Cale de navigare

UE este pregătită pentru wireless în bandă largă pe frecvenţe GSM

21/10/2009

Astăzi, odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unor noi măsuri care permit utilizarea frecvenţelor GSM de către telefoanele 3G, s-a deschis calea pentru o nouă generaţie de servicii de comunicaţii mobile în Europa.Aceasta în urma acordului Parlamentului European şi Consiliului de Miniştri din luna iulie (IP/09/1192) referitor la modernizarea legislaţiei europene privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio necesar serviciilor de comunicaţii mobile - „Directiva GSM”. Noile măsuri comunitare vor încuraja o concurenţă puternică pe piaţa telecomunicaţiilor din Europa şi vor facilita furnizarea de către operatori a unor servicii paneuropene mai rapide, precum internetul mobil, pe lângă serviciile GSM actuale. De asemenea, vor impulsiona adoptarea de servicii wireless în bandă largă, care reprezintă unul dintre factorii determinanţi ai redresării economice a UE.

  „În plină criză economică, sectorul comunicaţiilor mobile din Europa a primit astăzi un semnal clar de sprijin puternic din partea factorilor de decizie. Noile norme comunitare publicate astăzi permit reorganizarea spectrului de frecvenţe radio în banda GSM pentru noi servicii de comunicaţii mobile, precum şi întărirea concurenţei şi economisirea de către sectorul comunicaţiilor mobile a până la 1,6 milioane EUR costuri de capital”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru telecomunicaţii.„Prin asemenea decizii, Europa se asigură că ne vom păstra avantajul concurenţial în ceea ce priveşte serviciile wireless.”

  Noile norme comunitare se înscriu în cadrul eforturilor Comisiei Europene de a oferi un spectru mai larg pentru comunicaţiile wireless. Măsurile publicate astăzi deschid spectrul de frecvenţe radio „GSM” pentru dispozitive de comunicaţii wireless mai avansate. O nouă decizie şi o directivă de modernizare a Directivei GSM din 1987 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fiind astfel incluse în legislaţia comunitară, şi trebuie să fie acum aplicate în toate cele 27 de state membre ale UE.

  De asemenea, noile norme facilitează adaptarea alocării spectrului în banda de frecvenţe de 900 Mhz, pentru a permite utilizarea chiar şi a tehnologiilor mai noi în bandă largă de mare viteză de a patra generaţie. Telefoanele actuale ale consumatorilor vor continua să funcţioneze fără probleme, dar, în plus, vor putea folosi noi tehnologii pentru a accesa servicii în bandă largă de mare viteză.

  Se preconizează că normele reformate vor avea un efect economic pozitiv asupra sectorului şi că vor promova adoptarea de noi servicii wireless, mulţumită reducerii costurilor de reţea care rezultă în urma utilizării de benzi de frecvenţe mai joase.

  Noua decizie a Comisiei stabileşte parametrii tehnici care permit coexistenţa sistemelor GSM (telefoane mobile 2G) şi UMTS (telefoane 3G care oferă internet mobil de mare viteză pe lângă serviciile telefonice obişnuite) pe frecvenţele GSM de 900 MHz şi de 1 800 MHz, în conformitate cu directiva.  Această decizie se bazează pe Decizia UE privind spectrul de frecvenţe radio, care stabileşte un mecanism de adoptare a normelor de armonizare tehnică pe baza informaţiilor primite din partea experţilor naţionali în domeniul spectrului de frecvenţe radio.

  În prezent, administraţiile naţionale au la dispoziţie şase luni pentru a transpune directiva şi a implementa decizia astfel încât benzile din spectrul de frecvenţe alocate serviciilor GSM să fie efectiv disponibile pentru tehnologiile 3G. În momentul deschiderii actualelor licenţe GSM, legislatorii de la nivel naţional vor trebui să analizeze concurenţa dintre operatorii de comunicaţii mobile şi să ia măsuri de eliminare a eventualelor denaturări ale concurenţei, în conformitate cu normele UE în domeniul telecomunicaţiilor. Decizia prevede posibilitatea modificării în vederea introducerii de parametri tehnici de utilizare pentru alte sisteme care nu sunt bazate pe tehnologia GSM şi pentru care compatibilitatea poate fi stabilită într-un stadiu ulterior.

  Context

  Directiva GSM din 1987 rezerva utilizarea unei părţi a benzii de frecvenţe de 900 MHz pentru tehnologiile de acces GSM (Global System for Mobile sau, conform denumirii iniţiale, Groupe Spécial Mobile), precum telefoanele mobile. Era însă necesară actualizarea directivei, astfel încât această bandă a spectrului de frecvenţe radio să poată fi utilizată şi de tehnologii wireless mai avansate, de nouă generaţie.

  În noiembrie 2008, Comisia Europeană a propus partajarea frecvenţelor radio alocate serviciilor de telefonie mobilă cu alte tehnologii mai avansate, începând cu tehnologia de comunicaţii mobile în bandă largă 3G (Universal Mobile Telecommunications System – UMTS). Propunerea a fost aprobată de Parlamentul European în mai 2009, cu 578 de voturi ( MEMO/09/219) şi de Consiliul de Miniştri în iulie 2009 (IP/09/1192).Directiva actualizată 2009/114/CE a fost semnată în septembrie de Preşedintele Parlamentului European şi de Preşedintele Consiliului de Miniştrişi a fost publicată astăzi, împreună cu decizia Comisiei, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  În discursul său intitulat „Digital Europe – Europe's Fast Track to Economic Recovery” (Europa Digitală – calea rapidă spre redresarea economică a Europei) din 9 iulie (SPEECH/09/336), Viviane Reding, comisarul UE pentru telecomunicaţii, a prezentat o „Agendă digitală pentru Europa” care includea, printre primele acţiuni ce trebuiau întreprinse, un acord rapid asupra reformării Directivei GSM.

  Informaţii cu privire la politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio a Comisiei

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

  Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

  Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

  MEMO/08/725

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii