Cale de navigare

Este timpul ca normele statelor membre în domeniul televiziunii să intre pe frecvenţa erei digitale

21/12/2009

La doi ani de la adoptarea normelor UE de modernizare în domeniul televiziunii (IP/07/1809) care elimină restricţiile învechite legate de televiziunea digitală prin internet, video la cerere şi televiziunea mobilă, doar trei ţări – Belgia, România şi Slovacia – au informat oficial Comisia Europeană cu privire la măsurile prin care le implementează, conform cerinţelor legislaţiei UE.Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (directiva SMAV) a restructurat normele UE referitoare la televiziunea tradiţională din perspectiva erei digitale.Ţările UE au avut ca termen 19 decembrie 2009 pentru transpunerea în dreptul naţional a normelor modernizate pentru sectorul audiovizual european.Directiva creează o piaţă unică pentru toate serviciile mass-media audiovizuale, oferind certitudine juridică companiilor şi protecţie consumatorilor.

  „Cu doi ani în urmă, atât companiile, cât şi consumatorii aşteptau deja cu nerăbdare norme europene noi, mai flexibile care să elimine birocraţia învechită şi să ţină seama de noile progrese tehnologice”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru societatea informaţională şi media.„Am actualizat normele UE în domeniul televiziunii pentru ca sectorul audiovizual european să fie mai competitiv.Invit statele membre să îşi adapteze de urgenţă legislaţia naţională pentru a garanta că este de asemenea posibilă utilizarea noilor tehnici publicitare permise de directiva SMAV. Întârzierile în implementarea acestora nu se mai justifică.Comisia nu se va sfii să îşi exercite puterile care îi sunt conferite prin tratat pentru a se asigura că acest lucru se realizează efectiv.Aş dori să amintesc declaraţiile repetate ale Curţii de Justiţie, conform cărora multe dintre aceste norme se pot aplica direct de la 19 decembrie 2009, ceea ce înseamnă că atât companiile, cât şi consumatorii pot să beneficieze de ele chiar dacă legislaţia lor naţională nu a incorporat încă directiva modernizată.”

  După perioada de doi ani acordată ţărilor UE pentru a transpune noile norme europene în domeniul televiziunii şi al serviciilor similare precum video la cerere şi video mobil, Belgia, România şi Slovacia sunt singurele care au informat Comisia cu privire la implementarea completă a acestora.Danemarca,Franţa, Luxemburgşi Regatul Unit auinformat Comisia în legătură cu câteva măsuri întreprinse pentru transpunerea directivei SMAV.În Ungaria, procesul legislativ a fost blocat definitiv după ce proiectul de lege nu a trecut de Parlament.Directiva a fost transpusă parţial de Austria, Germania, Irlanda, Malta şi Ţările de Jos, Comisia nefiind notificată în acest sens.În alte ţări, proiectul de lege este dezbătut în continuare, a fost publicat recent sau este încă supus consultării publice (a se vedea anexa).

  În cadrul legislaţiei UE, directivele sunt instrumente juridice cu caracter obligatoriu pentru statele membre, care oferă autorităţilor naţionale posibilitatea de a alege forma şi metodele de atingere a obiectivelor lor.Conform Curţii Europene de Justiţie, anumite părţi ale unei directive se pot aplica direct într-o ţară UE după termenul stabilit, chiar dacă aceasta nu a fost implementată (ori a fost implementată inadecvat).Pentru ca acest lucru să se întâmple, directiva respectivă trebuie să stabilească drepturi individuale şi să fie clară, precisă şi necondiţionată.În astfel de situaţii, cetăţenii le pot cere autorităţilor publice să aplice respectivele părţi ale directivei.

  Noile norme UE în domeniul audiovizualului facilitează accesul producătorilor şi al furnizorilor de programe TV la finanţarea din noi forme de publicitate, cum ar fi publicitatea pe ecran partajat (split screen) sau plasarea de produse, care sunt permise în toate programele, cu excepţia ştirilor, a filmelor documentare şi a programelor pentru copii.Posturile de televiziune au mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte programarea datorită eliminării normelor care impuneau o perioadă de douăzeci de minute între pauzele publicitare.Noile norme UE consolidează sectorul TV şi audiovizual european prin reducerea reglementărilor şi prin crearea unor condiţii echitabile pentru serviciile media audiovizuale „fără frontiere”.Acestea asigură că normele de interes public, precum protecţia minorilor şi a demnităţii umane, se aplică tuturor serviciilor audiovizuale, inclusiv serviciilor la cerere sau celor prin intermediul reţelelor fixe, mobile ori prin satelit.

  Comisia va demara procedura de sancţionare a nerespectării obligaţiilor împotriva oricărei ţări UE care nu o va informa oficial cu privire la măsurile întreprinse pentru transpunerea directivelor UE în dreptul naţional.În temeiul fostei legislaţii UE, această procedură se putea solda cu o amendă în urma a două hotărâri ale Curţii de Justiţie a UE.De la 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului de la Lisabona, atunci când Comisia aduce în faţa curţii un astfel de caz împotriva unei ţări UE, ea poate preciza o sumă forfetară sau o penalitate care urmează să fie plătită de respectivul stat membru.

  Context

  La 13 decembrie 2005, Comisia a propus revizuirea directivei „Televiziune fără frontiere” pentru a o adapta la evoluţiile tehnologiei şi ale pieţei din domeniul serviciilor audiovizuale (IP/05/1573, MEMO/06/208).Comisia a propus o directivă modernizată a serviciilor mass-media audiovizuale la 9 martie 2007 (IP/07/311), facilitând un acord rapid între Parlament şi Consiliu (MEMO/07/206).Parlamentul European a aprobat poziţia comună a Consiliului şi directiva a intrat în vigoare la 18 decembrie 2007.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii