Cale de navigare

Zone defavorizate: Comisia strânge cooperarea cu autorităţile naţionale pentru simplificarea şi mai buna direcţionare a ajutoarelor

23/04/2009

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare care pregăteşte terenul pentru o nouă clasificare a zonelor agricole cu handicapuri naturale.Cu ajutorul specialiştilor, Comisia a identificat opt criterii pedoclimatice, care ar urma să stea la baza unei clasificări clare şi obiective a acestor zone.Totuşi, înainte de a veni cu o propunere legislativă, Comisia are nevoie de mai multe date pentru a putea evalua fezabilitatea criteriilor.În consecinţă, se solicită statelor membre să efectueze simulări pe baza datelor naţionale, ca să se vadă cum ar funcţiona aceste criterii.Noul sistem de clasificare ar urma să fie introdus din 2014.Până atunci rămâne în vigoare actualul sistem.Revizuirea nu afectează nici zonele montane, deja clasificate pe baza unor criterii obiective comune, nici zonele cu handicapuri specifice – de exemplu, insulele sau zonele costiere – clasificate în funcţie de aceste handicapuri.

  „Zonele agricole cu handicapuri naturale au nevoie de o delimitare mai raţională şi ajutorul trebuie să fie mai bine direcţionat.Este în interesul fermierilor şi al nostru, al tuturor, ca aceste zone să continue să fie exploatate agricol, astfel încât să prevenim deteriorarea mediului”, a declarat Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală.„Obiectivul nu este de a reduce sau de a extinde zonele defavorizate, ci de a stabili un sistem de delimitare clar şi transparent, care să ţină seama de particularităţile unui teritoriu atât de întins şi de divers cum este cel al UE."

  Delimitare simplificată, transparentă a zonelor

  Există în prezent, la nivel comunitar, peste 100 de criterii naţionale foarte diferite pentru a aprecia dacă o zonă poate primi plăţile destinate zonelor defavorizate.Această diversitate a fost semnalată de Curtea de Conturi ca o posibilă sursă de tratament inechitabil.Cu ajutorul specialiştilor, Comisia a identificat opt criterii pedoclimatice[1] care ar putea constitui un punct de pornire solid pentru o clasificare clară, obiectivă a acestor zone.

  Fezabilitatea unei noi delimitări pe baza acestor criterii trebuie însă evaluată cu ajutorul unor simulări pe care le vor efectua statele membre, folosind date naţionale detaliate.

  Mai bună direcţionare

  Pentru a conserva peisajele, habitatele naturale şi biodiversitatea, pentru a preveni incendiile de păduri şi a ameliora gospodărirea apelor şi a solului, este esenţial să se menţină o agricultură durabilă în zone în care factorii de climă şi de sol sunt neprielnici.

  Subvenţiile UE care susţin exploatarea agricolă în aceste condiţii trebuie să fie rezervate zonelor cu handicapuri naturale grave, care afectează agricultura.Mai mult, în interiorul acestor zone, repartizarea ajutoarelor trebuie să vizeze cu prioritate fermele în care riscul de abandonare a terenurilor este maxim.

  Cooperare strânsă

  În cadrul consultării publice lansate la 22 mai 2008, Comisia a avut peste o sută de întâlniri cu statele membre şi a primit 121 de contribuţii.O sinteză a acestora este prezentată în evaluarea de impact care însoţeşte comunicarea adoptată astăzi

  Comunicarea vine să angajeze mai profund instituţiile UE, regiunile şi grupurile interesate de valorificarea agricolă a terenurilor într-o analiză menită să ducă la o nouă delimitare a zonelor cu handicap.

  Statele membre, la rândul lor, sunt implicate în continuare prin realizarea simulărilor care vor juca un rol hotărâtor în elaborarea propunerii legislative a Comisiei.

  Sferă de acţiune limitată

  Revizuirea nu afectează nici zonele montane, deja clasificate pe baza unor criterii comune obiective, nici zonele cu handicapuri specifice – de exemplu, insulele sau zonele costiere – clasificate în funcţie de aceste handicapuri.

  Următoarele etape

  Autorităţile naţionale vor transmite Comisiei simulările până la 21 octombrie 2009.Noul sistem de clasificare ar putea fi introdus în 2014.

   

  [1]Aceste opt criterii sunt:Temperatura scăzută, stresul provocat de căldură, drenajul solului, textura şi caracterul pietros al solului, adâncimea de pătrundere a rădăcinilor în sol, proprietăţile chimice ale solului, regimul de umiditate al solului şi înclinaţia.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii