Cale de navigare

Emisiunile şi filmele europene acoperă trei sferturi din intervalul de maximă audienţă

26/05/2009

Filmele şi emisiunile de televiziune „made in Europe” continuă să-i atragă pe telespectatorii europeni.Conform unui studiu independent, comandat de Comisia Europeană şi publicat astăzi, operele europene reprezintă aproximativ trei sferturi din intervalul de maximă audienţă al canalelor de televiziune europene.Prezenţa operelor europene în media nou apărute, precum transmisia video la cerere, este încurajatoare, însă conformarea acestora cu noile norme europene din domeniul audiovizualului presupune o monitorizare atentă. Aceste norme care vizează asigurarea difuzării operelor europene au fost completate în 2007 de măsuri specifice media nou apărute care trebuie puse în aplicare de toate statele membre înainte de luna decembrie 2009 ( IP/08/2032).

  „Sunt încântat de interesul pe care telespectatorii îl acordă operelor europene.Aceasta demonstrează că diversitatea europeană, promovată prin politica audiovizuală a Uniunii Europene, reprezintă o valoare împărtăşită de marea majoritate a europenilor”, a declarat Jacques Barrot, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi, de asemenea, actual comisar pentru societatea informaţională şi media.„Sunt convins că putem face mai multe pentru a creşte difuzarea operelor noastre.Trebuie să utilizăm, în special, potenţialul serviciilor la cerere pentru a promova conţinutul local şi european în toată Europa, favorizând astfel diversitatea culturală şi producţia independentă.”

  Studiul publicat astăzi măsoară pentru prima dată timpul dedicat de către telespectatori vizionării programelor europene.Studiile precedente măsurau doar proporţia acestora în grila de programe.Din prezentul studiu reiese că emisiunile şi filmele europene şi independente sunt foarte populare.În 2007, emisiunile şi filmele europene reprezentau 74% din intervalul de audienţă, şi chiar 75,5% între orele orele18.00-23.00, un procent de 33,4% din intervalul de audienţă al europenilor fiind dedicat producţiilor europene independente.

  Majoritatea serviciilor de transmisievideo la cerere ale canalelor de televiziune oferă aproape în exclusivitate programe cu conţinut european:peste 90% dintre canalele de televiziune participante la sondaj au afirmat că un procent de peste 75% din cataloagele lor la cerere este european.În schimb, serviciile independente de transmisie video la cerere promovează într-o măsură mai mică producţiile europene:25% au declarat că, în cataloagele lor, propun sub 25% de ore europene.Prin urmare, este importantă monitorizarea dezvoltării ofertelor de transmisii video la cerere în UE pentru a putea sprijini promovarea unui conţinut diversificat din punct de vedere cultural.

  Studiul, care s-a bazat pe un eşantion reprezentativ de canale de televiziune şi servicii asociate din toată Europa, a fost realizat în numele Comisiei Europene în scopul analizării promovării operelor europene prin intermediul canalelor de televiziune şi a serviciilor la cerere, în 30 de ţări, în conformitate cu normele europene din domeniul audiovizualului ( MEMO/08/803). De asemenea, studiul propune metode de evaluare a prezenţei şi a investiţiei conţinutului european de către serviciile de transmisie video la cerere.În final, studiul încurajează statele membre şi serviciile la cerere să stabilească orientări în vederea măsurării importanţei conţinutului „made in Europe” în mediul serviciilor la cerere.

  Context

  Conform directivei „Televiziunea fără frontiere” din 1989, videodifuzorii europeni sunt obligaţi să dedice cea mai mare parte din timpul programelor operelor europene şi cel puţin 10% din acest timp sau din bugetele programelor producţiilor europene independente. În 2007, domeniul de aplicare al directivei a fost extins la serviciile la cerere prin directiva „Serviciile mass-media audiovizuale”. Conform noii directive, statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere promovează, ori de câte ori este posibil şi prin mijloace corespunzătoare, producţia de opere europene, precum şi accesul la acestea din urmă. Acest lucru se poate obţine prin diverse mijloace, în special realizarea de investiţii în producţia de opere europene şi achiziţionarea de drepturi asupra acestora sau stabilirea unui procent adecvat sau preponderent al acestor tipuri de opere în cataloagele de transmisii video la cerere ( MEMO/08/803).

  Studiul independent publicat astăzi adaugă o dimensiune exterioară raportului bienal stabilit de către Comisie privind respectarea acestor obligaţii de către statele membre pe baza informaţiilor furnizate de acestea.Studiul a fost realizat pentru Comisie de Attentional Limited, Oliver & Ohlbaum Associés, Ramboll Management şi Headway International. Ultimul raport al Comisiei pentru perioada 2005-2006 a fost publicat în iulie 2008 ( IP/08/1207). Următorul raport pentru perioada 2007-2008 va fi publicat în 2010.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii