Cale de navigare

Crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie

23/03/2012 12:57:21

Libertatea, securitatea şi justiţia (Comisia Europeană - Justiţie) sunt caracteristicile spaţiului pe care îl asigură Uniunea Europeană pentru cetăţenii săi. Aceştia pot circula liber şi se pot stabili oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru ca desfiinţarea controlului la frontierele interne să nu ducă la apariţia unor probleme de securitate, sunt necesare măsuri pentru întărirea securităţii la graniţele externe ale Uniunii, combaterea imigraţiei ilegale, a infracţionalităţii, a terorismului. Un loc important îl ocupă, în acest domeniu, Spaţiul Schengen.

În acest spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, este respectată Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, iar legislaţia trebuie aplicată uniform, fiind încurajată cooperarea între autorităţile poliţieneşti, vamale şi judiciare. Cooperarea intensificată între instanţele judiciare presupune ca o decizie adoptată (de ex. hotărâre de divorţ, de încredinţare a copiilor, cazuri de faliment, etc.) într-un stat membru să poată fi aplicată şi în celelalte state membre. A se vedea şi Portalul european de justiţie pentru mai multe informaţii.

Pentru a putea garanta cetăţenilor un grad ridicat de protecţie şi pentru a favoriza cooperarea internaţională într-un domeniu complex precum combaterea criminalităţii, acţiunea în cooperare este mai eficientă decât acţiunea fiecărui stat membru. De exemplu, mandatul european de arestare facilitează reţinerea, pe teritoriul altui stat membru, a infractorilor aflaţi în urmărirea instanţelor române. Pentru mai multe detalii accesaţi Comisia Europeană – Afaceri Interne.

  Pentru materiale informative tipărite, pe această temă, dar şi pe alte teme legate de Uniunea Europeană, vă rugăm să contactaţi Spaţiul Public European: Str. Vasile Lascăr, nr. 31, 020492, Bucureşti. Telefon: 021.212.16.19, e-mail: contact@spatiuleuropa.eu. Program de lucru cu publicul:  luni-joi: 10.00 – 18.00; vineri: 10.00 – 17.00.

  Drepturi

  Cetăţenii UE trebuie să aibă acces la informaţiile cu privire la drepturile acestora, să ia la cunoştinţă despre existenţa şi conţinutul "Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene" şi să cunoască instituţiile care le pot apăra drepturile în caz de nevoie (de exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului). De asemenea, cetăţenii se pot implica activ în respectarea drepturilor celorlalţi prin acţiuni de combatere a discriminării, protejarea datelor indivizilor şi altele.

  Link util

  Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

  Spaţiul Schengen

  Spatiul Schengen reprezintă o zonă de libertate de mişcare unde controalele la frontierele interne ale statelor semnatare au fost eliminate. România trece în acest moment prin procesul de aderare la spaţiul Schengen, lucrând continuu pentru îndeplinirea tututor condiţiilor necesare legate de frontiere maritime, aerine, terestre, de cooperare poliţienească şi altele.

  Publicaţie utilă

  Schengen. Poarta ta către libera circulaţie în Europa

  Link-uri utile

  Comisia Europeană – Spaţiul Schengen

  Schengen-România

  Cooperare între instanţele judiciare

  Pentru aderarea la spaţiul Schengen a României şi Bulgariei, este necesar ca aceste două ţări europene să îndeplinească anumite condiţii, fiind evaluate pe baza unor criterii stabilite de Comisie. Este foarte important ca ele să dezvolte sistemele administrative şi juridice eficiente pentru a-şi respecta obligaţiile, dar şi pentru a se putea bucura de avantajele pe care le oferă acest statut. 

  Link-uri utile

  Portalul e-justiţie

  Mecanismul de cooperare şi verificare pentru Bulgaria şi România

  Europol

  Eurojust

  Azil şi migraţie

  Pentru menţinerea securităţii frontierelor este necesară luarea unor măsuri, precum solicitarea unor vize pentru cetăţenii străini sau controlul la graniţele UE. Cetăţenii europeni pot migra cu uşurinţă într-o altă ţară de pe teritoriul Uniunii Europene, principala condiţie fiind aceea de a avea asupra lor un document valid de indentitate. În caz de nevoie, aceştia pot locui în ţara respectivă în regim de azil politic.

  Publicaţie utilă 

  O oportunitate şi o provocare. Migraţia în Uniunea Europeană

  Link-uri utile

  Comisia Europeană – politica în domeniul azilului

  Frontex

  EEAS (European External Action Service)

  MAE – Viza română pentru cetăţeni străini

  Combaterea drogurilor

  Autorităţile de la nivelul UE cooperează cu autorităţile statelor membre (de exemplu, în România, cu Agenţia Naţională Antidrog) pentru reducerea traficului de droguri pe teritoriul Uniunii.

  Link-uri utile

  EMCDDA – Scurta prezentare a situaţiei din România

  EMCDDA – Raport naţional România

  Romanian Harm Reduction Network, membră a Forumului Societăţii Civile privind drogurile, la nivel european

  Lupta împotriva terorismului

  Comisia Europeană doreşte combaterea terorismului în Uniunea Europeană, militând continuu pentru siguranţa cetăţenilor.

  Link util

  Comisia Europeană – Lupta împotriva terorismului

  Consultări publice

  Cetăţenii europeni sunt încurajaţi să se implice activ pentru a contribui la îmbunătăţirea societăţii civile. Oportunitatea curentă în acest sens constă în posibilitatea de a lua parte la consultări publice deschise, pentru a-şi exprima opinia în legătură cu un subiect de actualitate.

  Link util

  Consultări publice

  Legislaţie

  Legislaţia elaborată pentru menţinerea spaţiului de "libertate, securitate şi justiţie" este compusă din textele actelor normative care includ prevederi în acest domeniu. Mai multe informaţii pot fi găsite urmărind link-ul de mai jos.

  Link util

  Eur-LEX, legislaţia în vigoare – Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

  Ultima actualizare: 23/03/2012  |Începutul paginii