Cale de navigare

Comisia lansează consultarea privind Uniunea Europeană 2020: o nouă strategie pentru ca UE să devină o piaţă socială mai inteligentă şi mai ecologică

24/11/2009

Comisia a publicat astăzi un document de consultare publică cu privire la modul în care se pot asigura perspective mai bune pentru economia UE prin Strategia UE 2020.Obiectivul acestei strategii este obţinerea unei creşteri economice în condiţii mai ecologice şi de incluziune socială, aşa cum sublinia preşedintele Barroso în orientările sale de politică. Noua strategie va avea ca bază realizările Strategiei de la Lisabona, ţinând seama de învăţămintele desprinse. Documentul de consultare prezintă o viziune asupra modului în care UE 2020 se va axa pe întărirea redresării în urma crizei, pe contribuţia la prevenirea producerii unei crize similare în viitor şi pe trei obiective tematice: crearea de valoare prin cunoaştere; dezvoltarea competenţelor cetăţenilor în cadrul unor societăţi care favorizează incluziunea; precum şi crearea unei economii competitive, conectate şi mai ecologice. Termenul de răspuns la consultare este 15 ianuarie 2010. Noua Comisie va prezenta apoi o propunere detaliată Consiliului European de primăvară.

  Preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: „Strategia UE 2020 înseamnă că UE acţionează în mod colectiv în următorul deceniu pentru depăşirea unora dintre cele mai dificile provocări economice cu care Europa s-a confruntat vreodată. O economie inteligentă şi o societate înţeleaptă, fundamentată pe valori europene puternice, sunt interdependente. Creşterea economică, finanţele publice viabile, abordarea problemei schimbărilor climatice, incluziunea socială, o bază industrială consolidată şi un sector al serviciilor solid nu reprezintă alternative. Ele se consolidează reciproc. Europa a redus şomajul de la 12% la 7% în deceniul anterior anului 2008. În prezent avem nevoie de noi surse de creştere pentru a înlocui locurile de muncă pierdute ca urmare a crizei. În acest document, am prezentat elementele-cheie care pot debloca potenţialul Europei. În acelaşi timp, putem creşte influenţa noastră în lume şi asupra globalizării, arătând partenerilor noştri că economia de piaţă socială este cea mai eficientă şi cea mai echitabilă. Dorim să aflăm părerile părţilor interesate privind Strategia noastră UE 2020 înainte de prezentarea propunerilor noastre în cadrul Consiliului European de primăvară.”

  Comisia consideră că UE 2020 ar trebui să acorde atenţie următoarelor domenii şi este interesată să afle opinii asupra celui mai bun mod de realizare a acestui demers.

  Creşterea bazată pe cunoaştere ca factor generator

  Învăţământul în Europa trebuie să se îmbunătăţească, de la învăţământul preşcolar la cel universitar, pentru a contribui la creşterea productivităţii, la sprijinirea grupurilor vulnerabile şi la contribuţia în combaterea inegalităţii şi sărăciei.

  Se pot aduce în continuare îmbunătăţiri considerabile la condiţiile-cadru pentru inovare şi creativitate, de exemplu prin modernizarea sistemului UE privind drepturile de proprietate intelectuală.Accesul la credite ar trebui stimulat, inclusiv prin punerea în comun a surselor publice şi private de capital de creştere.

  UE are nevoie de o agendă digitală europeană pentru a realiza o piaţă online unică veritabilă, astfel încât consumatorii să poată beneficia de preţurile competitive oferite în alte state membre, iar IMM-urile să poată intra pe pieţe mai mari.Accesul la internet şi competenţele informatice devin necesare pentru participarea deplină în viaţa de zi cu zi.Realizarea „incluziunii digitale” reprezintă o componentă-cheie a incluziunii sociale generale.

  Dezvoltarea competenţelor cetăţenilor în cadrul unor societăţi care favorizează incluziunea

  Criza a schimbat datele problemei.Multe locuri de muncă existente anterior declanşării crizei au fost pierdute şi nu vor fi recreate.

  Europa nu poate prospera decât în condiţiile în care lucrătorii au competenţe pentru a contribui şi pentru a beneficia de pe urma economiei bazate pe cunoaştere.Cererea şi oferta trebuie corelate mai bine, prin mobilitatea forţei de muncă la nivel transfrontalier şi intern şi printr-o mai bună anticipare a viitoarelor nevoi în materie de competenţe.

  Comisia este hotărâtă să promoveze agenda flexicurităţii şi să se asigure că este mai bine înţeleasă nu numai în ceea ce priveşte flexibilitatea angajaţilor, ci şi a angajatorilor şi guvernelor care sunt în favoarea unei mai mari responsabilităţi în ceea ce priveşte investiţiile în resursele umane şi protejarea acestora.Persoanele care nu reuşesc să găsească un loc de muncă ar trebui sprijinite atât din punct de vedere financiar cât şi prin asistenţă individuală în vederea redobândirii accesului pe piaţa muncii.

  Crearea unei economii competitive, conectate şi mai ecologice

  În viitor se vor înregistra preţuri mai mari la energie, constrângeri privind emisiile de carbon şi o mai mare concurenţă pentru resurse şi pieţe.Toate acestea sunt riscuri, însă reprezintă deopotrivă oportunităţi pentru crearea unei „noi” economii UE 2020 cu un puternic avantaj concurenţial global.Noi tehnologii mai ecologice pot stimula creşterea, crea noi locuri de muncă şi servicii şi sprijină UE în atingerea obiectivelor în materie de schimbări climatice.În schimb, neadaptarea la secolul XXI ar însemna declinul Europei.

  Politicile la nivel UE şi naţional de promovare a eco-inovării şi a produselor şi sistemelor eficiente din punct de vedere energetic ar trebui să includă comercializarea certificatelor de emisii, reforma fiscală, subvenţiile şi împrumuturile, investiţiile şi achiziţiile publice, precum şi mai buna direcţionare a bugetelor pentru cercetare şi inovare.

  Europa are nevoie, cât mai curând posibil, de infrastructuri de transport mai inteligente şi de o „reţea inteligentă” pentru energie la nivelul UE, precum şi de acoperire în bandă largă de 100%.UE şi statele membre ar trebui să conlucreze în vederea efectuării investiţiilor strategice corecte pentru ca două treimi din producţia de electricitate să se realizeze cu emisii de carbon reduse, în condiţii de mai mare securitate, până la începutul anilor 2020.

  Producţia industrială va fi în continuare un element esenţial al viitorului succes economic al UE.Europa are însă nevoie de o nouă politică industrială care să pună accentul pe capacitatea de inovare, pe tehnologiile noi, pe competenţe, pe promovarea antreprenoriatului şi pe „internaţionalizarea” IMM-urilor.Trebuie rezolvată problema capacităţii excedentare din unele sectoare.Sectoarele afectate în mod negativ vor trebui sprijinite.

  Guvernanţă - pentru ca UE 2020 să funcţioneze

  Comisia propune ca instituţia Consiliului European să coordoneze Strategia UE 2020, adoptând deciziile-cheie şi stabilind obiectivele pe baza propunerilor Comisiei.Comisia doreşte ca Parlamentul European să îndeplinească un rol mult mai important.De asemenea, parlamentele naţionale vor fi invitate să manifeste un interes ferm şi să îşi asume o mai mare responsabilitate.

  Documentul de consultare propune ca baza aşa-ziselor „orientări integrate” să o reprezinte concluziile Consiliului European de primăvară din 2010, confirmând astfel priorităţile de politică care ar trebui urmărite împreună de UE şi statele membre.Noile orientări ar trebui să le înlocuiască pe cele în vigoare din 2005 în temeiul Strategiei de la Lisabona.

  Pentru fiecare dintre aceste obiective, statele membre ar fi invitate să stabilească obiectivele naţionale pe o perioadă de cinci ani în funcţie de situaţia şi punctelel de plecare individuale.Comisia şi Consiliul European vor monitoriza în fiecare an progresele realizate de statele membre şi la nivelul UE.

  Termenul pentru răspunsurile la consultare este 15 ianuarie.Răspunsurile pot fi trimise prin e-mail la adresa: EU2020@ec.europa.eu.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii