Cale de navigare

Comisia propune un nou cadru de reglementare a tarifelor de securitate aviatică

11/05/2009

Comisia a adoptat astăzi o propunere de directivă privind tarifele de securitate aviatică în Europa.Propunerea vine ca urmare a unui raport recent cu privire la finanţarea securităţii aviatice.Obiectivele acesteia sunt garantarea transparenţei, a nediscriminării şi a consultării companiilor aeriene atunci când se fixează nivelul tarifelor, precum şi a corelării tarifelor de securitate cu costurile.Aceasta include şi o propunere de instituire a unei autorităţi independente de supraveghere în fiecare stat membru.

  Pe fondul unei situaţii economice globale dificile, Antonio Tajani, vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil cu sectorul transporturilor, a declarat:„Au fost luate măsuri semnificative pentru a se asigura protecţia călătorilor care utilizează transportul aerian.Acest fapt a condus la creşterea costurilor de securitate pentru pasageri.Trebuie să adoptăm măsurile necesare pentru a garanta cel mai avantajos cost pentru furnizarea serviciilor de securitate .”

  În prezent, acoperirea costurilor de securitate aviatică este reglementată la nivel naţional.Cu toate acestea, informarea pasagerilor cu privire la aceste costuri nu este întotdeauna adecvată, iar companiile aeriene nu sunt consultate în mod sistematic în toate aeroporturile din UE.Această situaţie împiedică crearea unor condiţii de concurenţă cu adevărat echitabile atât pentru aeroporturi, cât şi pentru transportatorii aerieni, condiţii fundamentale într‑un moment în care sectorul aviaţiei, în ansamblul său, se confruntă cu o serie de provocări importante.

  Potrivit unui raport recent al Comisiei, tarifele de securitate nediscriminatorii şi corelate în mod strict cu costurile sunt esenţiale pentru garantarea unei concurenţe echitabile şi nedenaturate între companiile aeriene şi între aeroporturi[1].Din aceste motive, Comisia Europeană propune următoarele principii comune pentru perceperea tarifelor de securitate pe aeroporturile comunitare:

  1. Nediscriminarea:tarifele de securitate nu trebuie să creeze discriminare între pasageri sau între companiile aeriene.

  2. Consultarea:companiile aeriene trebuie să fie consultate cu privire la tarifele de securitate în mod obligatoriu şi regulat cel puţin o dată pe an.Aeroporturile trebuie să ţină cont de opiniile companiilor aeriene înainte de a adopta o decizie şi, în cazul în care nu se ajunge la un acord, trebuie să îşi justifice deciziile.

  3. Transparenţa:transparenţa trebuie garantată la trei niveluri distincte:

  •         la nivelul aeroporturilor:aeroporturile trebuie să informeze companiile aeriene cu privire la elementele care stau la baza stabilirii nivelului tarifelor de securitate (de exemplu, serviciile şi infrastructura puse la dispoziţie în schimbul tarifelor, metoda de calcul sau investiţiile prevăzute).

  •         la nivelul companiilor aeriene:pentru a permite aeroporturilor evaluarea corectă a necesarului de investiţii viitoare şi o mai bună adaptare a infrastructurii de securitate, companiile aeriene trebuie să le comunice acestora, de exemplu, previziunile lor în materie de trafic, în timp util.

  •         la nivelul statelor membre:este importantă asigurarea transparenţei cu privire la impactul economic al măsurilor naţionale de securitate, care sunt mai stricte decât cerinţele Uniunii Europene.

  4. Corelarea cu costurile:tarifele de securitate se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor de securitate şi trebuie să ia în considerare ajutoarele şi subvenţiile acordate de autorităţi în scopul asigurării securităţii, costul finanţării instalaţiilor şi costul echipamentelor şi operaţiunilor de securitate.

  5. Autoritatea independentă de supraveghere şi soluţionarea dezacordurilor:în fiecare stat membru trebuie instituite autorităţi independente care să asigure aplicarea corectă a măsurilor şi trebuie stabilită o procedură privind soluţionarea dezacordurilor dintre aeroporturi şi utilizatorii acestora.

   

  [1]Raportul Comisiei privind finanţarea securităţii aviaţiei, COM(2009) 30 final, 2.2.2009.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii