Cale de navigare

Independenţa autorităţilor de reglementare din domeniul telecomunicaţiilor: Comisia declanşează procedura privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Slovaciei

14/05/2009

Comisia Europeană şi-a exprimat astăzi îngrijorarea cu privire la faptul că Slovacia nu protejează în mod adecvat independenţa autorităţii naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor (TÚSR). La 4 decembrie 2008, Parlamentul slovac l-a demis pe preşedintele TÚSR. Această procedură şi regulile care stau la baza ei contravin normelor UE, conform cărora legislaţia naţională trebuie să garanteze independenţa autorităţii de reglementare faţă de orice imixtiune de natură să afecteze imparţialitatea deciziilor acesteia. Scrisoarea de somare trimisă astăzi de Comisie constituie prima etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar („infringement”). Această procedură se iniţiază în cazul statelor membre care nu respectă normele UE şi poate conduce la acţiuni în instanţă la Curtea Europeană de Justiţie.

  „Autorităţile naţionale de reglementare reprezintă o adevărată coloană vertebrală pentru normele UE în sectorul telecomunicaţiilor şi sunt esenţiale pentru o reglementare corectă a pieţei unice europene în domeniu”, a declarat Viviane Reding, comisarul european pentru telecomunicaţii. „Doresc să îmi exprim îngrijorarea în legătură cu faptul că preşedintele unei autorităţi de reglementare a telecomunicaţiilor dintr-un stat membru a fost demis înainte de finalul mandatului, Guvernul şi Parlamentul din Slovacia având posibilitatea de a acţiona fără nicio restricţie.”  

  Conform normelor UE în domeniul telecomunicaţiilor, care garantează independenţa şi imparţialitatea autorităţilor naţionale de reglementare, guvernelor şi parlamentelor li se permite să intervină pentru a demite preşedintele sau vicepreşedintele acestor autorităţi numai în împrejurări excepţionale şi pe baza unor motive întemeiate. În urma examinării informaţiilor prezentate de autorităţile slovace, Comisia consideră că legislaţia UE în domeniul telecomunicaţiilor nu a fost corect transpusă în anumite părţi ale Legii Slovaciei privind comunicaţiile electronice, părţi care se referă la posibilitatea demiterii preşedintelui sau vicepreşedintelui autorităţii naţionale de reglementare din domeniul telecomunicaţiilor. Comisia a trimis o scrisoare de somare Slovaciei, prima etapă în cadrul procedurii privind încălcarea dreptului comunitar.

  La 4 decembrie 2008, pe baza unei propuneri din partea Guvernului, Parlamentul slovac l-a demis pe preşedintele TÚSR, autoritatea naţională din domeniul telecomunicaţiilor. Potrivit guvernului slovac, în cursul unei licitaţii pentru frecvenţe terestre digitale, lansată la 20 august 2008, autoritatea de reglementare nu şi-a îndeplinit sarcinile în conformitate cu cadrul juridic naţional şi cu obiectivele şi principiile politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice. În decembrie 2008 şi ianuarie 2009, Comisia a trimis două scrisori prin care solicita clarificări şi justificări în legătură cu procedura de demitere, în vederea evaluării conformităţii cu normele UE în domeniul telecomunicaţiilor.  

  Slovacia are la dispoziţie două luni pentru a răspunde la scrisoarea de somare trimisă astăzi. În lipsa unui răspuns sau în cazul în care observaţiile prezentate de guvernul slovac nu sunt satisfăcătoare, Comisia poate emite un aviz motivat, cea de-a doua etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar. În fine, dacă Slovacia persistă în nerespectarea obligaţiilor care-i revin în temeiul legislaţiei UE, Comisia va deferi cazul Curţii Europene de Justiţie.

  Context

  În afară de Slovacia, Comisia a mai declanşat anterior alte două astfel de proceduri în cazul unor state membre unde prevederile foarte generale referitoare la demitere din legislaţia naţională nu garantau independenţa autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor. Cazul Poloniei ( IP/08/142) a fost adus de Comisia Europeană în faţa Curţii Europene de Justiţie în iulie 2008. Procedura lansată în ianuarie 2009 împotriva României ( IP/09/165) este încă în curs de desfăşurare.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii