Predstavništvo v Sloveniji
 • SOTEU (c) EU

  NAPOVED: letni nagovor predsednika Junckerja o stanju v EU za leto 2016

  V sredo, 14. septembra 2016, bo predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker nagovoril evropske poslance in v svojem letnem govoru predstavil stanje v Evropski uniji za leto 2016.

  Predstavil bo dosežke v preteklem letu in spregovoril o prioritetah za prihodnje leto. Dotaknil se bo tudi najbolj perečih izzivov za EU in povedal, kako se jih Komisija namerava lotiti.

  Predstavitvi bo sledila plenarna razprava. V skladu z Lizbonsko pogodbo govor o stanju v Uniji pomeni začetek pogovorov z Evropskim parlamentom in državami EU glede priprave delovnega načrta Komisije za leto 2017.

  Twitter/Facebook: #‎SOTEU‬

   

 • Naložbeni načrt za Evropo: Evropski sklad za strateške naložbe spodbudil že za 116 milijard evrov naložb

  Naložbeni načrt za Evropo je do julija 2016 spodbudil že za skoraj 116 milijard evrov naložb v 26 državah članicah Evropske unije. To predstavlja že več kot tretjino od 315 milijard evrov načrtovanih naložb, ki sta jih za obdobje 2015–2018 napovedali Evropska komisija in Evropska investicijska banka z namenom spodbujanja strateških naložb, oživljanja gospodarske rasti, ustvarjanja novih delovnih mest in krepitve globalne konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

  Glede na dosedanji uspeh je Evropska komisija ob prvi obletnici delovanja Evropskega sklada za strateške naložbe (European Fund for Strategic Investment – EFSI) napovedala,  da bo jeseni 2016 državam članicam EU in Evropskemu parlamentu predlagala podaljšanje delovanja sklada po letu 2018.

 • Evropska agenda o migracijah

  Priprava nove migracijske politike je ena od desetih prednostnih nalog Evropske komisije, ki si že ves čas od izbruha begunske krize prizadeva za usklajen evropski odziv v zvezi z migracijami. Nobena država članica se z migracijami ne more uspešno spopadati sama. Jasno je, da potrebujemo nov, bolj evropski pristop.

  Za to je treba uporabiti vse politike in orodja, ki jih imamo na voljo, pri čemer je treba čim bolje združevati notranjo in zunanjo politiko. Za uresničitev skupne evropske migracijske politike je potrebno sodelovanje vseh akterjev – držav članic, institucij EU, mednarodnih organizacij, civilne družbe, lokalnih oblasti in tretjih držav.

  Evropska agenda o migracijah, ki jo je Komisija predstavila maja 2015, poudarja potrebo po celovitem pristopu k obvladovanju migracij. Od takrat so bili sprejeti številni ukrepi, od takojšnjih akcij, ki so pomagale reševati človeška življenja, do programov premestitev prosilcev za azil iz najbolj obremenjenih držav članic EU in ukrepov za zajezitev razlogov za nedovoljene migracije v tretjih državah. Za trajno rešitev krize so potrebne korenite spremembe migracijskih politik Unije –  za učinkovit mejni nadzor, pravično obravnavo in za sistem, ki deluje tudi ob nepredvidenih težavah.

  V začetku junija 2016 je Evropska komisija predstavila nov okvir za sodelovanje s partnerskimi državami pri upravljanju migracij. S ključnimi tretjimi državami izvora in tranzita namerava oblikovati prilagojena partnerstva ter usmeriti svoje dejavnosti in vire v izpolnjevanje prednostnih nalog iz evropske agende za migracije. Kratkoročni cilji zajemajo predvsem reševanje življenj na morju, okrepitev vračanja ter odvračanje beguncev in migrantov od nevarnih poti, dolgoročni pa pomoč tretjim državam pri odpravljanju temeljnih vzrokov nedovoljenih migracij.

  Sredi junija 2016 je Komisija objavila drugo poročilo o izjavi EU-Turčija v katerem ugotavlja, da je bil pri uresničevanju določb izjave sicer dosežen določen napredek, vendar izzivi ostajajo. Število ljudi, ki nezakonito prečkajo Egejsko morje na poti iz Turčije v Grčijo in pri tem izgubijo življenje, močno in nenehno pada, kar priča o učinkovitosti dogovora in uspešnem boju proti tihotapcem.

  V skladu z izjavo EU in Turčije bi bilo treba od 18. marca 2016 vse nove migrante brez urejenega statusa in prosilce za azil, ki prihajajo iz Turčije na grške otoke in katerih prošnje za azil so bile razglašene za nedopustne, vrniti v Turčijo. V skladu z izjavo bo EU za vsakega Sirca, ki bo z grških otokov vrnjen v Turčijo, preselila enega sirskega državljana iz Turčije v EU. Prednost imajo migranti, ki še niso vstopili ali poskusili vstopiti na ozemlje EU nezakonito, v okviru obstoječih zavez. Podrobneje: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2181_sl.htm

  Poleg tega je Evropska komisija junija 2016 sprejela drugo priporočilo o ukrepih za ponovno vzpostavitev predaj prosilcev za azil v Grčiji v skladu z dublinsko uredbo. Komisija ocenjuje, da si Grčija od sprejetja prvega priporočila v februarju 2016 kljub težkim razmeram nenehno prizadeva za izboljšanje svojega azilnega sistema, vključno s povečanjem skupnih sprejemnih zmogljivosti in zmogljivosti azilne službe ter z vzpostavitvijo okvira za brezplačno pravno pomoč in novih pritožbenih organov. Vendar pa mora še bistveno napredovati, preden se bodo lahko vzpostavile predaje prosilcev Grčiji v skladu z dublinsko uredbo.

  Končni cilj je, da se Grčija vrne v dublinski sistem in da se predaje prosilcev ponovno vzpostavijo najpozneje do konca decembra v skladu s časovnim načrtom za vrnitev k schengenski ureditvi.

 • Evropski semester 2016: Evropska komisija za Slovenijo predlaga zaključek postopka zaradi čezmernega proračunskega primanjkljaja in poziva k nadaljevanju reform

  Evropska komisija je 18. maja 2016 v okviru evropskega semestra objavila predloge letošnjih priporočil za posamezne države članice. Priporočila opredeljujejo usmeritve za proračunsko in reformno ukrepanje držav članic v naslednjih...

 • Zoran Stančič – vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

  Evropska komisija je za vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji imenovala Zorana Stančiča, ki je vodenje prevzel 1. januarja 2016.

Novice
World humanitarian day, Svetovni dan humanitarnosti, Svetovni dan humanitarnih dejavnosti
19/08/2016

Evropska unija se ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti pridružuje mednarodnim prizadevanjem za počastitev prispevka humanitarnih delavcev, ki vedno znova tvegajo lastna življenja, da bi rešili življenja drugih.

LGBTI
05/08/2016

Evropska komisija je začela kampanjo proti diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev (LGBTI). S številnimi ukrepi za obveščanje in ozaveščanje namerava v letih 2016–2019 povečati ena njihovo sprejetost v družbi. Predlagane ukrepe so podprle države članice EU, ki so junija 2016 v obliki sklepov Sveta o enakopravnosti LGBTI prvič sprejele stališče v zvezi s tem področjem.

Dogodki
Citizens dialogue Dialog z državljani Tibor NAVRACSICS Maja MAKOVEC BRENČIČ

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vas v sodelovanju z občino Lendava in informacijsko točko Europe Direct Murska Sobota vljudno vabi na

DIALOG Z DRŽAVLJANI

v petek, 23. septembra 2016, z začetkom ob 13. 15 uri v Gledališki in koncertni dvorani, Trg Györgya Zale 1 v Lendavi. 

Gosta bosta evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor NAVRACSICS in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja MAKOVEC BRENČIČ.

Datum:
23/09/2016
Čas:
- - 13:15 - 15:00
Evropski teden mobilnosti

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vas med 16. in 22. septembrom vabi na popotovanje po dogodkih Evropskega tedna mobilnosti. Tisoče evropskih mest bo tedaj oživelo v pestrem dogajanju, namenjenem spodbujanju prebivalcev k pametni in trajnostni mobilnosti. Pred Hišo Evropske unije vas bomo vsak delovnik pričakali z informacijsko stojnico in kolesom sreče, 22. septembra, na evropski dan brez avtomobila, pa bomo v sodelovanju z Mestno zvezo tabornikov Ljubljana za vas pripravili prav posebno doživetje – tekmovanje iz fotoorientacije po Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016.

Datum:
16/09/2016
Čas:
9:00