Cale de navigare

Redresarea şi reinstalarea creşterii economice pentru ieşirea cu succes din criza economică şi pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020

18/04/2012

În 2010 a fost adoptată o strategie de revigorare a economiei europene pentru următorii zece ani, Europa 2020. Strategia vizează transformarea UE într-o economie inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii, pentru ca atât Uniunea Europeană în ansamblul său, cât şi statele sale membre să atingă un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.

  Redresarea şi reinstalarea creşterii economice pentru ieşirea cu succes din criza economică şi pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020

  Prin strategie au fost stabilite obiective care vizează domeniul ocupării forţei de muncă, al cercetării, dezvoltării şi inovării, al schimbării climatice şi al energiei, educaţiei, sărăciei şi excluziunii sociale. Pe aceste domenii sunt centrate şapte iniţiative majore:

   

  • Creştere inteligentă:

  1. Agendă digitală pentru Europa;

  2. Uniune a inovării;

  3. Tineretul în mişcare.

  •  Creştere durabilă:

  4. O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

  5. Politică industrială pentru era globalizării.

  •  Creştere favorabilă incluziunii:

  6. Agendă pentru noi competenţei şi noi locuri de muncă;

  7. Platformă europeană pentru combaterea sărăciei.

   

  În atingerea obiectivelor strategiei, statele membre joacă un rol important prin aplicarea reformelor necesare, la nivel naţional, şi prin colaborarea cu Comisia Europeană.

  Pentru materiale informative tipărite, pe această temă, dar şi pe alte teme legate de Uniunea Europeană, vă rugăm să contactaţi Spaţiul Public European: Str. Vasile Lascăr, nr. 31, 020492, Bucureşti. Telefon: 021.212.16.19, e-mail: contact@spatiuleuropa.eu. Program de lucru cu publicul: luni-joi 10.00-18.00, vineri 10.00-17.00.

  Europa 2020 – Priorităţi

  Europa 2020 este o strategie care vizează priorităţi şi iniţiative legate de următoarele subiecte: agenda digitală, o uniune a inovării, tineretul în mişcare, eficienţa utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei globalizării, agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă, platforma de combatere a sărăciei.

   

  Link-uri utile

  Digital Agenda – Going local Romania

  Masa rotundă "O agendă digitală", în seria Perspective europene

  Comisia Europeană – O uniune a inovării

  Comisia Europeană – Tineretul în mişcare

  Comisia Europeană – O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

  Comisia Europeană – O politică industrială adaptată erei globalizării

  Comisia Europeană – Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă

  Comisia Europeană – Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale

  Progrese înregistrate

  Ca parte din Uniunea Europeană, fiecare stat membru şi-a însuşit anumite obiective de îndeplinit în cadrul strategiei Europa 2020. Progresele înregistrate de România pot fi consultate aici.

   

  Link-uri utile

  Obiectivele naţionale ale fiecărei ţări

  Recomandări adresate fiecărei ţări, 2011

  România – Ministerul Afacerilor Europene

  România – Ministerul Afacerilor Externe

  Consultări publice

  Cetăţenii se pot implica în procesul de guvernare prin exprimarea propriilor idei în cadrul consultărilor publice

  Legislaţie

  Pentru noua strategie europeană au fost create noi texte normative, care includ prevederi specifice. Pentru a înţelege mai bine acest aspect, vă invităm să accesaţi documentele-cheie privind Europa 2020.

   

  Ultima actualizare: 18/04/2012  |Începutul paginii