Cale de navigare

Telecomunicaţii: Comisia ia măsuri în ceea ce priveşte tarifele de terminare a apelurilor pentru a stimula concurenţa

08/05/2009

Comisia Europeană a stabilit astăzi orientări clare pentru autorităţile europene de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, referitoare la metoda bazată pe costuri care trebuie aplicată la calcularea tarifelor de terminare a apelurilor – cu alte cuvinte, tarifele de gros practicate de operatori pentru a conecta apelul provenind de la un alt operator, care se regăsesc în orice factură telefonică. Aceste orientări au forma unei „recomandări”, de care autorităţile naţionale de reglementare sunt obligate să ţină seama în cea mai mare măsură. Recomandarea precizează clar că tarifele de terminare a apelurilor la scară naţională trebuie să se bazeze exclusiv pe costurile reale suportate de un operator eficient pentru a stabili conexiunea. Eliminarea diferenţelor de preţ dintre operatorii de telefonie din UE va reduce preţurile plătite de consumatori pentru apelurile vocale efectuate pe teritoriul statelor membre sau între acestea, astfel încât companiile şi consumatorii individuali vor economisi cel puţin 2 miliarde de euro în perioada 2009-2012, şi va sprijini investiţiile şi inovarea în întregul sector al telecomunicaţiilor. În 2008, tarifele de terminare a apelurilor mobile au variat considerabil pe teritoriul UE, de la 2,00 eurocenţi/minut (în Cipru) la 15 eurocenţi/minut (în Bulgaria). Totodată, tarifele de terminare a apelurilor mobile (care se ridică în medie la 8,55 eurocenţi/minut) sunt de obicei de 10 ori mai mari decât tarifele de terminare a apelurilor fixe (care variază în medie între 0,57 şi 1,13 eurocenţi/minut). Nivelul mai ridicat al tarifelor de terminare a apelurilor mobile reduce capacitatea operatorilor de telefonie fixă şi a operatorilor mai mici de telefonie mobilă de a concura cu marii operatori de telefonie mobilă. Aceste divergenţe, precum şi abordările diferite în materie de reglementare subminează atât piaţa unică, cât şi competitivitatea Europei.

  „În ciuda eforturilor depuse de anumite autorităţi naţionale de reglementare pentru a aduce tarifele de terminare a apelurilor la un nivel mai apropiat de costurile reale, acestea rămân foarte diferite în întreaga UE, existând discrepanţe mari între tarifele de terminare a apelurilor fixe şi mobile. Acest fapt nu corespunde tendinţei de creştere a convergenţei dintre telefonia fixă şi cea mobilă şi poate duce la denaturarea gravă a concurenţei dintre statele membre şi operatori”, a declarat Viviane Reding, Comisarul european pentru telecomunicaţii. „Comisia a luat decizia de a interveni acum pentru a remedia aceste denaturări ale concurenţei de pe piaţa unică, care împiedică investiţiile în modernizarea reţelelor de telefonie fixă prin echiparea acestora cu fibră optică, şi pe care, în cele din urmă, le plătesc consumatorii.”

  „Reducerea tarifelor de terminare a apelurilor la un nivel eficient va duce la sporirea concurenţei, urmând ca acest lucru să fie în avantajul consumatorilor europeni”, a afirmat Comisarul european pentru concurenţă, Neelie Kroes: „Numai o abordare riguroasă şi armonizată a procesului de reglementare va putea duce la eliminarea pe întregul teritoriu al UE a denaturării concurenţei şi va garanta apariţia de noi produse inovatoare, care să combine apelurile fixe cu cele mobile. Acesta este motivul pentru care decizia de astăzi a Comisiei reprezintă o etapă fundamentală în dezvoltarea pro-concurenţială a reglementării comunitare în materie de telecomunicaţii.”

  Pentru a exploata întregul potenţial al unei pieţe unice a telecomunicaţiilor, recomandarea Comisiei prevede factori de cost de care toate autorităţile naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor din UE ar trebui să ţină seama atunci când stabilesc tarife de terminare a apelurilor care nu sunt preţuri fixate de piaţă, ci preţuri reglementate de autorităţile naţionale de reglementare. Acest lucru va permite realizarea convergenţei tarifelor de terminare a apelurilor la un nivel considerabil mai mic faţă de cel de astăzi (la aproximativ 1,5 până - 3 eurocenţi/minut până la sfârşitul anului 2012, conform unui document de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte recomandarea). Tarifele de terminare a apelurilor ar trebui să se bazeze pe costurile unui operator eficient şi să se aplice tuturor operatorilor la acelaşi nivel. Se admit excepţii în anumite condiţii, pentru o perioadă scurtă de timp, în cazul unor diferenţe de cost independente de voinţa operatorului.

  În urma evaluării a aproximativ 120 de propuneri de reglementare din partea autorităţilor naţionale din domeniul telecomunicaţiilor, Comisia a identificat existenţa, pe teritoriul UE, a unor neconcordanţe în ceea ce priveşte tarifele de terminare a apelurilor practicate în ultimii 6 ani. Cu o medie de 8,55 eurocenţi/minut, tarifele de terminare a apelurilor mobile sunt, de asemenea, de aproximativ 10 ori mai mari decât tarifele de terminare a apelurilor fixe (care variază în medie între 0,57 şi 1,13 eurocenţi/minut). Autoritatea franceză de reglementare, ARCEP, estimează că, pentru a fi eficiente, tarifele de terminare a apelurilor mobile ar trebui să se situeze între 1,00 şi 2,00 eurocenţi/minut.

  Subvenţii indirecte pentru operatorii de telefonie mobilă

  Conform Comisiei, aceste variaţii nu pot fi justificate prin diferenţe de costuri subiacente, reţele sau caracteristici naţionale. Ele constituie o subvenţie indirectă, de care beneficiază operatorii de telefonie mobilă care deţin o cotă mare de piaţă, în detrimentul operatorilor de telefonie mobilă mai mici sau a celor de telefonie fixă. De asemenea, acestea deturnează fonduri dinspre investiţiile importante, cum ar fi cele legate de modernizarea reţelelor de internet de mare viteză, şi împiedică realizarea de servicii inovatoare, cum ar fi produsele convergente de telefonie fixă şi mobilă şi ofertele de apeluri la preţuri competitive.

  Tarifele de terminare a apelurilor constituie pentru operatori o sursă atât de venituri, cât şi de cheltuieli: atunci când un operator are venituri mai mici de pe urma acestor tarife, un alt operator suportă costuri mai scăzute. În perioada de patru ani dintre 2009 şi 2012, având în vedere alinierea autorităţilor de reglementare la abordarea mai coerentă definită în recomandare, operatorii de telefonie mobilă mai mici (care transmit un număr mare de apeluri către alte reţele) se pot aştepta să plătească mai puţin concurenţilor lor mai mari, operatorii de telefonie fixă ar putea beneficia de venituri suplimentare de cel puţin 2 miliarde de euro plătind, pentru apelurile de pe telefon fix pe telefon mobil, tarife de terminare mai mici şi bazate pe costuri, iar consumatorii ar trebui să economisească cel puţin 2 miliarde de euro. Impactul pe termen lung se va face şi mai mult simţit pe măsură ce operatorii vor genera noi venituri, noi operatori vor fi stimulaţi să intre pe piaţă şi să se dezvolte, iar consumatorii vor beneficia de preţuri mai mici şi de mai multă inovare în domeniul serviciilor.

  Toate autorităţile comunitare de reglementare ar trebui să aplice abordarea recomandată la tarifele de terminare a apelurilor până la sfârşitul anului 2012. Cu toate acestea, autorităţile naţionale de reglementare cu resurse limitate pot utiliza abordări diferite, pentru o perioadă suplimentară limitată, cu condiţia să atingă acelaşi obiectiv pro-concurenţial.

  Istoric

  Recomandarea de astăzi privind reglementarea tarifelor de terminare în UE reprezintă rezultatul unei consultări publice care a avut loc în perioada iunie - septembrie 2008 ( IP/08/1016), al unei consultări cu statele membre (octombrie 2008 – februarie 2009)], precum şi a unui drept de control de 30 de zile al Parlamentului European.

  În temeiul articolului 19 din Directiva-cadru privind normele comunitare în materie de telecomunicaţii, Comisia armonizează aplicarea acestor norme pe piaţa unică în vederea promovării concurenţei şi a intereselor consumatorilor.

  A se vedea, de asemenea, MEMO/09/222

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii