Cale de navigare

Cetăţenia Uniunii Europene

22/02/2012

  Harta EuropeiPentru a călători în Franţa, Italia sau oricare alt stat membru al Uniunii Europene, cetăţenii români au nevoie doar de cartea de identitate. Orice cetăţean român poate, în anumite condiţii, studia, lucra, şi se poate stabili în altă ţară din Uniunea Europeană, dacă doreşte. În ţara unde este stabilit, votează la alegerile locale şi la cele europene. Acestea sunt câteva dintre drepturile pe care cetăţenii români le au în calitate de cetăţeni europeni. Mai multe informaţii de acest tip pot fi accesate la pagina "Europa ta".

  Incluzând drepturi, obligaţii şi participarea la viaţa politică, cetăţenia europeană vizează consolidarea imaginii şi a identităţii Uniunii Europene şi implicarea mai profundă a cetăţeanului în procesul de integrare europeană.

  Cetăţenia europeană nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci vine în completarea acesteia şi este definită prin Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat în anul 1992, la Maastricht, cu anumite prevederi amendate ulterior. Astfel, cetăţenii români beneficiază de toate drepturile pe care le deţin prin cetăţenia naţională, la care se adaugă atributele de cetăţean european menţionate mai sus.

  Pentru materiale informative tipărite, pe această temă, dar şi pe alte teme legate de Uniunea Europeană, vă rugăm să contactaţi Spaţiul Public European: Str. Vasile Lascăr, nr. 31, 020492, Bucureşti. Telefon: 021.212.16.19, e-mail: contact@spatiuleuropa.eu. Program de lucru cu publicul: luni-joi 10.00-18.00, vineri 10.00-17.00.

  Călătorii în Europa

  Cetăţenii europeni au dreptul la libera circulaţie în cadrul statelor membre UE. Totuşi, ei au anumite obligaţii precum respectarea legislaţiei corespunzătoare fiecărei ţări sau prezentarea unui act de identitate atunci când acesta este solicitat. Este recomandat să reţineţi numărul de urgenţă 112 valabil pe teritoriul UE şi să aveţi o asigurare de sănătate temporară, valabilă în ţările pe care le vizitaţi. De asemenea, este bine să deţineţi informaţiile necesare despre solicitarea protecţiei consulare, în caz de nevoie.

   

  Publicaţii utile

  Călătorind prin Europa 2011-2012

  Dreptul la liberă circulaţie şi şedere în Europa

  Schengen. Poarta ta către libera circulaţie în Europa

  Link-uri utile

  Călătorind prin Europa

  MAE – Condiţii de călătorie

  CASMB – Cardul european de asigurări de sănătate

  Călătorii în afara Europei

  Cetăţenii europeni care călătoresc în afara Uniunii Europene trebuie să se informeze temeinic despre ţara în care vor să călătorescă, despre legislaţia acesteia. Vă recomandăm să vă documentaţi  despre obligaţiile care survin odată cu părăsirea graniţelor UE şi mai ales de unde să cereţi protecţie consulară în caz de nevoie.  Atenţie! Unele ţări vă pot solicita să vă procuraţi viză!

   

  Link-uri utile

  MAE – Condiţii de călătorie

  Stabilire

  Fiecare cetăţean al Uniunii are dreptul la şedere pe teritoriul unui stat membru pe o perioadă de trei luni, fără a îndeplini formalităţi, însă trebuie să deţină asupra lor o carte de identitate sau un paşaport valabil. Dreptul de şedere este conferit direct prin Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

  Publicaţii utile

  Dreptul la liberă circulaţie şi şedere în Europa

  Studii

  Studenţii sunt o categorie aparte de cetăţeni europeni, care călătoresc în statele membre şi au dreptul de a se deplasa pe teritoriul UE în interesul studiilor pe o durată limitată, în cazul obţinerii unei burse în străinătate, sau pe toată durata studiilor pe care le efectuează într-o altă ţară din Europa. Ei trebuie să fie înscrişi la o instituţie cu scopul de a studia sau pentru a efectua un stagiu de formare profesională, trebuie să deţină o asigurare medicală valabilă în acea ţară şi trebuie să poată dovedi prin anumite documente că au resurse financiare pentru a se întreţine.

  Publicaţii utile

  Mie ce mi se potriveşte

  Link-uri utile

  Erasmus

  Ploteus

  CNRED

  Locuri de muncă

  Cetăţenii europeni au dreptul de a căuta un loc de muncă pe teritoriul Uniunii Europene şi pot munci efectiv, acolo unde nu se aplică restricţii cetăţenilor români şi bulgari, în condiţiile în care sunt respectaţi toţi parametrii legali din statul respectiv.

  Link-uri utile

  EURES

  Aranjamente de tranziţie – Bulgaria şi România

  Alegeri

  Unul dintre drepturile fundamentale pe care le deţine un cetăţean european este acela de a de a vota şi de a candida la alegerile municipale şi pentru Parlamentul European în statul membru în care locuiţi, chiar dacă nu sunteţi resortisant al acelui Stat. Cetăţenii români îşi pot exercita dreptul la vot indiferent de locaţia lor pe teritoriul UE.

  Link-uri utile

  Biroul de Informare al Parlamentului European în România

  Relaţia cu instituţiile UE

  Cetăţenii europeni au dreptul de a înainta petiţii Parlamentului European, de a vă adresa Ombudsman-ului şi de a face sesizări în scris către oricare dintre instituţiile sau organismele Uniunii Europene. Un alt drept conex este acela de a primi un răspuns în limba în care a fost înaintată cererea.

  Link-uri utile

  Comisia Europeană – Depunerea unei plângeri

  Consultări publice

  Pentru a-şi face opiniile auzite, cetăţenii europeni pot participa la consultări publice. De asemenea, programul "Iniţiativa cetăţebească europeană" oferă unui număr de un milion de cetăţeni ai UE posibilitatea de a participa direct la elaborarea politicilor UE, solicitându-i Comisiei Europene să facă o propunere legislativă.

  Link-uri utile

  Europa pentru cetăţeni

  Iniţiativa cetăţenească europeană

  Legislaţie

  Legislaţia UE este prevăzută în actele normative emise de la înfiinţarea acesteia, printre care pot fi enumerate Tratatul de la Masstricht sau Tratatul de la Lisabona.

  Link-uri utile

  Legislaţia în vigoare

  Ultima actualizare: 23/04/2013  |Începutul paginii