Cale de navigare

O strategie europeană pentru ameliorarea guvernanţei maritime în Marea Mediterană

11/09/2009

Comisia Europeană a prezentat astăzi o strategie al cărei scop este acela de a aborda diversele provocări de natură maritimă cu care se confruntă bazinul Mării Mediterane. O guvernanţă ameliorată a afacerilor maritime ar constitui un stimul important al unei creşteri mai durabile în regiune, permiţând în acelaşi timp gestionarea chestiunilor de interes comun. Concurenţa pentru spaţiul marin, ameninţările privind siguranţa maritimă, degradarea mediului şi efectele negative ale schimbărilor climatice reprezintă tot atâtea elemente care necesită un răspuns mai coordonat în termeni de guvernanţă maritimă în regiune, acţiune care trebuie, de asemenea, realizată în cooperare cu partenerii mediteraneeni din afara UE.

  O strategie europeană pentru ameliorarea guvernanţei maritime în Marea Mediterană

  Joe Borg, Comisarul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, a declarat: „Elaborarea unor procese mai integrate de luare a deciziilor în regiunea mediteraneeană va fi cu siguranţă benefică pentru toate părţile interesate şi pentru administraţii. Succesul nostru în ceea ce priveşte asigurarea unui viitor sigur şi sustenabil pentru sectorul maritim şi conservarea mediului marin din regiunea mediteraneeană va depinde de nivelul eforturilor depuse pentru ameliorarea guvernanţei maritime sub toate aspectele sale. UE trebuie să lucreze la o politică maritimă mai integrată şi deschisă nu numai pentru ea însăşi, dar şi în parteneriat cu toţi vecinii săi.”

  Utilizarea unor instrumente transversale de guvernanţă în Marea Mediterană

  De la instituirea politicii maritime integrate în 2007, au fost elaborate şi promovate în cadrul său o serie de instrumente care să asiste guvernanţa maritimă, printre care:

  -       planificarea spaţiului maritim (MSP), pentru o mai bună utilizare a spaţiului marin.Comisia lansează un studiu pentru evaluarea posibilităţii de aplicare a MSP în Mediterana ( IP/08/1767 ), pe care îl va completa ulterior cu un proiect pilot de încurajare a practicilor MSP transfrontaliere.

  -       managementul integrat al zonelor costiere (ICZM), care se referă la zonele de coastă şi la insule, precum şi o abordare mai coerentă de o parte şi de alta a frontierei terestre-marine. Comisia va furniza pe internet un inventar al celor mai bune practici din toate bazinele maritime şi va continua dezvoltarea unei baze de cunoştinţe referitoare la ICZM în Mediterana prin intermediul celui de-al 7-lea program-cadru al UE.

  -       eforturi de cercetare integrată, pe care Comisia le va intensifica în conformitate cu strategia europeană de cercetare marină şi maritimă (IP/08/1283). În special, ea va institui, în temeiul celui de-al 7-lea program-cadru, o modalitate esenţială de cercetare multitematică adaptată regiunii mediteraneene.

  -       supravegherea maritimă integrată pentru ameliorarea siguranţei în Marea Mediterană. Şase state membre de coastă participă deja la un proiect pilot care vizează intensificarea cooperării şi a schimbului de informaţii între autorităţile naţionale responsabile cu monitorizarea şi supravegherea pe mare, care va contribui la o supraveghere maritimă mai coerentă în întreaga Mare Mediterană.

  Favorizarea unei guvernanţe maritime ameliorate

  Cooperarea ameliorată între statele care trebuie să facă faţă unor provocări comune reprezintă numai o jumătate din soluţie.Este necesar ca factorii de decizie să abandoneze acţiunile sectoriale în favoarea conceperii de politici în mod global care să aibă în vedere legăturile dintre diferitele activităţi maritime.

  Prin urmare, în această comunicare, Comisia îşi propune:

  -       să încurajeze părţile interesate şi administraţiile din regiune să abordeze afacerile maritime în mod mai integrat şi să se implice în stabilirea de priorităţi pentru guvernanţa maritimă;

  -       să examineze posibilităţile de intensificare a cooperării între părţile interesate şi administraţiile din toate sectoarele maritime şi din toată regiunea mediteraneeană;

  -       să asiste statele membre mediteraneene în schimbul de cele mai bune practici legate de politica maritimă integrată, de exemplu cu ajutorul fondurilor europene pentru cooperarea teritorială;

  -       să ofere asistenţă tehnică în temeiul Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat acelor ţări mediteraneene din afara UE care doresc să adopte o abordare mai integrată a afacerilor maritime ( IP/09/1113 );

  -       să promoveze ratificarea şi implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS) din 1982;

  -       să instituie, la nivel de bazin, un grup de lucru dedicat politicii maritime integrate pentru intensificarea dialogului şi cooperării cu partenerii mediteraneeni din afara UE;

  -       să amelioreze cooperarea intersectorială multilaterală, atât prin studii specifice cât şi printr-o mai bună reprezentare a acordurilor internaţionale şi regionale în vigoare care reglementează activităţile maritime din Mediterana.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii