Cale de navigare

Săptămâna IMM-urilor europene urmează să stimuleze spiritul antreprenorial în vremuri grele

06/05/2009

Promovarea spiritului antreprenorial şi creşterea sensibilizării faţă de sprijinul pentru întreprinderi sunt principalele mesaje ale primei Săptămâni a IMM-urilor europene lansată astăzi la Bruxelles. Peste 1 000 de evenimente vor avea loc în 35 de ţări între 6 şi 14 mai. Astăzi mai mult decât oricând, contribuţia antreprenorilor europeni la păstrarea locurilor de muncă şi la crearea altora noi trebuie să fie recunoscută şi sprijinită. Săptămâna va permite, de asemenea, antreprenorilor să descopere informaţiile, consilierea, sprijinul şi ideile disponibile la nivel european, naţional, regional şi local pentru a-i ajuta să îşi dezvolte activităţile.

  Vicepreşedintele Comisiei Europene, Günter Verheugen, responsabil pentru Întreprinderi şi Industrie, a deschis astăzi Săptămâna IMM-urilor (întreprinderi mici şi mijlocii): „Comisia, împreună cu statele membre, s-a străduit din greu să ofere micilor întreprinderi condiţii mai bune. Dacă există o cale de ieşire din criza economică, aceasta o reprezintă creativitatea IMM-urilor, flexibilitatea şi capacitatea acestora de a găsi soluţii. Împreună, am reuşit deja să îmbunătăţim situaţia. Dar trebuie să mergem mai departe. Avem nevoie de mai multe IMM-uri pentru că ele sunt adevăratele generatoare de creştere şi creare de locuri de muncă.”

  Săptămâna IMM-urilor este una dintre măsurile prin care se pune în aplicare Small Business Act (SBA), primul cadru politic cu adevărat cuprinzător cu privire la IMM-uri pentru Uniunea Europeană şi statele sale membre. Comisia Europeană a făcut progrese considerabile în ceea ce priveşte politicile de promovare a IMM-urilor de la preluarea mandatului actual în 2004:

           răspândirea în Uniunea Europeană a principiului „Gândeşte mai întâi la scară mică”;

          reducerea obligaţiilor administrative: IMM-urile vor beneficia de pe urma măsurilor simplificate şi a economiilor la costurile administrative prin obiectivul Comisiei de a reduce obligaţiile administrative asupra întreprinderilor cu 25% în 2012 şi de a angaja în acest proces şi statele membre (a se vedea IP/09/131);

           normele privind ajutoarele de stat revizuite facilitează IMM-urilor accesul la finanţare publică pentru formare, cercetare şi dezvoltare, protecţia mediului şi alte forme de asistenţă;

           un nou statut de societate privată europeană va permite IMM-urilor să demareze şi să funcţioneze conform aceloraşi dispoziţii din dreptul societăţilor comerciale peste tot în Europa;

           pentru încurajarea noilor antreprenori şi pentru a-i inspira pe cei care intenţionează să înfiinţeze o nouă întreprindere, s-a lansat, la începutul anului 2009, programul european de schimb Erasmus pentru tineri antreprenori. Programul îi ajută pe aceştia să obţină aptitudinile relevante pentru a conduce o IMM printr-o perioadă petrecută într-o altă ţară UE, lucrând cu un antreprenor cu experienţă;

           o nouă propunere legislativă abordează problema plăţilor întârziate din partea administraţiilor publice şi a întreprinderilor (a se vedea IP/09/552);

           statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica valori reduse ale taxei pe valoarea adăugată pentru serviciile furnizate la nivel local, inclusiv serviciile cu utilizare intensivă a forţei de muncă, precum coafura, cateringul şi serviciile de reparaţ ii.

  În timpul săptămânii IMM-urilor, se organizează evenimente de informare, susţinere şi conectare a antreprenorilor existenţi şi potenţiali care sunt, de asemenea, ajutaţi să dezvolte noi idei şi beneficiază de informare şi asistenţă personalizată.

  Pentru o imagine completă a tuturor evenimentelor din timpul săptămânii IMM-urilor:

  Prima săptămână a IMM-urilor europene

  De exemplu, la Bruxelles, în expoziţia interactivăExperienţa IMM – Ce înseamnă să fii antreprenor” între 6 şi 9 mai, vizitatorul va fi pus direct în situaţia de a fi antreprenor, văzând, mirosind, atingând şi ascultând instalaţii în zece încăperi.

  Câştigătorii premiilor European Entrepreneurship Video vor fi anunţaţi în cadrul evenimentului de deschidere de la Bruxelles, din 6 mai, care se concentrează asupra influenţei televiziunii asupra atitudinilor antreprenoriale. În această competiţie video, Comisia a cerut filme scurte dar creative, interesante şi revelatoare despre antreprenoriat în trei categorii: „Spiritul antreprenorial”, „Antreprenoriat inovativ” şi „Antreprenoriat responsabil”.

  Săptămâna IMM-urilor se va încheia la Praga, la 13 şi 14 mai, printr-o conferinţă intitulată „Small business act pentru Europa: afaceri fără obstacole”, organizată de preşedinţia cehă a Uniunii Europene şi Comisia Europeană. Evenimentul va include o ceremonie în cadrul căreia se vor anunţa câştigătorii premiilor European Enterprise, care vor recompensa practici inovatoare în regiuni şi municipalităţi de promovare a spiritului antreprenorial şi a IMM-urilor.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii