Cale de navigare

Lapte: În prima sa reuniune, grupul de experţi la nivel înalt examinează relaţiile contractuale şi puterea de negociere în sectorul laptelui şi produselor lactate

14/10/2009

Reuniţi pentru prima dată marţi 13 octombrie la Bruxelles, membrii Grupului de experţi la nivel înalt pentru sectorul laptelui au avut discuţii constructive privind relaţiile contractuale şi puterea de negociere pe piaţa laptelui şi produselor lactate. Grupul a fost înfiinţat de către Comisia Europeană cu misiunea de a examina viitorul pe termen mediu şi lung al sectorului laptelui şi produselor lactate, în special în perspectiva eliminării treptate a cotelor de lapte, care se va încheia în aprilie 2015. Activitatea sa se desfăşoară în paralel cu măsurile introduse de Comisie în scopul stabilizării pe termen scurt a pieţei laptelui şi produselor lactate. Grupul este prezidat de Jean-Luc Demarty, Director General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală în cadrul Comisiei Europene, statele membre fiind reprezentate de către înalţi funcţionari. Întâlnirile următoare sunt programate să aibă loc lunar, Grupul urmând să emită raportul său final până la sfârşitul lunii iunie 2010.

  Reuniunea a debutat cu discuţiile asupra primului set de probleme de pe agendă:relaţiile contractuale şi puterea de negociere.La baza rundei iniţiale de discuţii au stat următoarele întrebări:

  1) Sunt necesare contracte formale între fermierii şi cumpărătorii/procesatorii din sectorul laptelui şi produselor lactate care să reglementeze furnizarea laptelui crud?

  Ar putea contribui acestea la reducerea volatilităţii preţurilor?

  Ar trebui să fie obligatorii pentru toate livrările sau ar putea fi lăsate la latitudinea părţilor?

  2) Care ar trebui să fie elementele esenţiale ale unor astfel de contracte?

  Preţul?Cum ar putea fi acesta negociat liber între părţi, asigurându-se în acelaşi timp un tratament echivalent pentru tranzacţiile similare?

  Volumul – ar trebui stabilit în avans?Ce prevederi ar trebui adoptate în cazul livrărilor deficitare sau al volumelor suplimentare?

  Durata – care este perioada adecvată?Ar trebui stabilită în avans o perioadă minimă obligatorie?

  3) Cum ar trebui tratate încălcările contractului?

  Prin legislaţia aplicabilă contractelor private sau printr-o intervenţie directă a statului membru?

  4) Cum poate creşte puterea de negociere a fermierilor?

  Ce rol ar putea îndeplini în acest context organizaţiile de fermieri (producători)?

  Activitatea viitoare

  Următoarele reuniuni ale Grupului de experţi la nivel înalt vor avea loc la 10 noiembrie şi 8 decembrie şi se vor concentra asupra acestui set de probleme.Alte întâlniri vor fi programate în continuare lunar.

  Începând cu reuniunea din noiembrie, se vor desfăşura consultări cu părţile interesate.Acestea vor include, între altele, organizaţii reprezentând producătorii şi procesatorii, autorităţile naţionale în domeniul concurenţei, reprezentanţi ai mediului academic, consumatori şi distribuitori. La reuniunea din ianuarie se vor examina şi experienţele ţărilor terţe.

  Se prevede organizarea unei conferinţe în martie 2010.În ianuarie 2010 va fi lansată o consultare prin intermediul internetului, care se va încheia cu puţin timp înaintea conferinţei.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii