Cale de navigare

Telecomunicaţii: Comisia cere României să separe funcţiile de reglementare şi gestionare a drepturilor de proprietate în sectorul telecomunicaţiilor

29/10/2009

Comisia Europeană a iniţiat astăzi procedura legală împotriva României pentru nerespectarea normelor comunitare care impun separarea dintre autorităţile de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor şi furnizorii de servicii de telecomunicaţii. Astăzi, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere, aceasta fiind prima etapă a unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar. Aceasta este a doua procedură privind încălcarea dreptului comunitar iniţiată de Comisie împotriva României în legătură cu independenţa autorităţii de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor. Prima procedură privind încălcarea dreptului comunitar, aflată încă în curs, a fost iniţiată în ianuarie 2009 în legătură cu demiterea preşedintelui autorităţii de reglementare (IP/09/165).

  „Garantarea faptului că structurile guvernamentale responsabile cu reglementarea nu sunt implicate în acelaşi timp în deţinerea şi controlul companiilor de telecomunicaţii de stat reprezintă unul dintre principiile care asigură independenţa şi imparţialitatea autorităţilor naţionale de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor. De asemenea, această separare face ca reglementarea să fie în interesul consumatorilor şi al concurenţei efective, factorul determinant al poziţiei de lider a Europei în sectorul telecomunicaţiilor”, a declarat comisarul european pentru telecomunicaţii, Viviane Reding. „Acest principiu trebuie respectat în toate cazurile în care ministerele îndeplinesc sarcini de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor. Prin urmare, fac un apel la autorităţile române să se asigure că Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România îndeplineşte această cerinţă legală.”

  Comisia a reiterat astăzi apelul adresat României de a se asigura că autorităţile de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor nu au interese de afaceri pe piaţa telecomunicaţiilor. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România exercită unele atribuţii care, conform normelor UE din sectorul telecomunicaţiilor, reprezintă competenţe specifice de reglementare. Acestea includ alocarea şi atribuirea benzilor de frecvenţă radio şi, mai ales, adoptarea tabelului naţional de alocare a benzilor de frecvenţă, precum şi elaborarea proiectelor actelor normative adoptate de Guvern privind gestionarea spectrului de frecvenţe radio.

  În acelaşi timp, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar la  două societăţi care furnizează reţele şi/sau servicii de telecomunicaţii (Romtelecom S.A. şi S.N.R. S.A. – „Radiocom”) şi desfăşoară activităţi de control în cadrul acestora. În conformitate cu normele UE din sectorul telecomunicaţiilor, statele membre care păstrează drepturi de proprietate sau control asupra companiilor care furnizează aceste servicii trebuie să asigure separarea structurală efectivă a funcţiei de reglementare de activităţile legate de proprietate sau control.

  În hotărârea din 6 martie 2008 ( Cauza C-82/07), Curtea Europeană de Justiţie a stabilit că, în cazul în care funcţiile de reglementare sunt îndeplinite, chiar şi parţial, de către ministere, statele membre trebuie să se asigure că aceste autorităţi nu sunt nici direct, nici indirect implicate în activităţi legate de exercitarea drepturilor de proprietate sau control asupra companiilor.

  Context

  Această procedură privind încălcarea dreptului comunitar se înscrie în cadrul eforturilor Comisiei de a asigura independenţa şi imparţialitatea autorităţilor naţionale de reglementare.

  Aceasta este cea de-a doua procedură privind încălcarea dreptului comunitar iniţiată de Comisie în legătură cu independenţa autorităţii române de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor.Prima procedură privind încălcarea dreptului comunitar a fost iniţiată în ianuarie 2009 (IP/09/165), în urma deciziei din 2008 a Primului Ministru de a demite preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor şi, mai apoi, în urma unei hotărâri judecătoreşti de suspendare a acestei decizii, a deciziei de a restructura şi redenumi această autoritate.Drept răspuns, în martie 2009, Guvernul României a adoptat o ordonanţă de urgenţă pentru a introduce garanţii suplimentare privind independenţa autorităţii de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor.Cu toate acestea, procedura de încălcare a dreptului comunitar menţionată este încă în curs, deoarece respectiva ordonanţă de urgenţă nu a fost încă aprobată de Parlamentul României, ceea ce ar oferi autorităţii de reglementare un cadru juridic stabil.

  Comisia a iniţiat alte câteva proceduri privind încălcarea dreptului comunitar referitoare la independenţa autorităţilor naţionale de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor, trei dintre acestea fiind încă în curs.Procedurile privind încălcarea dreptului comunitar iniţiate împotriva Lituaniei ( IP/09/1040) şi Letoniei ( IP/09/569) se referă la separarea funcţiilor de reglementare şi gestionare a drepturilor de proprietate în sectorul telecomunicaţiilor, iar procedura iniţiată împotriva Slovaciei ( IP/09/775) se referă la demiterea preşedintelui autorităţii de reglementare. 

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii