družbah. Direktiva določa cilj 40-odstotne prisotnosti premalo zastopanega spola med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi. Zasebne družbe bodo cilj morale doseči do začetka leta 2020, javna podjetja pa do začetka leta 2018.

  Ženske v upravnih odborih: Komisija predlaga 40-odstotni cilj

  Družbe, ki imajo med neizvršnimi direktorji delež premalo zastopanega spola, t.j. manjši od 40 %, bodo morale skladno s predlagano direktivo na te položaje imenovati osebe na podlagi primerjalne analize kvalifikacij vseh kandidatov in pri tem uporabiti jasna ter v smislu spola nevtralna in nedvoumna merila. Po pričakovanjih bo predlog veljal za približno 5000 družb v Evropski uniji, ki kotirajo na borzi, ne bo pa veljal za mala in srednje velika podjetja (družbe z manj kot 250 zaposlenih in letnim prometom na svetovni ravni, manjšim od 50 milijonov evrov) ter za družbe, ki ne kotirajo na borzi. Predlog vključuje tudi dopolnilni ukrep, in sicer "prilagodljivo kvoto": obveznost, ki zavezuje družbe, ki kotirajo na borzi, da si same določijo in regulirajo individualne cilje v zvezi z zastopanostjo obeh spolov na položajih direktorjev izvršnih odborov.

  Države članice bodo same določile ukrepe, ki bi jim omogočili doseči predlagan cilj, in ustrezne kazni za družbe, ki bi direktivo kršile. Če podjetje novih pravil ne bi spoštovalo, bi ga po predlogu Komisije namreč doletela kazen.

  Zakonodajni predlog, ki ga je predlagala podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding, gre sedaj v odločanje v Evropski parlament in Svet EU. Direktiva naj bi bila  sprejeta leta 2013, države članice ga bodo morale prenesti v svojo zakonodajo do leta 2015. Direktiva je sicer začasni ukrep, ki bo prenehal veljati leta 2028.

  Stanje se kljub številnim pozivom v zadnjih letih ni bistveno spremenilo

  Trenutno v upravnih odborih še vedno prevladuje moški spol: 85 % neizvršnih članov in 91,1 % izvršnih članov je moških, ženske pa predstavljajo 15 % oziroma 8,9 %. V upravnih odborih največjih slovenskih družb, ki kotirajo na borzi, je 19,7 % izvršnih članov in 15,9 % neizvršnih članov ženskega spola, med izvršnimi direktorji teh družb pa ni nobene ženske.

  Kljub razgreti javni razpravi na nacionalni in evropski ravni in pozivom družbam, naj prostovoljno povečajo zastopanost žensk v upravnih odborih, smo od leta 2003 beležili le postopno povprečno povečevanje števila žensk v upravnih odborih, in sicer za 0,6 odstotne točke letno. S tako počasnim napredovanjem bi potrebovali približno 40 let, da bi se vsaj približali uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih.

  Komisija želi s predlogom vzpostaviti enoten vseevropski okvir

  Počasen napredek je privedel do razdrobljenih ukrepov po Evropi, saj je 11 držav članic (Belgija, Francija, Italija, Nizozemska, Španija, Portugalska, Danska, Finska, Grčija, Avstrija in Slovenija) uvedlo pravne instrumente za spodbujanje uravnotežene zastopanosti moških in žensk v upravnih odborih. V osmih od teh držav, tudi v Sloveniji, zakonodaja vključuje tudi javna podjetja. Po drugi strani pa 11 držav članic EU nima v ta namen vzpostavljenih nobenih samoregulacijskih ukrepov niti zakonodaje. Ker ta pravno razdrobljeni pristop pomeni tveganje za nemoteno delovanje evropskega enotnega trga, saj lahko različna pravila na področju prava družb in sankcije za nespoštovanje zakonov o uravnoteženi zastopanosti spolov vodijo do zapletov za podjetja ter odvračilno vplivajo na čezmejne naložbe družb, želi Evropska komisija s predlogom vzpostaviti skupen vseevropski okvir.

  Države članice, ki že imajo učinkovite sisteme, denimo Francija, bodo te lahko ohranile.

  Zakaj je uravnoteženost spolov dobra za gospodarstvo?

  K zavezujoči zakonodaji so Evropsko komisijo spodbudili tudi rezultati vse več študij, ki kažejo, da lahko upravni odbori z uravnoteženo zastopanostjo spolov izboljšajo finančni uspeh družb, večje število žensk na najvišjih položajih pa prispeva k produktivnejšemu in inovativnejšemu delovnemu okolju ter večjemu splošnemu uspehu gospodarskih družb. Ta je predvsem rezultat bolj raznolikega in kolektivnega prepričanja, ki združuje širši nabor pogledov ter tako zagotavlja bolj uravnotežene odločitve. Poleg tega ženske predstavljajo 60 % novih diplomantov na univerzah, vendar jih le malo doseže najvišje položaje v gospodarskih družbah. 

   

  Več:

  V središču
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«

  Evropske institucije so leto 2013 razglasile za evropsko leto državljanov. Številni dogodki, ki se odvijajo po vseh državah članicah pod sloganom »Za Evropo gre. Za vas gre so posvečeni pojasnjevanju pravic in priložnosti...

  Več ...

   

  NE ZAMUDITE
  KoledarPublikacije.

  Zadnja sprememba: 21/11/2012  |Na vrh