Cale de navigare

Săptămâna europeană a mobilităţii 2009: „Îmbunătăţirea climei în oraşe”

15/09/2009

În perioada 16–22 septembrie 2009, sute de oraşe şi municipii europene vor participa la cea de-a opta ediţie a Săptămânii europene a mobilităţii, cetăţenii lor urmând a fi invitaţi să ia parte la o gamă largă de activităţi desfăşurate în sprijinul mobilităţii sustenabile. Tema campaniei din 2009 - Îmbunătăţirea climei în oraşe – subliniază importanţa eforturilor depuse la nivel local în ceea ce priveşte combaterea schimbărilor climatice şi îmbunătăţirea calităţii vieţii prin promovarea unor alternative la transportul cu autovehiculul, cum ar fi mersul cu bicicleta, mersul pe jos şi utilizarea mijloacelor de transport în comun, precum şi promovarea unor programe precum folosirea în codiviziune (car-sharing) şi în comun (car-pooling) a autovehiculelor particulare.

  Vicepreşedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil cu transporturile, a declarat: „Săptămâna europeană a mobilităţii reprezintă un exemplu elocvent despre modul în care iniţiativele luate la nivel european pot încuraja şi facilita luarea de măsuri la nivel local.Un nou plan de acţiune privind mobilitatea urbană, pe care intenţionez să îl propun în curând, se înscrie perfect în această logică.Respectivul plan de acţiune le va oferi autorităţilor municipale un set de instrumente cu utilizare practică, menite să îi sprijine în combaterea schimbărilor climatice şi să confere mobilităţii urbane un caracter mai sustenabil.”

  Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Autovehiculele particulare sunt mari emitente de gaze cu efect de seră, care contribuie la schimbările climatice, afectând astfel grav calitatea vieţii în mediul urban. Prin urmare, este important ca autorităţile publice şi cetăţenii din întreaga Uniune Europeană să recurgă la modalităţi de transport mai sustenabile. Procedând astfel, se va contribui la reducerea impactului schimbărilor climatice şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din oraşele şi municipiile noastre.”

  Îmbunătăţirea climei în oraşe

  Anul 2009 ar trebui să reprezinte un an crucial în lupta împotriva schimbărilor climatice, având în vedere intenţia liderilor mondiali de a ajunge la un consens în ceea ce priveşte un acord complementar Protocolului de la Kyoto, cu ocazia Conferinţei Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP15) ce va avea loc la Copenhaga în decembrie. Ţinând seama de faptul că, în prezent, peste 70% din populaţia Europei locuieşte în mediul urban, autorităţile locale dispun de un potenţial semnificativ de atenuare a schimbărilor climatice, prin elaborarea unor politici de interes public, coerente cu obiectivele globale, şi prin mobilizarea cetăţenilor să îşi reducă amprenta personală de carbon. Săptămâna mobilităţii vizează sensibilizarea publicului cu privire la faptul că, în timp ce transporturile reprezintă aproximativ o treime din consumul energetic total şi peste o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră, modalităţile alternative de transport pot modifica semnificativ aceste cifre.

  Principalele puncte ale Săptămânii mobilităţii în 2009

  La Almada, Portugalia, se va derula, în data de 18 septembrie, operaţiunea „trips for trash” (călătorii contra deşeuri), când vor fi distribuite bilete gratuite pentru utilizatorii mijloacelor de transport în comun, în schimbul unor materiale reciclabile cum ar fi cutii de conserve, sticle de plastic şi baterii. Un cinematograf în aer liber va proiecta gratuit o serie de filme celebre având ca temă schimbările climatice.

  Budapesta, Ungaria, va organiza trei zile fără autovehicule în zilele de 19, 20 şi 22 septembrie.Bulevardul Andrássy, înscris în lista patrimoniului mondial UNESCO, va fi închis circulaţiei autovehiculelor şi transformat într-o „stradă vie”, cu trotuare acoperite de iarbă, competiţii sportive, teatru de stradă, demonstraţii cu autovehicule nepoluante, întreceri cu bicicleta şi desene pe asfalt pentru copii.

  Salzburg, Austria, va organiza o zi de activităţi - Salzburg-Anders Mobil – având drept scop sensibilizarea populaţiei în ceea ce priveşte mobilitatea sustenabilă şi modalităţile alternative de transport, inclusiv demonstraţii cu autovehicule electrice, plimbări cu ricşa prin oraş şi întâlniri cu ONG-urile locale active în domeniul mediului şi al transporturilor.

  Participare în creştere

  De la lansarea sa în 2002, Săptămâna mobilităţii a cunoscut o creştere de şase ori în ceea ce priveşte numărul oraşelor participante.Anul trecut, un număr record de 2 102 autorităţi locale au semnat carta Săptămânii europene a mobilităţii, care a avut ca temă centrală „Aer curat pentru toţi” şi/sau şi-au înregistrat activităţile pe site-ul web al campaniei www.mobilityweek.eu.Din punctul de vedere al populaţiei, se estimează că, în 2008, participarea la Săptămâna europeană a mobilităţii s-a ridicat la 220 milioane de cetăţeni din 39 de ţări.

  Aceasta a reprezentat o creştere cu aproximativ 4% faţă de cifrele din 2007, înregistrându-se o bună participare din partea vechilor şi noilor state membre ale UE, a ţărilor aflate în curs de aderare şi a ţărilor SEE/AELS.Modelul de campanie al Săptămânii europene a mobilităţii a reprezentat un succes, fiind adoptat din ce în ce mai des de ţări din afara graniţelor Europei, de exemplu Brazilia, Venezuela, Columbia, Canada, Japonia, Coreea de Sud şi Taiwan. De asemenea, mari oraşe precum Seul, Rio de Janeiro, Taipei, Montreal, Yokohama şi Quito au luat şi ele parte la Săptămâna europeană a mobilităţii în 2008.

  Săptămâna europeană a mobilităţii este coordonată de trei organizaţii neguvernamentale specializate în problematica urbană a mediului: Eurocities, Energie-Cités şi Climate Alliance. Direcţia Generală Mediu a Comisiei Europene contribuie financiar şi organizează Premiile anuale ale Săptămânii europene a mobilităţii pentru cele mai bune măsuri şi programe de activităţi.

  Moştenire durabilă

  Săptămâna mobilităţii este menită să schimbe obiceiurile oamenilor în materie de transport, oferind alternative nepoluante la transportul cu autovehiculul.Publicul are ocazia de a experimenta modalităţi alternative de transport, iar autorităţile locale au oportunitatea de a testa noi servicii şi infrastructuri.Se asigură astfel o moştenire durabilă, deoarece oraşele participante sunt încurajate să lanseze cel puţin o măsură practică permanentă.Exemple recente în acest sens includ, la Frankfurt, garantarea rambursării biletelor călătorilor în cazul în care transportul în comun ar înregistra mai mult de zece minute de întârziere; în acelaşi timp, site-ul web al oraşului Edinburgh (www.educatedtravel.info/) încurajează populaţia să ia în considerare alte opţiuni de transport, în special dacă frecventează de puţin timp o nouă şcoală, colegiu sau universitate.În multe oraşe, principala formă de a marca Săptămâna europeană a mobilităţii este organizarea unei zile fără autovehicule.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii