Cale de navigare

Săptămâna verde 2009: Schimbările climatice – acţiune şi adaptare

19/06/2009

Având în vedere noul acord internaţional privind clima care urmează a fi finalizat în cadrul conferinţei de la Copenhaga din decembrie, schimbările climatice ocupă, firesc, locul central în tematica conferinţei „Săptămâna verde” 2009 organizată de Comisia Europeană între 23 şi 26 iunie la Bruxelles, în clădirea Charlemagne. Sub deviza „Acţiune şi adaptare”, „Săptămâna verde”, conferinţa anuală de cea mai mare amploare dedicată politicii europene de mediu, va examina provocările complexe pe care le presupun reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, atât la nivelul UE, cât şi la nivel mondial, şi adaptarea la schimbările climatice deja în curs. Opt dintre sesiuni vor încerca, de asemenea, să contureze o viziune realistă a modului în care ar arăta o lume cu emisii reduse de carbon în 2050.Se estimează că evenimentul va atrage în cele trei zile un număr de peste 4 000 de participanţi din Europa şi nu numai. Preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso va ţine discursul principal în cadrul sesiunii finale din 26 iunie, care va examina perspectivele acordului de la Copenhaga.

  Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat:„Având în vedere apropierea conferinţei de la Copenhaga, este posibil ca anul 2009 să rămână în istorie drept un punct de cotitură în lupta pentru a împiedica schimbările climatice să atingă niveluri periculoase şi să producă dezastre la scară mare pentru omenire.Programul cuprinzător al conferinţei „Săptămâna verde” va permite participanţilor să facă schimb de cunoştinţe cu privire la numeroase aspecte legate de provocările climatice, la care politicienii, operatorii economici şi societatea în general trebuie să găsească un răspuns acum.”

  Patru teme, 36 de sesiuni

  Conferinţa „Săptămâna Verde”şi expoziţia asociată au ajuns la cea de-a noua ediţie, impunându-se ca un forum anual important de promovare a dialogului şi a schimbului de experienţă, cunoştinţe şi bune practici în materie de protecţie a mediului.

  Evenimentul reuneşte participanţi de la diferite niveluri guvernamentale, instituţii internaţionale, întreprinderi, organizaţii neguvernamentale şi comunităţi ştiinţifice şi academice.Obiectivul său este acela de a pune în discuţie cele mai eficiente modalităţi de a proteja şi de a ameliora mediul în Europa, atât pentru generaţiile actuale, cât şi pentru cele viitoare.Evenimentul este deschis tuturor participanţilor în mod gratuit.Până în prezent s-au înregistrat peste 4 000 de participanţi.

  „Săptămâna verde” 2009 examinează schimbările climatice în cadrul a patru secţiuni tematice:politicile UE în ceea ce priveşte schimbările climatice;dimensiunea internaţională;adaptarea la schimbările climaticeşi „viziunea 2050: o societate fără emisii de carbon.”Programul conferinţei cuprinde 36 de sesiuni, unele organizate în parteneriat cu grupul de reflexie Prietenii Europei („Friends of Europe”) din Bruxelles, la care se adaugă un mic număr de sesiuni suplimentare colaterale. 

  Printre numeroasele aspecte care vor fi abordate se numără implementarea pachetului legislativ al UE privind clima şi energia, impactul schimbărilor climatice asupra ocupării forţei de muncă şi coeziunii sociale, modul în care se poate adapta biodiversitatea la schimbările climatice, „ecologizarea” economiei, provocările cu care se confruntă agricultura, dimensiunea internaţională a securităţii şi ultimele evoluţii în materie de captare şi stocare a carbonului. 

  Comisarul Stavros Dimas va lua cuvântul în cadrul sesiunii de deschidere la nivel înalt, precum şi în cadrul sesiunii finale, punând accentul pe „Drumul către Copenhaga”.Alături de Preşedintele José Manuel Barroso, în cadrul sesiunii finale vor mai lua cuvântul Ministrul suedez al mediului, Andreas Carlgren şi Profesorul Wang Yi de la Academia Chineză de Știinţe.

  Printre vorbitorii la „Săptămâna verde” 2009 se mai numără:

  •    Ladislav Miko, Ministrul ceh al mediului

  •    Excelenţa sa Roy Mickey Joy, Ambasador al Republicii Vanuatu

  •    Excelenţa sa Joy Grant, Ambasador al statului Belize  

  •    Festus Mogae, Trimis special al ONU pentru schimbări climatice

  •    Prof Jean-Pascal van Ypersele, Vicepreşedinte al Grupului interguvernamental de experţi ONU pentru schimbări climatice

  •    Tony Long, Director, Biroul pentru politici europene al WWF

  •    Steve Fludder, Vicepreşedinte, GE Ecomagination

  •    Jeff McNeely, Cercetător principal la Uniunea internaţională pentru conservarea naturii („ International Union for the Conservation of Nature”)

  •    Ray Hammond, autor şi futurolog

  Toate sesiunile vor fi transmise în direct pe site-ul web dedicat Săptămânii Verzi, la adresa:

  http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html

  Conferinţe de presă

  Comisarul Stavros Dimas şi Ministrul Ladislav Miko vor susţine o conferinţă de presă comună pe 23 iunie la ora 12:30 în sala de presă a clădirii Berlaymont.

  Comisarul Stavros Dimas şi Ministrul Andreas Carlgren vor susţine o conferinţă de presă comună pe 26 iunie la ora 09:15 în Salon Rouge din clădirea Charlemagne.

  Din motive de securitate, toţi participanţii, inclusiv jurnaliştii acreditaţi la instituţiile europene, trebuie să posede un ecuson „Săptămâna verde” pentru a avea acces în clădirea Charlemagne. Înregistrarea se poate face la sosirea la conferinţă sau, în prealabil, online (recomandat) pe site-ul:

  https://gw09.regware.be/

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii