Cale de navigare

Europa în lume

17/05/2012

Relaţiile Uniunii Europene cu restul lumii includ activităţi comerciale, umanitare, sprijin pentru dezvoltare şi activităţi specifice la nivel regional. Uniunea Europeană este, la nivel global, o forţă pe plan economic, comercial şi monetar. Politica comercială comună a fost prevăzută de Tratatul de la Roma (1957), fiind unul dintre principalele instrumente pentru integrarea pieţelor naţionale într-o piaţă unică, vizându-se accelerarea creşterii economice, dar şi creşterea eficienţei şi competitivităţii. Uniunea Europeană sprijină regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului, în cadrul căreia are o influenţă considerabilă, asemănătoare celei de care se bucură în cadrul organismelor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Uniunea Europeană menţine relaţii diplomatice cu aproape toate statele lumii. A încheiat parteneriate strategice cu actori cheie internaţionali şi a semnat acorduri de asociere cu o serie de state din vecinătatea sa. Uniunea este reprezentată în ţările terţe prin 136 de Delegaţii cu funcţii similare cu cele ale ambasadelor.

Date fiind aspectele comune în relaţiile cu ţările aflate în aceeaşi regiune, au fost create o serie de politici regionale, cum ar fi Politica Europeană de vecinătate, care promovează consolidarea relaţiilor cu 16 ţări vecine (Algeria, Armenia, Azerdbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Teritoriile Palestiniene Ocupate, Siria, Turcia şi Ucraina), sau Politica pentru dezvoltare, care include relaţia cu state din Africa, Caraibe, Pacific (ACP), dar şi America Latină şi Asia.

Interesele şi valorile Uniunii Europene sunt comune tuturor statelor sale membre, iar apărarea acestora pe scena internaţională se poate face mult mai eficient printr-o singură voce decât în fiecare stat în parte. De aceea a fost creată, prin Tratatul de la Lisabona, o nouă funcţie la nivelul instituţiilor UE: Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, care ocupă, în acelaşi timp, şi funcţia de vicepreşedinte al Comisiei. Acesta are rolul de a face propuneri, de a pune în practică politica externă în numele Consiliului şi de a reprezenta Uniunea pe plan internaţional.

  Pentru materiale informative tipărite, pe această temă, dar şi pe alte teme legate de Uniunea Europeană, vă rugăm să contactaţi Spaţiul Public European: Str. Vasile Lascăr, nr. 31, 020492, Bucureşti. Telefon: 021.212.16.19, e-mail: contact@spatiuleuropa.eu. Program de lucru cu publicul: luni-joi 10.00-18.00, vineri 10.00-17.00.

  Serviciul de acţiune

  Uniunea Europeană este un actor important pe piaţa globală, de aceea trebuie să menţină în permanenţă relaţii diplomatice adecvate cu celelalte ţări din Europa sau din lume. UE este reprezentată de o reţea complexă de peste 136 delegaţii, care funcţionează similar cu ambasadele. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm accesaţi pagina de internet a Serviciului European de Acţiune Externă.

  Politica europeană de vecinătate

  Uniunea Europeană îşi menţine parametrii de funcţionare la un nivel normal şi pe baza unei politici de vecinătate, care vizează tematici precum societatea civilă şi cultura, cercetarea şi învăţământul superior, afacerile şi comerţul, energia şi mediul sau problemele sociale.

   

  Publicaţii utile

  Puterea cetăţenilor. Politica europeană de vecinătate: societatea civilă şi cultura

  Dezvoltarea cu ajutorul educaţiei. Politica europeană de vecinătate: cercetarea şi învăţământul superior

  În afacerea prosperităţii. Politica europeană de vecinătate: afacerile şi comerţul

  Corectitudinea contează. Politica europeană de vecinătate: probleme sociale

  Interese comune, valori împărtăşite. Politica europeană de vecinătate: probleme politice

  Provocări fără frontiere. Politica europeană de vecinătate: energia şi mediul

  Link-uri utile

  MAE – Informaţii despre politica europeană de vecinătate

  Finanţare pentru programe de cooperare transfrontalieră cu Moldova, respectiv Ucraina

  Masa rotundă "Unde se termină Europa" din seria Perspective europene

  EuropeAid – Dezvoltare şi cooperare

  EuropeAid este o organizaţie responsabilă cu crearea politicii de dezvoltarea a Europei, oferind o mână de ajutor statelor care au nevoie. În acelaşi timp, promovează buna guvernare, dezvoltarea economică şi umană, luptând cu foametea şi prezervând resursele naturale. 

  Ajutor umanitar

  Datorită dezvoltării inegale a statelor, mai ales din punct de vedere economic, Uniunea Europeană întreprinde frecvent acţiuni umanitare, direcţionând fonduri sau alte resurse către ţările care au nevoie de ele.

   

  Publicaţii utile

  Hidden disaster

  Alte organizaţii internaţionale

  Pentru o bună gestionare a relaţiilor diplomatice Uniunea Europeană a necesitat crearea sau colaborarea cu alte instituţii internaţionale precum Consiliul Europei, Organizaţia Naţiunilor Unite, G20 şi altele.

   

  Link-uri utile

  MAE – Organizaţii internaţionale

  Consultări publice

  Cetăţenii europeni îşi pot exprima opiniile în legătură cu diferite subiecte, prin implicarea acestora în consultări publice. Pentru a fi mereu la curent cu acestea, vă rugăm accesaţi pagina de internet dedicată consultărilor publice deschise, care este actualizată în permanenţă.

  Legislaţie

  Politica de vecinătate, gestionarea relaţiilor diplomatice la nivel internaţional, implicarea cetăţenilor, toate acestea au condus la elaborarea unei legislaţii complexe, pentru a întreţine spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.

   

  Link-uri utile

  Eur-LEX, legislaţie în vigoare – Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

  Ultima actualizare: 17/05/2012  |Începutul paginii