Predstavništvo v Sloveniji
 • Naložbeni načrt za Evropo: Evropski sklad za strateške naložbe zagnal več kot 100 milijard investicij v EU

  Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) je v prvem letu delovanja spodbudil za 100 milijard evrov naložb v Evropi. To predstavlja že skoraj tretjino od 315 milijard evrov načrtovanih naložb, ki sta jih za obdobje 2015-2018 napovedali...

 • Evropska agenda o migracijah

  Priprava nove migracijske politike je ena od desetih prednostnih nalog Evropske komisije, ki si že ves čas od izbruha begunske krize prizadeva za usklajen evropski odziv v zvezi z migracijami. Nobena država članica se z migracijami ne more uspešno spopadati sama. Jasno je, da potrebujemo nov, bolj evropski pristop.

  Za to je treba uporabiti vse politike in orodja, ki jih imamo na voljo, pri čemer je treba čim bolje združevati notranjo in zunanjo politiko. Za uresničitev skupne evropske migracijske politike je potrebno sodelovanje vseh akterjev – držav članic, institucij EU, mednarodnih organizacij, civilne družbe, lokalnih oblasti in tretjih držav.

  Evropska agenda o migracijah, ki jo je Komisija predstavila maja 2015, poudarja potrebo po celovitem pristopu k obvladovanju migracij. Od takrat so bili sprejeti številni ukrepi, od takojšnjih akcij, ki so pomagale reševati človeška življenja, do programov premestitev prosilcev za azil iz najbolj obremenjenih držav članic EU in ukrepov za zajezitev razlogov za nedovoljene migracije v tretjih državah. Za trajno rešitev krize so potrebne korenite spremembe migracijskih politik Unije –  za učinkovit mejni nadzor, pravično obravnavo in za sistem, ki deluje tudi ob nepredvidenih težavah.

  V začetku junija 2016 je Evropska komisija predstavila nov okvir za sodelovanje s partnerskimi državami pri upravljanju migracij. S ključnimi tretjimi državami izvora in tranzita namerava oblikovati prilagojena partnerstva ter usmeriti svoje dejavnosti in vire v izpolnjevanje prednostnih nalog iz evropske agende za migracije. Kratkoročni cilji zajemajo predvsem reševanje življenj na morju, okrepitev vračanja ter odvračanje beguncev in migrantov od nevarnih poti, dolgoročni pa pomoč tretjim državam pri odpravljanju temeljnih vzrokov nedovoljenih migracij.

  Sredi junija 2016 je Komisija objavila drugo poročilo o izjavi EU-Turčija v katerem ugotavlja, da je bil pri uresničevanju določb izjave sicer dosežen določen napredek, vendar izzivi ostajajo. Število ljudi, ki nezakonito prečkajo Egejsko morje na poti iz Turčije v Grčijo in pri tem izgubijo življenje, močno in nenehno pada, kar priča o učinkovitosti dogovora in uspešnem boju proti tihotapcem.

  V skladu z izjavo EU in Turčije bi bilo treba od 18. marca 2016 vse nove migrante brez urejenega statusa in prosilce za azil, ki prihajajo iz Turčije na grške otoke in katerih prošnje za azil so bile razglašene za nedopustne, vrniti v Turčijo. V skladu z izjavo bo EU za vsakega Sirca, ki bo z grških otokov vrnjen v Turčijo, preselila enega sirskega državljana iz Turčije v EU. Prednost imajo migranti, ki še niso vstopili ali poskusili vstopiti na ozemlje EU nezakonito, v okviru obstoječih zavez. Podrobneje: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2181_sl.htm

  Poleg tega je Evropska komisija junija 2016 sprejela drugo priporočilo o ukrepih za ponovno vzpostavitev predaj prosilcev za azil v Grčiji v skladu z dublinsko uredbo. Komisija ocenjuje, da si Grčija od sprejetja prvega priporočila v februarju 2016 kljub težkim razmeram nenehno prizadeva za izboljšanje svojega azilnega sistema, vključno s povečanjem skupnih sprejemnih zmogljivosti in zmogljivosti azilne službe ter z vzpostavitvijo okvira za brezplačno pravno pomoč in novih pritožbenih organov. Vendar pa mora še bistveno napredovati, preden se bodo lahko vzpostavile predaje prosilcev Grčiji v skladu z dublinsko uredbo.

  Končni cilj je, da se Grčija vrne v dublinski sistem in da se predaje prosilcev ponovno vzpostavijo najpozneje do konca decembra v skladu s časovnim načrtom za vrnitev k schengenski ureditvi.

 • Evropski semester 2016: Evropska komisija za Slovenijo predlaga zaključek postopka zaradi čezmernega proračunskega primanjkljaja in poziva k nadaljevanju reform

  Evropska komisija je 18. maja 2016 v okviru evropskega semestra objavila predloge letošnjih priporočil za posamezne države članice. Priporočila opredeljujejo usmeritve za proračunsko in reformno ukrepanje držav članic v naslednjih...

 • Zoran Stančič – vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

  Evropska komisija je za vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji imenovala Zorana Stančiča, ki je vodenje prevzel 1. januarja 2016.

Novice
13/07/2016

Evropska komisija je danes predstavila še zadnje predloge za dokončanje reforme skupnega evropskega azilnega sistema z namenom oblikovanja povsem učinkovite, pravične in humane azilne politike, ki lahko učinkovito deluje tako v času običajnega kot v času velikega migracijskega pritiska.

05/07/2016

Evropska komisija predlaga poostritev pravil EU o preprečevanju pranja denarja za boj proti financiranju terorizma in povečanje preglednosti o dejanskih lastnikih podjetij in trustov. V zvezi s krepitvijo boja proti financiranju terorizma Komisija predlaga:

Dogodki

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Urad za makroekonomske analize in razvoj organizirata 22. junija 2016  razpravo o izzivih, ki jih za (slovenske) javne finance predstavlja starajoče se prebivalstvo. Razpravo, ki bo potekala v Ljubljani, bo moč spremljati tudi prek spleta.

Datum:
22/06/2016
Čas:
9:00

Europe Direct Maribor in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v ponedeljek, 23. maja 2016, ob 16. uri vabita v Glazerjevo dvorano Univerzitetne knjižnice v Mariboru na razpravo EU SI ti: MIGRANTI IN LOKALNO OKOLJE. SMO PRIPRAVLJENI?

Datum:
17/06/2016
Čas:
16:15