Cale de navigare

Companiile aeriene europene încep să ofere posibilitatea utilizării telefonului mobil în timpul zborului, graţie unor norme comunitare de bază

02/04/2009

Din ce în ce mai mulţi pasageri ai companiilor aeriene europene au posibilitatea de a-şi utiliza telefoanele mobile pentru a trimite mesaje scrise, pentru a naviga pe internet sau chiar pentru a efectua apeluri în timpul zborurilor.La un an de la stabilirea de către Comisie a unor norme comune pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a telefoanelor mobile la bordul aeronavelor şi a unei proceduri simple de autorizare a acestui serviciu transfrontalier, 27 de aeronave europene au fost echipate corespunzător pentru a permite utilizarea în condiţii de securitate a telefoanelor GSM în timpul zborurilor efectuate în spaţiul aerian european.Se aşteaptă ca numărul acestora să se dubleze până la sfârşitul anului 2009.

  „Posibilitatea de a utiliza telefonul mobil în timpul zborului prezintă un interes deosebit în special pentru persoanele care călătoresc în scop de afaceri şi pentru pasagerii mai  tineri.De asemenea, această facilitate reprezintă un model interesant de afaceri pentru companiile europene.Din acest motiv, acum un an Comisia a stabilit norme comune de bază, astfel încât companiile să poată presta acest serviciu, în mod simplu şi sigur în cadrul spaţiului aerian european, fără a mai fi nevoie de respectarea a 27 de proceduri naţionale diferite de autorizare,” a declarat Viviane Reding, Comisarul european pentru telecomunicaţii.„Mă bucur că primele companii aeriene din Europa oferă acum posibilitatea utilizării telefonului mobil în timpul zborului.Pentru ca acest serviciu să poată fi introdus în continuare fără probleme, utilizarea telefonului mobil în timpul zborului nu trebuie să îi deranjeze pe ceilalţi pasageri; acest lucru se poate asigura, de exemplu, prin instituirea unor zone de linişte asemănătoare celor din trenuri.Totodată, operatorii ar trebui să menţină preţurile în limite rezonabile.Dacă se va întâmpla acest lucru, serviciile de telefonie mobilă oferite la bordul aeronavelor ar putea reprezenta un avantaj pentru companiile europene, având în vedere competitivitatea pieţei mondiale a transporturilor aeriene.”

  În aprilie 2008, Comisia a introdus norme vizând armonizarea condiţiilor pentru serviciile de telefonie mobilă disponibile la bordul aeronavelor de pe întreg teritoriul UE (IP/08/537).Un an mai târziu, doi furnizori de servicii de comunicaţii prin telefonie mobilă la bordul aeronavelor, OnAir (Geneva) şi AeroMobile (Londra), au avut posibilitatea, datorită acestor norme, de a pune bazele unor afaceri în Europa.Aceşti furnizori se asociază cu companii aeriene interesate să pună astfel de servicii la dispoziţia pasagerilor.

  În prezent, trei companii aeriene europene - Ryanair (Irlanda), TAP (Portugalia) şi bmi (Regatul Unit) – pun bazele acestui serviciu în cadrul flotelor proprii:27 de aeronave au fost deja echipate şi se aşteaptă ca numărul acestora să se dubleze până la sfârşitul anului 2009.Acesta este un început promiţător. În tot acest timp, alte companii aeriene efectuează testări tehnice.

  Totodată, companiile aeriene pun la punct condiţiile în care pasagerii îşi pot utiliza telefoanele mobile la bordul aeronavelor, pentru a asigura un grad mai înalt de acceptare a noului serviciu din partea consumatorilor şi analizează nivelul de adoptare a serviciului în cazul companiilor aeriene care sunt deja echipate în acest sens. Din datele actuale reiese că preţul acestui serviciu se situează între aproximativ 1,60 euro pe minut pentru un apel vocal şi aproximativ 0,43 euro pentru un mesaj scris, în funcţie de operatorul de telefonie mobilă de la sol utilizat de pasager.

  În 2008, Comisia a întreprins acţiuni de reglementare pentru a permite operarea în condiţii de siguranţă şi pe întreg teritoriul UE a comunicaţiilor mobile la bordul aeronavelor şi pentru a crea companiilor condiţiile necesare oferirii acestor servicii în timpul zborurilor care traversează adesea mai multe frontiere. Acest aspect a necesitat parcurgerea a trei etape:

  -       garantarea faptului că utilizarea echipamentului la bordul aeronavei – inclusiv a telefoanelor mobile ale pasagerilor – nu interferează cu echipamentele şi sistemele de bord;

  -       garantarea că echipamentele de telefonie mobilă nu interferează cu reţelele terestre de comunicaţii mobile, ci că acesta se conectează în mod exclusiv la staţia de bază de la bord, care este legată la rândul ei la sol prin satelit;

  -       oferirea de norme şi standarde comune, astfel încât staţiile de bază de la bord să fie autorizate să opereze în timp ce aeronava traversează spaţiile aeriene ale diferitelor state membre ale UE.

  Un model pentru alte continente

  Abordarea europeană a fost utilizată drept model în alte regiuni de pe glob. Un număr de companii aeriene din afara Europei (inclusiv Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya, Virgin Australia) au testat serviciul sau chiar îl oferă, aproximativ 40 de aeronave fiind echipate în acest sens. Şi alte companii aeriene şi-au anunţat intenţii asemănătoare. Prevalenţa la nivel mondial a standardului GSM (utilizat în prezent de aproximativ 3 miliarde de oameni) conferă modelului de afaceri un caracter mai atractiv, având în vedere că pasagerii pot să utilizeze telefoanele lor mobile obişnuite.

  Istoric

  Serviciile de comunicaţii mobile disponibile la bordul aeronavelor sunt servicii paneuropene de telecomunicaţii. În aprilie 2008, Comisia a adoptat două măsuri (IP/08/537):

  - O decizie de stabilire a unor parametri tehnici armonizaţi pentru echipamentele instalate la bord destinate utilizării telefonului mobil în timpul zborului în întreaga Uniune Europeană. Acestea garantează că echipamentul în cauză nu generează interferenţe şi oferă Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) posibilitatea de a certifica navigabilitatea echipamentului pentru diferite tipuri de aeronave. Această decizie este obligatorie din punct de vedere juridic, garantând utilizarea aceluiaşi tip de echipament pe toate aeronavele.

  - O recomandare privind o abordare armonizată a procedurilor de autorizare, care promovează recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor naţionale.

  „Roaming-ul aerian” sau apelurile şi mesajele scrise de pe telefoanele mobile de la bordul aeronavelor este considerat roaming internaţional, ca şi în cazul serviciilor terestre.Primele exemple fac dovada unor tarife cu mult inferioare serviciilor de telefonie fixă disponibile prin satelit în timpul zborului care se ofereau în trecut.Comunicaţiile mobile din timpul zborului nu fac obiectul măsurilor comunitare privind tarifele de roaming pentru voce şi date, deoarece acestea sunt considerate ca alcătuind un serviciu inovator pe o piaţă emergentă, fiind aşadar fixate de către prestatorul de servicii.Cu toate acestea, Comisia urmăreşte îndeaproape preţurile de consum şi transparenţa acestora.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii