Predstavništvo v Sloveniji
Novice
Naložbeni načrt za Evropo
20/07/2017

V okviru naložbenega načrta za Evropo je Evropska investicijska banka (EIB) 18. julija 2017 odobrila prvi večji slovenski infrastrukturni projekt, ki bo koristil jamstva iz Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (DARS) bo tako financirala nakup in uvedbo sistema elektronskega cestninjenja za tovorna vozila na slovenskih avtocestah. 

Naložbeni načrt za Evropo je z Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI) do junija 2017 z garancijami sicer spodbudil že za več kot 209 milijard evrov skupnih naložb. Za infrastrukturne projekte in programe financiranja malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki se zdaj izvajajo v vseh 28 državah članicah, je bilo v okviru EFSI skupno odobrenih za skoraj 39 milijard evrov garancij. Od tega je EIB banka v okviru EFSI odobrila 240 infrastrukturnih projektov (skoraj 30 milijard evrov EU garancij), Evropski investicijski sklad (EIF) pa 283 sporazumov za financiranje MSP-jev (več kot 9 milijard evrov EU garancij). Ti sporazumi za MSP-je naj bi prinesli koristi več kot 400.000 malim in srednje velikim podjetjem ter podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo.

S tem je EFSI že več kot presegel polovico od 315 milijard evrov načrtovanih naložb, ki sta jih za obdobje 2015–2018 napovedali Evropska komisija in EIB z namenom spodbujanja strateških naložb, oživljanja gospodarske rasti, ustvarjanja novih delovnih mest in krepitve globalne konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Glede na dosedanji uspeh se že pripravlja podaljšanje delovanja Evropskega sklada za strateške naložbe tudi po letu 2018. Naslednik, t.i. EFSI 2.0, naj bi do 2020 spodbudil za 500 milijard evrov naložb.

18/07/2017

Razprava o prihodnosti Evrope, ki jo je Evropska komisija začela pred štirimi meseci z objavo bele knjige o prihodnosti Evrope, naj bi dosegla že več kot 30 milijonov državljanov.

Dogodki

Vabimo vas na pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc. Čezmejni dialog z državljani bo potekal na meji med Slovenijo in Italijo, kar predstavlja dodatno priložnost za izmenjavo mnenj o čezmejnih vprašanjih, pa tudi razpravo o prihodnosti Evrope ter različnih scenarijih našega skupnega življenja v bodoče. Dogodku bo sledila manjša pogostitev za udeležence.

                                      

 

Datum:
11/07/2017
Ura:
18:00

Množični prihodi ljudi po tako imenovani “Balkanski poti” v zadnjih letih je v mnogih evropskih državah povzročil najprej ˝begunsko krizo˝, kasneje pa tudi izbruh sovražnosti vseh vrst, usmerjenih proti beguncem in priseljencem nasploh. Varnostni diskurz in širjenje strahu s strani politikov povzroča sovraštvo in nesprejemanje beguncev, širi pa tudi islamofobijo.

Datum:
20/06/2017
Ura:
10:00