Representation in Slovenia

News

18/05/2016

Evropska komisija je 18. maja 2016 v okviru evropskega semestra objavila predloge letošnjih priporočil za posamezne države članice. Priporočila opredeljujejo usmeritve za proračunsko in reformno ukrepanje držav članic v naslednjih 12 do 18 mesecih z namenom doseganja rasti, ustvarjanja delovnih mest in novih naložb. Za Slovenijo je Komisija predlagala, da se zaključi postopek v zvezi s čezmernim proračunskim primanjkljajempdf, saj ji je v letu 2015 uspelo znižati javnofinančni primanjkljaj pod 3 % BDP-ja. Ob tem je Komisija Sloveniji predložila štiri priporočilapdf za ukrepanje na več področjih.

06/04/2016

Evropska komisija je začela postopek reforme skupnega evropskega azilnega sistema. V sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu EU predlaga možnosti za pošten in trajnosten sistem dodeljevanja prosilcev za azil državam članicam, okrepitev mandata Evropskega azilnega podpornega urada ter nadaljnjo uskladitev azilnih postopkov in standardov.                                    

16/03/2016

Rezultati zadnje standardne raziskave javnega mnenja Eurobarometer kažejo, da se mnenje državljanov EU o gospodarskih razmerah še vedno izboljšuje.

Gospodarske razmere v svoji državi je kot dobre ocenilo 40 % vprašanih, kar je 2 odstotni točki več kot pri prejšnjem merjenju javnega mnenja spomladi 2015.

14/03/2016

Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal – EIPP) je sedaj na voljo v vseh uradnih jezikih EU, tudi v slovenščiniEIPP je nov spletni portal, kjer lahko javni in zasebni nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti  seznanijo morebitne vlagatelje po vsem svetu.

01/01/2016

Evropska komisija je za vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji imenovala Zorana Stančiča, ki je vodenje prevzel 1. januarja 2016.