Predstavništvo v Sloveniji
Novice
Eurobarometer
24/02/2017

Kot kaže danes objavljeno nacionalno poročilo standardne javnomnenjske raziskave Eurobarometer (EB86), izvedene jeseni 2016, Slovenci menijo, da sta brezposelnost (46 %) ter zdravstveno in socialno varstvo (33 %) najpomembnejša izziva, s katerima se sooča Slovenija, v EU pa sta to po mnenju slovenskih anketirancev priseljevanje (58 %) in terorizem (36 %).

22/02/2017

Komisija ugotavlja, da države članice napredujejo pri izvajanju lani prejetih priporočil za posamezne politike, ki so osredotočene na napredek pri spodbujanju naložb, nadaljevanju strukturnih reform in zagotavljanju odgovornih fiskalnih politik.

Dogodki

Evropska komisija je 22. februarja 2017 objavila zimski sveženj evropskega semestra  - pregled napredka držav članic pri gospodarskih in socialnih prednostnih nalogah (t.i. Poročila o državi oz. Country Report) za posamezne države članice, tudi za Slovenijo. Ob tej priložnosti vas Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vabi na javno predstavitev glavnih ugotovitev Poročila o Sloveniji 2017, ki bo v petek, 10. marca 2017, od 12h do 14h v Hiši Evropske unije (Dunajska 20).

Datum:
10/03/2017
Ura:
12:00

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in Predsednik Evropske komisije Jean - Claude Juncker

V POGOVORU Z MLADIMI O PRIHODNOSTI EU.

V četrtek, 2. marca 2017, ob  17.00 v Festivalni dvorani

na Vilharjevi cesti 11 v Ljubljani.

Datum:
02/03/2017
Ura:
17:00