Cale de navigare

Summitul UE privind ocuparea forţei de muncă aprobă modalităţi de combatere a creşterii şomajului

07/05/2009

Un summit special UE a avut loc astăzi la Praga, dedicat abordării impactului crizei economice asupra locurilor de muncă în Europa.Troica prezidenţială (guvernele Cehiei, Suediei şi Spaniei) s-a alăturat Comisiei Europene, angajatorilor şi sindicatelor pentru a colecta cele mai bune idei cu privire la felul în care oamenii pot fi păstraţi în câmpul muncii şi ajutaţi să-şi găsească un nou loc de muncă dacă este cazul.Summitul a identificat zece acţiuni pentru combaterea şomajului şi crearea de noi locuri de muncă. Comisia se va baza pe discuţiile din cadrul summitului în formularea contribuţiei sale la Consiliul European din 18-19 iunie.

  Preşedintele Barroso a declarat: „Summitul UE de astăzi, privind ocuparea forţei de muncă, este un pas semnificativ înainte către intensificarea acţiunilor de ocupare a forţei de muncă şi îmbunătăţirea coordonării acestora. Nu putem opri criza să producă şomaj. Dar dacă acţionăm acum putem reduce pierderile de locuri de muncă şi putem ajuta milioane de oameni să găsească locuri de muncă noi şi mai bune. Dacă acţionăm acum, deschidem calea către o redresare durabilă. Acţiunile UE privind ocuparea forţei de muncă nu încep şi nici nu se sfârşesc cu summitul de astăzi. Dar prin summitul de astăzi transmitem cetăţenilor că vrem ca locurile lor de muncă să devină obiectivul numărul unu al Europei. Fac apel la toate statele membre să se angajeze să lucreze împreună pentru intensificarea rapidă a acţiunilor privind ocuparea forţei de muncă.”

  „Prima noastră prioritate în această criză sunt oamenii – să le păstrăm locurile de muncă şi să îi aducem înapoi la locurile de muncă cât de repede posibil. Trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziţie pentru a limita impactul crizei asupra economiei reale şi, în special, asupra oamenilor şi asupra mijloacelor lor de subzistenţă” a declarat Vladimir Špidla, comisar UE pentru ocuparea forţei de muncă.

  „Acest summit reprezintă un pas important în determinarea celor mai bune modalităţi de combatere a şomajului şi de creare de noi locuri de muncă. Strategia noastră trebuie să se bazeze pe un puternic dialog social, pe acţiune comună şi pe crearea unei sinergii între politicile sociale şi cele economice. Nu există compromis între valorile sociale esenţiale şi o piaţă internă competitivă.”

  Summitul a scos în evidenţă un consens larg al participanţilor cu privire la calea de urmat. Mesajele principale convenite pun accentul pe ideea că acţiunile viitoare privind ocuparea forţei de muncă ar trebui să se conducă după câteva principii şi să aibă drept obiectiv menţinerea locurilor de muncă şi crearea altora noi; creşterea accesului la locuri de muncă, mai ales pentru tineri, şi dezvoltarea competenţelor, satisfacerea necesităţilor pieţei forţei de muncă şi promovarea mobilităţii. Se sugerează zece acţiuni concrete, prin care se abordează atât provocările pe termen scurt, cât şi cele pe termen lung, care să fie puse în aplicare la nivel naţional şi european împreună cu partenerii sociali:

  -       1. menţinerea locurilor de muncă pentru cât mai mulţi oameni posibil, prin ajustarea temporară a programului de lucru în combinaţie cu reorientarea profesională şi susţinută prin finanţare publică (inclusiv din Fondul social european);

  -       2. încurajarea antreprenoriatului şi a creării de locuri de muncă, de exemplu prin scăderea costurilor non-salariale cu forţa de muncă şi prin flexicuritate;

  -       3. îmbunătăţirea eficienţei serviciilor naţionale de ocupare a forţei de muncă prin oferirea de consultanţă intensivă, formare profesională şi căutare de locuri de muncă în primele săptămâni de şomaj, în special pentru tinerii şomeri;

  -       4. creşterea semnificativă a numărului de stagii practice şi de programe de formare profesională de înaltă calitate, până la sfârşitul anului 2009;

  -       5. promovarea unor pieţe ale forţei de muncă mai incluzive prin asigurarea de stimulente pentru muncă, politici active eficiente pentru piaţa forţei de muncă şi modernizarea sistemelor de protecţie socială ceea ce conduce, în plus, la o mai bună integrare a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu handicap, a celor cu nivel redus de competenţe şi a imigranţilor;

  -       6. dezvoltarea competenţelor la toate nivelurile prin învăţare de-a lungul vieţii, în mod special oferind tuturor celor care părăsesc învăţământul competenţele necesare pentru a găsi un loc de muncă; 

  -       7. folosirea mobilităţii forţei de muncă pentru a echilibra oferta cu cererea de forţă de muncă în cel mai eficace mod posibil;

  -       8. identificarea oportunităţilor de creare de locuri de muncă şi a cerinţelor de competenţe şi îmbunătăţirea previziunii competenţelor pentru a concepe o ofertă de formare profesională optimă;

  -       9. asistenţă pentru şomeri şi tineri în iniţierea de activităţi economice pe cont propriu, de exemplu prin oferirea de formare profesională în gestionarea întreprinderii şi capital de iniţiere sau prin scăderea sau eliminarea impozitării asupra societăţilor aflate la început de activitate;

  -       10. anticiparea şi gestionarea restructurării prin intermediul învăţării reciproce şi al schimbului de bune practici.

  Summitul a discutat, de asemenea, felul în care acţiunile la nivel naţional şi european se pot completa pentru a se obţine cel mai bun efect şi cum se pot folosi la maximum instrumentele şi resursele UE, cum ar fi Fondul social european şi Fondul european de adaptare la globalizare. Ambele fonduri au fost revizuite recent în ideea maximizării eficienţei lor în perioade de criză.

  În pregătirea summitului, Comisia Europeană a organizat o serie de sesiuni de lucru împreună cu actuala şi viitoarele preşedinţii ale UE (la Madrid, la 15 aprilie, la Stockholm, la 20 aprilie şi la Praga, la 27 aprilie). În plus, la 5 mai s-a organizat o dezbatere specială la Bruxelles, în Parlamentul European. Acest proces de consultare a colectat puncte de vedere din cea mai largă gamă posibilă de părţi interesate, inclusiv parteneri sociali de la toate nivelurile, reprezentând diferite instituţii UE, state membre, servicii publice de ocupare a forţei de muncă, mediul academic şi societatea civilă.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii