Cale de navigare

Încheierea negocierilor între Uniunea Europeană şi Elveţia privind protecţia indicaţiilor geografice

17/12/2009

La 11 decembrie 2009, negociatorii Uniunii Europene şi ai Elveţiei au încheiat negocierile în vederea unui acord bilateral privind protecţia indicaţiilor geografice pentru produse agricole şi alimentare.După finalizarea procedurilor prealabile, proiectul de acord va permite protecţia indicaţiilor geografice ale fiecărei părţi pe teritoriul celeilalte.

    Acesta acoperă aproximativ 800 de indicaţii geografice protejate (IGP) înregistrate în prezent în UE şi aproximativ 20 de IGP înregistrate în Elveţia.Va fi astfel protejată toată gama de indicaţii geografice, deoarece acordul între UE şi Elveţia privind comerţul cu produse agricole, care a intrat în vigoare de la 1 iunie 2002, asigură deja protecţia vinurilor şi a băuturilor spirtoase.Proiectul de acord prevede un mecanism de actualizare periodică, precum şi consultări periodice, ceea ce va facilita în special integrarea noilor indicaţii geografice.

    Acest proiect de acord corespunde voinţei exprimate de către statele membre de a promova pe plan internaţional protecţia indicaţiilor geografice şi reflectă convergenţa punctelor de vedere între Uniunea Europeană şi Elveţia.

    Pe de altă parte, este evident că încheierea unui acord pentru protecţia indicaţiilor geografice între Uniunea Europeană şi Elveţia va avea efecte pozitive asupra schimburilor economice bilaterale şi în special asupra exporturilor comunitare de produse agricole cu înaltă valoare adăugată.Trebuie menţionat că Elveţia se află pe locul al treilea, după SUA şi Rusia, în ceea ce priveşte valoarea exporturilor (4,8 miliarde EUR) în comerţul bilateral cu produse agricole şi produse agricole prelucrate.O mare parte a acestor exporturi este formată dintr-o gamă largă de produse de calitate.Desigur, proiectul de acord va consolida şi dezvolta locul produselor alimentare protejate de indicaţii geografice pe piaţa elveţiană şi, în general, va sprijini politica Uniunii Europene în domeniul calităţii.

    Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii