Cale de navigare

Comisia decernează Stelele de Aur unor proiecte ale cetăţenilor

16/12/2009

În urma unei selecţii efectuate în cursul acestui an, Comisia Europeană decernează astăzi „Stelele de Aur pentru cetăţenie europeană activă” unui număr de opt proiecte, în cadrul unei ceremonii organizate la Bruxelles.Înaintea ceremoniei va avea loc o conferinţă UE, care oferă oportunitatea de a dezbate subiectul participării civice prin voluntariat şi al contribuţiei pe care ea o poate aduce la dezvoltarea Europei.Această conferinţă, care va reuni profesionişti, factori de decizie şi cadre universitare, marchează începutul unei mobilizări a cetăţenilor în vederea Anului european 2011, dedicat activităţilor de voluntariat care promovează cetăţenia activă.

    „Proiectele care primesc astăzi Stelele de Aur ilustrează rolul central pe care îl joacă cetăţenii europeni în construcţia unui spaţiu european comun.Unul dintre obiectivele-cheie ale noii Comisii Europene este acela de a consolida cetăţenia europeană şi participarea la nivelul UE, precum şi de a oferi cetăţenilor europeni mai multe ocazii de a lua decizii cu privire la evoluţia viitoare a Europei.Exemplele prezentate în cadrul evenimentului de astăzi ilustrează potenţialul existent în vederea realizării acestei ambiţii,” a declarat Maroš Šefčovič, comisarul pentru educaţie, formare profesională, cultură şi tineret.

    Stelele de Aur reprezintă recunoaşterea anuală oficială a proiectelor finanţate din programul Europa pentru cetăţeni, care are ca obiectiv implicarea cetăţenilor în construcţia UE.De la lansarea sa în 2007, acest program a mobilizat aproape un milion de participanţi direcţi în fiecare an, cărora le oferă ocazia de a reflecta asupra identităţii lor comune descoperind diferenţele şi asemănările culturale în raport cu cetăţenii din alte părţi ale Europei.Prin înfrăţiri între oraşe, proiecte transeuropene ale societăţii civile şi proiecte de comemorare, programul Europa pentru cetăţeni aduce o contribuţie importantă la crearea unui spaţiu public european şi a cetăţeniei europene active.

    Anul european 2011 este o iniţiativă politică a Comisiei Europene, concepută pentru a răspunde dorinţei puternice a organizaţiilor societăţii civile europene de a pune în evidenţă potenţialul considerabil al voluntariatului, precum şi pentru a marca a zecea aniversare a Anului internaţional al voluntariatului, organizat de Naţiunile Unite în 2001. Anul european va sensibiliza opinia publică în legătură cu importanţa voluntariatului, va promova recunoaşterea voluntarilor, va încuraja dezbaterile şi schimbul de experienţă pentru a ameliora cadrul politic al voluntariatului şi pentru a crea condiţii mai bune pentru activităţile de voluntariat din UE.

    Pagini Utile

    Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii