Navigacijska pot


O nas
Vodja Predstavništva

Jesenska napoved za obdobje 2012–2014: evropsko gospodarstvo še vedno v razburkanih vodah
Pošlji spletno stran prijateljemPošlji spletno stran prijateljemNatisniNatisni

07/11/2012 16:23:04

Evropska komisijaje7. novembraobjavila jesensko gospodarsko napoved, ki kaže, da ostaja kratkoročna napoved za EU negotova, vendar je za leto 2013 predvidena ponovna postopna rast BDP, ki se bo leta 2014 še okrepila.

  Rahlo okrevanje v letu 2013

  Leta 2012 naj bi se bruto domači proizvod (BDP) na letni ravni zmanjšal za 0,3 % v EU in 0,4 % v območju evra. Leta 2013 naj bi zrasel za 0,4 % v EU in 0,1 % v območju evra. Velika notranja in zunanja neravnovesja, ki so se nakopičila v letih pred krizo, se zmanjšujejo, vendar ta proces še naprej bremeni domače povpraševanje v nekaterih državah, gospodarska dejavnost pa se med državami članicami močno razlikuje. Domače povpraševanje naj bi leta 2013 ostalo šibko, saj ga še najprej omejujeta trenutno razdolževanje v nekaterih državah članicah in prerazporejanje sredstev med sektorji, kar bo vplivalo tudi na trg dela. Zmanjšana konkurenčnost v nekaterih državah članicah se postopoma spet izboljšuje, tako da naj bi se izvoz ob ponovnem povečanju svetovne trgovine postopoma povečeval. To ponovno uravnoteženje krepi nadaljnji napredek pri konsolidaciji javnih financ.

  Izvedene strukturne reforme bi sicer morale v obdobju napovedi začeti kazati rezultate, medtem ko tudi izboljšana arhitektura ekonomske in monetarne unije (EMU) še naprej krepi zaupanje. To naj bi utrlo pot močnejši in bolj enakomerno porazdeljeni rasti v letu 2014, ko naj bi BDP zrasel za 1,6 % v EU in 1,4 % v območju evra.

  Brezposelnost ostaja visoka. Komisija območju evra letos napoveduje 11,3-odstotno, prihodnje leto 11,8-odstotno, v letu 2014 pa 11,7-odstotno brezposelnost, celotni EU pa letos 10,5-odstotno, prihodnje leto 10,9-odstotno, leta 2014 pa 10,7-odstotno brezposelnost. Na splošno velja, da če se zaposlenost ne bo izboljšala, kot je predvideno, bi se zaupanje in možnosti za prihodnjo rast tudi poslabšali.

  Fiskalna konsolidacija napreduje

  Fiskalna konsolidacija napreduje, saj naj bi javnofinančni primanjkljaj v letu 2012 padel na 3,6 % v EU in 3,3 % v območju evra. V letu 2013 naj bi konsolidacija še trajala, čeprav se bo nekoliko upočasnila, skupni javnofinančni primanjkljaj pa naj bi znašal 3,2 % BDP v EU in 2,6 % v območju evra. Skupni javnofinančni dolg letos znaša 93 % BDP v območju evra in 87 % v EU. Leta 2013 naj bi se povečal na 95 % BDP v območju evra in 89 % v EU, nato pa naj bi se ustalil.

  V Sloveniji naj bi BDP ponovno zrasel šele leta 2014

  Po napovedi Evropske komisije za Slovenijo bo BDP letos padel za 2,3 %, prihodnje leto pa za 1,6 %. Ponovno naj bi zrasel šele leta 2014, in sicer za 0,9 %. Javnofinančni primanjkljaj se bo po napovedi letos znižal na 4,4 % BDP, prihodnje leto pa na 3,9 % BDP, medtem ko bo javni dolg bo v letu 2012 znašal 54 %, v letu 2013 pa 59 % BDP. Evropska komisija Sloveniji za letos napoveduje 8,5-odstotno brezposelnost, v prihodnjih dveh letih pa naj bi se ta še povečala. Leta 2013 naj bi bila 9,3-odstotna, leta 2014 pa 9,6-odstotna.

  Nov sistem objavljanja gospodarskih napovedi s strani Evropske komisije

  Sistem okrepljenega gospodarskega upravljanja na evropski ravni, ki je bil sprejet kot odgovor na gospodarsko-finančno krizo, predvideva tudi nov sistem objavljanja gospodarskih napovedi s strani Evropske komisije. Jesenska gospodarska napoved, ki med drugim vključuje podatke o bruto domačem proizvodu, zaposlovanju, javnih financah in inflaciji za vsako državo članico posebej, za območje evra in celotno EU, je prva tovrstna napoved.

  Evropska komisija bo namreč po novem objavljala tri tovrstne celovite napovedi na leto - spomladansko, jesensko in zimsko. Doslej je objavljala štiri napovedi na leto: maja in novembra celoviti, februarja in septembra pa delni. Naslednja zimska gospodarska napoved bo objavljena v začetku februarja 2013.

  Več:

  V središču
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«

  Evropske institucije so leto 2013 razglasile za evropsko leto državljanov. Številni dogodki, ki se odvijajo po vseh državah članicah pod sloganom »Za Evropo gre. Za vas gre so posvečeni pojasnjevanju pravic in priložnosti...

  Več ...

   

  NE ZAMUDITE
  KoledarPublikacije.

  Zadnja sprememba: 07/11/2012  |Na vrh