Cale de navigare

Simplificarea Politicii Agricole Comune

18/03/2009

Simplificarea PAC: Comisia avansează considerabil în direcţia atingerii obiectivului de reducere cu 25% a sarcinii administrative în agricultură până în 2012

Mulţumită progreselor considerabile înregistrate deja în domeniul simplificării politicii agricole comune şi altor măsuri care mai sunt de întreprins, Comisia are încrederea că îşi va atinge obiectivul de reducere cu 25% a sarcinii administrative generate de PAC până în 2012. Această opinie este susţinută de avizul adoptat recent de grupul Stoiber pe tema agriculturii. Un nou raport subliniază o serie de măsuri luate în ultimii trei ani şi jumătate, care reduc birocraţia pentru fermieri, pentru companiile din sectorul alimentar şi pentru administraţii şi care pot reduce costurile anuale cu milioane de euro, ceea ce va face agricultura europeană mai competitivă.

  Din 2005, Comisia şi-a urmat planul de acţiune pentru simplificarea PAC, a abrogat sute de acte caduce, a introdus reforme care raţionalizează PAC şi a îmbunătăţit practicile legislative şi sistemele informatice. O schimbare majoră a constituit-o recentul acord privind bilanţul de sănătate al PAC, care va permite reducerea complexităţii acestei politici. Alte măsuri aflate pe agenda Comisiei vizează o posibilă raţionalizare a normelor privind ecocondiţionalitatea, revizuirea legislaţiei cu mai multă regularitate şi modificările care ar putea fi aduse politicii UE privind calitatea, inclusiv în sfera standardelor de comercializare şi a sistemului indicaţiilor geografice.

  „Am făcut mari progrese în eforturile noastre de a face PAC mai simplă şi mai accesibilă”, a declarat Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală. „Simplificarea acestei politici înseamnă mai puţină bătaie de cap pentru administratori, dar, lucru şi mai important, înseamnă că fermierii pot petrece mai mult timp pe câmp, făcând ce ştiu să facă cel mai bine, şi mai puţin timp completând hârtii. Modificările pe care le-am introdus vor permite, de asemenea, reducerea cu milioane de euro a costurilor suportate de fermieri. Având în vedere dificultăţile economice actuale, acest lucru este binevenit.”

  Comisia şi-a concentrat atenţia asupra simplificării PAC încă de la publicarea primei sale comunicări pe acest subiect, în octombrie 2005. Programul se integrează perfect în strategia globală a Comisiei privind o mai bună legiferare.

  Realizări din 2005 până în prezent

  Planul de acţiune:

  Lansat la sfârşitul anului 2006, acest plan a evoluat de la 20 la circa 50 de proiecte; 43 de proiecte au fost deja implementate.

  Eliminarea obligaţiei de a deţine licenţă pentru exporturile de carne de vită fără restituire a redus costurile operatorilor cu aproximativ 16 EUR pe tonă.

  Sarcinile administrative cu care se confruntă exploataţiile vor scădea cu aproximativ 19 milioane EUR ca urmare a înlăturării obligaţiei fermierilor de a avea la dispoziţie o parcelă de pământ timp de cel puţin 10 luni pentru a putea solicita plăţi directe.

  Pentru importuri, cerinţele privind licenţele s-au redus de la 500 la 65, iar pentru exporturi au rămas în vigoare numai 43 de astfel de cerinţe, ceea ce ar putea permite scăderea costurilor cu aproximativ 7,4 milioane EUR.

  Comisia a abrogat standardele de comercializare specifice în cazul a 26 de tipuri de fructe şi legume, ceea ce înseamnă că operatorii nu mai au de suportat costuri ca să se conformeze, că autorităţile naţionale nu mai trebuie să efectueze controale şi că se vor irosi mai puţine produse.

  Modificarea normelor privind ecocondiţionalitatea ar putea reduce sarcinile administrative ale exploataţiilor cu până la 5,7 milioane EUR.

  Măsuri de natură politică:

  Prin eliminarea unui număr de sisteme de ajutoare specifice, bilanţul de sănătate ar putea duce la o reducere de aproximativ 135 milioane EUR a sarcinii administrative cu care se confruntă exploataţiile. Se estimează că eliminarea obligaţiei de scoatere a terenurilor din producţia comercială va reduce cu 146 milioane EUR costurile suportate de exploataţii.

  Simplificarea este sprijinită de reformele din sectorul zahărului, al vinului şi al fructelor şi legumelor şi de integrarea acestor sectoare în sistemul de plăţi unice şi în organizarea comună unică a pieţelor.

  Simplificarea tehnică:

  S-au abrogat aproape 300 de acte caduce.

  Adoptarea organizării comune unice a pieţelor înlocuieşte cele 21 de organizări comune ale pieţelor cu una singură, reducând numărul de articole de la aproximativ 920 la aproximativ 230 şi abrogând 78 de acte ale Consiliului.

  Numărul de instrumente juridice privind ajutoarele de stat s-a redus de la şase la trei.

  Un nou sistem informatic, ISAMM, destinat facilitării schimbului de informaţii între Comisie şi statele membre, se află în fază finală de elaborare.

  Prin utilizarea mai bună a tehnologiilor informaţiei, statele membre ar putea realiza o reducere suplimentară de peste 400 milioane EUR a sarcinii administrative cu care se confruntă exploataţiile.

  Acţiuni viitoare:

  Măsurile planificate includ:

  Noi cursuri de formare pentru funcţionari, care includ un sejur într-o exploataţie; posibila armonizare a normelor privind ecocondiţionalitatea; îmbunătăţirea politicii privind calitatea; revizuirea legislaţiei cu mai multă regularitate; cursuri de formare în tehnici de redactare pentru a face legislaţia mai uşor de citit.

  http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm

  Galerie foto

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii