Cale de navigare

Telecomunicaţii: Comisia solicită autorităţii bulgare de reglementare din domeniul telecomunicaţiilor să reducă tarifele de terminare a apelurilor

29/01/2009

Într-o scrisoare publicată astăzi, Comisia solicită autorităţii bulgare de reglementare din domeniul telecomunicaţiilor, Comisia de reglementare a comunicaţiilor (CRC), să ia măsuri pentru a reduce mai mult tarifele de terminare a apelurilor pe care operatorii le aplică pentru conectarea apelurilor efectuate de clienţii altor operatori.Tarifele de terminare a apelurilor reprezintă un important element de cost atunci când utilizatorii efectuează un apel către un telefon conectat la o altă reţea. Aceste tarife sunt incluse în factura telefonică a oricăruia dintre noi şi sunt plătite la final de clientul care a iniţiat apelul. În 2008, tarifele de terminare a apelurilor în reţelele mobile erau în Bulgaria cele mai ridicate din UE (15,09 eurocenţi/minut faţă de media UE de 8,7 eurocenţi/minut). De asemenea, Comisia solicită CRC să nu facă diferenţe între reţelele de telefonie fixă şi cele de telefonie mobilă la stabilirea nivelului tarifelor de terminare a apelurilor şi să aplice tarife similare de terminare a apelurilor iniţiate din alte reţelele mobile şi fixe.

  „Tarifele de terminare a apelurilor din reţelele de telefonie mobilă din Bulgaria sunt cele mai ridicate din Europa.Sunt mulţumită de faptul că CRC s-a angajat să le reducă, însă este nevoie de reduceri mai substanţiale pe termen scurt.Pentru ca utilizatorii să poată beneficia de preţuri mai mici la apelurile către telefoanele mobile, este obligatoriu ca tarifele serviciilor en gros de terminare a apelurilor să fie fixate la nivelul costului unui operator eficient, şi nu deasupra acestui nivel,” a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru telecomunicaţii.

  „Această abordare a CRC este un prim pas pozitiv spre extinderea concurenţei la nivelul preţurilor pe piaţa bulgară a telefoniei mobile” a declarat Neelie Kroes, comisarul UE pentru concurenţă.„Sunt sigură că utilizatorii bulgari se vor bucura de avantaje ca urmare a iniţiativei CRC, cu toate că aş fi preferat o abordare mai ambiţioasă, care să conducă la tarife de terminare a apelurilor care să reflecte cu adevărat costurile.”

  În scrisoarea publicată astăzi, Comisia solicită autorităţii bulgare de reglementare din domeniul telecomunicaţiilor să introducă o reducere mai rapidă a tarifelor de terminare a apelurilor, fapt care ar conduce la tarife mai scăzute decât cele propuse în prezent.În proiectul său de măsură, autoritatea de reglementare şi-a fixat obiectivul de a atinge un nivel al tarifelor de terminare a apelurilor egal cu 7,6 eurocenţi/minut (pentru orele de vârf) în 2010.

  Cu toate acestea, în conformitate cu Grupul autorităţilor europene de reglementare care reuneşte cele 27 de autorităţi naţionale de reglementare din domeniul telecomunicaţiilor, acest nivel este deja respectat de multe state membre:Cipru (2,01 eurocenţi/minut), Suedia (4,55 eurocenţi/minut), Finlanda (5,29 eurocenţi/minut), Austria (6 eurocenţi/minut), Slovenia (6,38 eurocenţi/minut), România (6,78 eurocenţi/minut) şi Franţa (6,85 eurocenţi/minut).De asemenea, autorităţile de reglementare din Franţa şi Italia, în strânsă coordonare cu Comisia, au decis recent diminuarea tarifelor de terminare a apelurilor (a se vedea IP/08/1810 şi MEMO/08/708).Autoritatea franceză ARCEP a stabilit că tariful-ţintă eficient de terminare a apelurilor în reţele mobile, calculat în funcţie de costuri, trebuie să se situeze între 1 şi 2 eurocenţi/minut, tarif care în cele din urmă trebuie să fie practicat de toţi operatorii de telefonie mobilă.

  De asemenea, Comisia îşi exprimă îngrijorarea faţă de faptul că, în Bulgaria, tarifele de terminare a apelurilor aplicate în prezent de operatorii de reţele de telefonie mobilă sunt mai ridicate pentru apelurile efectuate de abonaţii reţelelor de telefonie fixă decât pentru cele efectuate de abonaţii reţelelor mobile.Acest fapt constituie un semn de discriminare faţă de reţelele de telefonie fixă şi faţă de abonaţii acestora şi are drept rezultat, din punct de vedere economic, acordarea de subvenţii substanţiale indirecte în favoarea operatorilor de telefonie mobilă.În consecinţă, Comisia solicită autorităţii bulgare de reglementare din domeniul telecomunicaţiilor să aplice tarife simetrice pentru terminarea apelurilor, indiferent dacă sunt efectuate de la telefoane fixe sau mobile.

  În conformitate cu legislaţia comunitară, CRC trebuie ca, în luarea deciziei finale, să ia în considerare într-o cât mai mare măsură scrisoarea şi comentariile Comisiei.

  Context

  În timp ce tarifele de terminare a apelurilor se caracterizează printr-o tendinţă de scădere la nivelul UE, ca urmare a intervenţiilor reglementare, Comisia a observat că există în continuare importante neconcordanţe la nivelul statelor membre, atât între tarifele medii, cât şi între abordările reglementare. Aceste diferenţe nu se pot pune numai pe seama situaţiilor diferite din statele membre, ci se explică mai degrabă prin utilizarea de către autorităţile naţionale de reglementare a unor modele de calcul al costurilor, a unor analize comparative şi a unor planuri de reducere a tarifelor diferite. Pe lângă observaţiile critice formulate, precum în cazul de faţă, cu privire la măsurile naţionale legate de tarifele de terminare a apelurilor, Comisia este în curs de a finaliza o recomandare privind reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor telefonice în reţele de telefonie fixă şi mobilă (adoptarea oficială este planificată pentru martie/aprilie). Această recomandare stabileşte principii clare şi coerente pentru autorităţile naţionale de reglementare cu privire la costurile pertinente care trebuie luate în considerare la examinarea pieţelor de terminare a apelurilor şi la fixarea obligaţiilor tarifare (IP/08/1016, MEMO/08/438).

  Scrisoarea Comisiei către autoritatea bulgară de reglementare a fost trimisă în conformitate cu procedura „Articolul 7”, prevăzută la articolul 7 din Directiva-cadru a UE cu privire la telecomunicaţii (a se vedea MEMO/08/620). Această procedură acordă suficientă libertate autorităţilor naţionale de reglementare din domeniul telecomunicaţiilor în ceea ce priveşte modalitatea de a asigura o concurenţă eficientă, însă le solicită să notifice Comisiei proiectele de măsuri de reglementare. Atunci când aceste măsuri se referă la definirea pieţelor şi la analize menite să determine dacă operatorii deţin o putere de piaţă semnificativă, Comisia are posibilitatea de a solicita retragerea măsurii de către autorităţile de reglementare.

  Atunci când este vorba de măsuri corective, Comisia poate face comentarii pe care autorităţile naţionale de reglementare trebuie să le ia în considerare într-o cât mai mare măsură. Măsura notificată de autoritatea bulgară de reglementare se referă la prima etapă a analizei pieţei de servicii en gros de terminare a apelurilor de voce în reţelele mobile individuale din Bulgaria.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii