Cale de navigare

Reducerea procedurilor birocratice: Comisia îşi îndeplineşte promisiunea şi merge mai departe

22/10/2009

Pe baza unei propuneri a Comisiei din 2007, Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul ambiţios de a reduce costurile administrative impuse de legislaţia UE cu 25% până în 2012. Astăzi, Comisia dă publicităţii o prezentare generală a progreselor înregistrate până în prezent şi a planurilor de reduceri sectoriale pentru 13 domenii prioritare. Măsurile propuse de Comisie, aflate în curs de pregătire, ar putea oferi societăţilor comerciale posibilitatea de a economisi în total aproximativ 40,4 miliarde EUR din costurile administrative în valoare de 123,8 miliarde EUR care rezultă din cele 72 de texte ale UE şi din măsurile care transpun şi implementează aceste texte în statele membre. Măsurile de reducere aplicate sau propuse şi deja adoptate de către Comisie ar putea antrena o reducere de 7,6 miliarde EUR. Măsurile propuse de către Comisie şi care aşteaptă adoptarea de către Parlamentul European şi Consiliu ar putea adăuga la această valoare 30,7 miliarde EUR. Lucrările pregătitoare pentru continuarea reducerilor ar putea duce la prezentarea de măsuri suplimentare care ar însemna reduceri de încă cel puţin 2,1 miliarde EUR. Rămâne acum la latitudinea colegislatorilor să se asigure că întreprinderile pot simţi diferenţa în mod concret.

  Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Comisia se află pe drumul cel bun către îndeplinirea obiectivelor sale de reducere a procedurilor birocratice pentru societăţile comerciale. Deja, societăţile comerciale pot economisi 7,6 miliarde EUR pe an. Această cifră se va ridica la aproximativ 40 de miliarde EUR dacă statele membre şi Parlamentul European susţin propunerile noastre în întregul lor. Dar, îmbunătăţirea reglementării este o muncă fără sfârşit. Nu este vorba numai despre schimbarea unor reglementări necorespunzătoare, dar şi despre îmbunătăţirea funcţionării regulilor bune, prin folosirea noilor tehnologii şi a noilor inovaţii. Optimizarea în continuare a reglementărilor europene şi naţionale – fără a se face compromisuri în protejarea publicului – vor reprezenta un element-cheie al eforturilor următoarei Comisii de promovare a unei refaceri economice durabile.

  Vicepreşedintele Günter Verheugen, comisar pentru întreprinderi şi industrie, a afirmat: „Pachetul de astăzi reprezintă rezultatul angajamentului politic şi al eforturilor intense de abolire a birocraţiei inutile. Comisia a făcut tot ceea ce îi stă în putere pentru a atinge obiectivul de 25% până în 2012. Invit Parlamentul European şi statele membre să adopte toate celelalte propuneri ale noastre pentru a le face pe deplin operabile pentru economia europeană cât de curând posibil. Nu costă nimic, dar pentru societăţile noastre comerciale, mai ales pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) ar însemna un stimulent de aproximativ 30,7 miliarde EUR.”

  Programul de reducere a sarcinilor administrative în UE va determina o reducere generală de 40,4 miliarde EUR (33% din povara estimată). Acesta va intra în vigoare dacă toate propunerile Comisiei sunt aprobate de Consiliu şi Parlament. Este vorba, în mod special, despre două propuneri majore înaintate la începutul acestui an, una în domeniul TVA, menită să faciliteze facturarea electronică (în valoare de 18 miliarde EUR), cealaltă în domeniul legislaţiei pentru societăţi comerciale, prin care se exceptează micro-entităţile de la obligaţiile de contabilitate (în valoare de 7 miliarde EUR).

  Exerciţiul de măsurare de bază s-a încheiat şi a confirmat alegerea Comisiei de a se concentra pe domeniile prioritare selectate. Exerciţiul de măsurare a confirmat, de asemenea, vulnerabilitatea IMM-urilor faţă de sarcinile administrative. Implicarea părţilor interesate şi a grupului la nivel înalt prezidat de E. Stoiber a fost esenţială pentru evaluarea fezabilităţii şi pentru identificarea altor măsuri de reducere care ar putea face parte din noi iniţiative de reducere a sarcinilor administrative în mandatul următoarei Comisii.

  Mai mult, toate statele membre au stabilit acum obiective naţionale ambiţioase, după cum s-a stabilit în 2007.

  Comisia va continua să asigure, prin intermediul sistemului său de evaluare a impactului, menţinerea la un nivel minim a cerinţelor introduse prin noile politici.

  „Programul de acţiune pentru reducerea sarcinilor administrative în UE” reprezintă un element esenţial al Agendei Comisiei pentru îmbunătăţirea generală a reglementării. Obiectivul acestei politici este promovarea competitivităţii, a creşterii economice şi a creării de locuri de muncă. Reducerea costurilor de reglementare impuse asupra societăţilor comerciale este, de asemenea, în concordanţă cu Small Business Act (Legea micilor întreprinderi) şi principiul acestuia „gândeşte mai întâi la scară mică” şi reprezintă unul dintre domeniile-cheie de acţiune în cadrul planului european de redresare economică.

  Anunţul de astăzi confirmă faptul că reducerea sarcinilor administrative reprezintă un efort continuu în vederea obţinerii unui impact real în fiecare sector din economia reală.

  Context: Se pot găsi exemple în MEMO/09/474

  Informaţii suplimentare

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii