Cale de navigare

Telecomunicaţii: Comisia intensifică procedura judiciară împotriva Regatului Unit în ceea ce priveşte protejarea vieţii private şi a datelor cu caracter personal

29/10/2009

Comisia a iniţiat astăzi a doua etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Regatului Unit, care nu le permite cetăţenilor săi să beneficieze din plin de măsurile UE privind protejarea vieţii private şi a datelor cu caracter personal în contextul utilizării comunicaţiilor electronice. Legislaţia europeană prevede obligaţia ţărilor UE de a asigura cetăţenilor confidenţialitatea comunicaţiilor electronice, precum utilizarea email-ului sau navigarea pe internet, prin interzicerea interceptării şi a supravegherii acestora fără consimţământul legal al utilizatorului. Comisia a declarat astăzi că va trimite Regatului Unit un aviz motivat, dat fiind că aceste norme nu au fost transpuse pe deplin în legislaţia naţională britanică.

   

  „În mediul digital, protejarea vieţii private a cetăţenilor şi a integrităţii datelor lor cu caracter personal nu reprezintă numai un aspect important, ci şi un drept protejat de legislaţia comunitară. De aceea, Comisia urmăreşte cu vigilenţă garantarea aplicării corespunzătoare a normelor şi drepturilor comunitare.”, a declarat Viviane Reding, Comisarul European responsabil cu telecomunicaţiile. „Protejarea vieţii private în mediul digital este esenţială pentru consolidarea încrederii în internet. Prin urmare, invit autorităţile britanice să îşi modifice legislaţia naţională pentru a le permite astfel cetăţenilor Regatului Unit să beneficieze de toate garanţiile prevăzute de dreptul comunitar în ceea ce priveşte confidenţialitatea comunicaţiilor electronice.”

  Comisia îşi menţine poziţia potrivit căreia Regatul Unit nu respectă normele comunitare privind protejarea confidenţialităţii comunicaţiilor electronice, precum utilizarea email-ului sau navigarea pe internet, prevăzute de Directiva 2002/58/EC asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice şi de Directiva 95/46/EC privind protejarea datelor cu caracter personal. Această poziţie a fost adoptată în urma unei analize exhaustive a răspunsului autorităţilor britanice la scrisoarea de somare - prima etapă a procedurii de încălcare a dreptului comunitar - trimisă de Comisie la data de 14 aprilie 2009 ( IP/09/570).Comisia a iniţiat această procedură judiciară ca urmare a anchetei asupra măsurilor luate de autorităţile britanice ca răspuns la plângerile primite din partea cetăţenilor cu privire la utilizarea publicităţii comportamentale de către furnizorii de servicii internet.

  Mai precis, Comisia a identificat trei lacune în normele britanice actuale privind confidenţialitatea comunicaţiilor electronice:

  -       Nu există o autoritate naţională independentă care să supravegheze interceptarea comunicaţiilor şi, în special, care să răspundă plângerilor cu privire la interceptarea comunicaţiilor, deşi în Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice şi în Directiva privind protecţia datelor cu caracter personal se prevede instituirea unei asemenea autorităţi.

  -       Legislaţia actuală a Regatului Unit - Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) (Lege din 2000 privind reglementarea puterilor de investigare) - autorizează interceptarea comunicaţiilor nu numai în cazul în care persoanele vizate şi-au dat consimţământul, ci şi atunci când persoana responsabilă cu interceptarea comunicaţiilor are „motive rezonabile de a crede” că respectivul consimţământ a fost acordat.Aceste dispoziţii legislative britanice nu respectă normele comunitare conform cărora consimţământul înseamnă orice manifestare de voinţă, liberă, specifică şi informată.

  -       Dispoziţiile RIPA care interzic şi prevăd sancţiuni pentru interceptarea ilegală se limitează doar la interceptarea „intenţionată”, în timp ce legislaţia comunitară le cere statelor membre să interzică şi să prevadă sancţiuni pentru orice fel de interceptare ilegală, indiferent de intenţionalitate.

  Regatul Unit are la dispoziţie două luni pentru a formula un răspuns la această a doua etapă a procedurii de încălcare a dreptului comunitar. În cazul în care nu primeşte un răspuns sau dacă răspunsul trimis de Regatul Unit este nesatisfăcător, Comisia poate deferi cazul Curţii Europene de Justiţie.

  Context

  Directiva UE asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice prevede obligaţia statelor membre de a asigura caracterul confidenţial al comunicaţiilor şi al datelor de transfer aferente prin interzicerea interceptării şi a supravegherii ilegale, cu excepţia cazului în care utilizatorii vizaţi îşi dau consimţământul [articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2002/58/EC]. Conform Directivei UE privind protejarea datelor cu caracter personal, consimţământul utilizatorului trebuie să fie acordat în mod liber, specific şi în cunoştinţă de cauză [articolul 2 litera (h) din Directiva 95/46/EC]. Mai mult, articolul 24 din aceeaşi directivă prevede obligaţia statelor membre de a stabili sancţiuni adecvate în caz de încălcare a dreptului comunitar, iar articolul 28 prevede că supravegherea implementării directivei trebuie încredinţată unor autorităţi independente. Aceste dispoziţii din Directiva privind protejarea datelor cu caracter personal se aplică şi în cazul confidenţialităţii comunicaţiilor.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii