Cale de navigare

Cereri de proiecte TEN-T 2009: Circa 1 miliard de euro disponibili pentru finanţarea reţelei transeuropene de transport (TEN-T)

31/03/2009

Comisia Europeană a lansat astăzi Cererile de proiecte TEN-T 2009, punând la dispoziţie aproximativ 1 miliard de euro pentru finanţarea proiectelor de infrastructură europeană de transport. Cererile de proiecte de anul acesta includ o cerere de proiecte în valoare de 500 milioane de euro, în cadrul Planului european de redresare economică al Comisiei, care vizează impulsionarea economiei europene prin accelerarea investiţiilor în infrastructură.În plus, vor mai exista oportunităţi de finanţare în cadrul Programului anual TEN-T şi al Programului multianual, ale căror priorităţi în această cerere de proiecte includ Autostrăzile mării, Sistemele inteligente de transport pentru sectorul rutier şi Sistemul european de gestionare a traficului feroviar (ERTMS). Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport (AE TEN-T), care gestionează implementarea tehnică şi financiară a programului TEN-T, răspunde de gestionarea cererilor de proiecte şi de evaluarea propunerilor de proiecte depuse, în numele direcţiei generale - „mamă”, DG Energie şi Transporturi.

  Vice-preşedintele Comisiei, Antonio Tajani, responsabil cu sectorul transporturilor, a declarat: „Sunt convins că stimularea cererii economice printr-un program ambiţios pentru infrastructura europeană este unul din cele mai tangibile şi mai eficiente moduri de a răspunde la criza economică actuală."Acest program este TEN-T şi implementarea lui le va asigura multor Europeni siguranţa locului de muncă în ramuri de activitate importante, precum sectorul construcţiilor, care este, şi a fost dintotdeauna, un angajator principal, cu o contribuţie majoră la PIB.Din acest motiv, Comisia a hotărât să prevadă, în cadrul Planului european de redresare economică, fonduri în valoare de 500 de milioane de euro, ca parte din oportunităţile de finanţare TEN-T.

  Cererile de proiecte de anul acesta au fost stabilite în cadrul a trei programe de lucru distincte:

  1. În cadrul Planului european de redresare economică, s-au prevăzut fonduri în valoare de 500 milioane de euro, pentru a răspunde la criza economică şi financiară cu care se confruntă Europa.Acest program ad hoc de lucru, adoptat anul acesta, susţine lucrări care pot începe în 2009 sau în 2010 şi care pot fi implementate în mare parte pe durata acestor doi ani.

  2. Programul multianual de lucru vizează finanţarea principalelor priorităţi ale reţelei TEN-T.Cererea de proiecte de anul acesta se concentrează asupra următoarelor trei domenii:

  Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi site-ul http://ec.europa.eu/tentea  sau să scrieţi la adresa TENT-AGENCY@ec.europa.eu

  -        Autostrăzile mării (Proiect prioritar TEN-T nr. 21), care oferă alternative viabile la drumurile aglomerate prin redirecţionarea transportului de marfă spre rutele maritime:maximum 30 de milioane de euro

  -        Sistemul european de gestionare a traficului feroviar (ERTMS), care armonizează sistemele europene de semnalizare feroviară:maximum 240 de milioane de euro

  -        Sistemele inteligente de transport pentru sectorul rutier (drumurile ITS), care folosesc integrarea tehnologiei informaţiei şi de comunicaţiilor pentru crearea unui transport rutier mai eficient şi mai sigur:maximum 100 de milioane de euro

  3. Programul anual flexibil de lucru (140 de milioane de euro) completează eforturile depuse în cadrul programului multianual de lucru.Acesta include suma de 60 de milioane de euro pentru Instrumentul de garantare a împrumuturilor, care reprezintă contribuţia anuală a Comisiei.Ea va fi pusă la dispoziţia Băncii Europene de Investiţii (BEI).

  Potenţialii candidaţi sunt invitaţi să depună propunerile de proiecte până la data de 15 mai 2009. Acestea vor fi evaluate în funcţie de relevanţa lor pentru priorităţile TEN-T şi pentru obiectivele politice, de scadenţa lor, de impactul lor, în special asupra mediului, şi de calitatea lor în ceea ce priveşte exhaustivitatea, claritatea, viabilitatea şi coerenţa.

  AE TEN-T intenţionează, de asemenea, să găzduiască o „Zi de informare” în data de 22 aprilie 2009, la Bruxelles, ocazie cu care se vor furniza mai multe informaţii privind Cererea de proiecte şi procesul de evaluare. 

  Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi site-ul http://ec.europa.eu/tentea  sau să scrieţi la adresa TENT-AGENCY@ec.europa.eu

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii