Cale de navigare

Eficacitatea dascălilor îngreunată de lipsa stimulentelor şi de comportamentul neadecvat al elevilor

16/06/2009

Trei din patru profesori consideră că sunt lipsiţi de motivaţii pentru a-şi ameliora calitatea predării, în vreme ce comportamentul neadecvat în clasă al elevilor fragmentează lecţiile în trei şcoli din cinci, conform unui nou raport OCDE, pregătit cu sprijinul Comisiei Europene. Raportul se bazează pe noua Anchetă internaţională privind predarea şi învăţarea (TALIS) şi pune la dispoziţie, pentru prima dată, date comparabile la nivel internaţional privind condiţiile care îi afectează pe profesorii din şcoli pe baza constatărilor anchetei din 23 de ţări participante.

  Cu ocazia lansării raportului, Angel Gurría, secretar general al OCDE, a insistat asupra necesităţii de a impulsiona o mai bună performanţă a profesorilor.„Profesorii de calitate sunt un element cheie pentru implementarea cu succes a politicilor în domeniul învăţământului,” a declarat acesta. „Principalul este că, din punct de vedere al calităţii, un sistem educativ nu poate depăşi calitatea profesorilor din cadrul său şi a activităţii acestora.”

  Comisarul european pentru educaţie, formare profesională, cultură şi tineret, Ján Figel, a adăugat:„Numărul profesorilor din UE este estimat la 6¼ milioane, aceştia necesitând cât mai mult ajutor din partea autorităţilor din domeniul învăţământului pentru a putea oferi o educaţie adecvată în mediul şcolar în schimbare rapidă din zilele noastre. Aceasta necesită hotărâre şi angajament din partea responsabililor politici pentru a sprijini profesorii noştri, nu numai pentru a le îmbunătăţi formarea profesională, ci şi pentru a le ameliora condiţiile de lucru.”

  Raportul, intitulat, „Crearea unor medii de predare şi de învăţare eficiente”, se bazează pe constatările raportului TALIS, dezvăluind următoarele puncte:

  -      În Austria, Belgia (Flandra), Danemarca, Irlanda şi Norvegia, peste 90% dintre profesori declară că nu aşteaptă nicio recompensă pentru a-şi ameliora calitatea predării.

  -      Profesorii sunt mai puţin pesimişti în Bulgaria şi Polonia, dar totuşi, aproape jumătate dintre aceştia nu găsesc o motivaţie pentru a progresa.

  -      În Estonia, Italia, Republica Slovacă şi Spania, peste 70% dintre profesori din primul ciclu secundar lucrează în şcoli unde s-a considerat că problemele din sala de clasă împiedică procesul de predare „într-o anumită măsură” sau „mult”.

  -      În medie, 38% dintre profesorii care au participat la anchetă au lucrat în şcoli în care personalul calificat nu era suficient. În Polonia, problema a afectat numai 12% dintre şcoli. Însă în Turcia, 78% dintre şcoli sufereau de lipsa de personal calificat suficient. http://dx.doi.org/10.1787/607784618372

  -      În medie, profesorii petrec 13% din timpul orelor pentru a menţine ordinea.În Bulgaria, Estonia, Lituania şi Polonia, mai puţin de 10% din timpul petrecut la ore este pierdut în acest fel.

  -      Pe lângă problemele din sălile de clasă, printre factorii care împiedică educaţia se numără absenteismul elevilor (46%), elevii care întârzie la ore (39%), vulgarităţile şi înjurăturile (37%) şi intimidarea sau abuzul verbal faţă de alţi elevi (35%).

  -      Pe lângă lipsa de motivaţii pentru a se ameliora, profesorii din anumite ţări nici măcar nu sunt supuşi unei evaluări sistematice şi nici nu primesc opinii referitoare la activitatea lor. Aceasta este situaţia pentru mai mult de 25% dintre profesori din Irlanda şi Portugalia, 45% în Spania şi 55% în Italia. http://dx.doi.org/10.1787/607856444110

  Principala lecţie politică este aceea că autorităţile din domeniul învăţământului trebuie să acorde stimulente mai eficiente pentru profesori. Multe ţări nu fac o legătură între evaluarea performanţelor profesorilor şi recompensele şi recunoaşterea pe care aceştia le primesc, chiar şi în cazurile în care asemenea legături există, adeseori, acestea nu sunt foarte puternice.

  În general, ancheta indică faptul că responsabilii cu planificarea învăţământului ar putea oferi un mai mare sprijin pentru profesori şi ameliora performanţele elevilor dacă atât responsabilii publici, cât şi cei politici s-ar axa mai puţin pe controlul resurselor şi al conţinutului educaţional, şi mai mult pe rezultatele învăţământului.

  Contextul

  TALIS este noua Anchetă internaţională privind predarea şi învăţarea a OCDE. Aceasta este prima anchetă internaţională care pune accentul pe mediul de învăţământ şi pe condiţiile de lucru ale profesorilor în şcoli. TALIS abordează aspectele care afectează profesorii şi performanţele acestora, văzute din perspectiva directorilor de şcoli şi a profesorilor înşişi. Procedând astfel, îşi propune să acopere importante lipsuri de informaţii din comparaţiile internaţionale ale sistemelor de învăţământ.

  Ancheta a fost realizată cu sprijinul Comisiei Europene şi acoperă 23 de ţări participante. Australia, Austria, Belgia (Comunitatea Flamandă), Brazilia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Coreea, Lituania, Malaezia, Malta, Mexic, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Slovacă, Slovenia, Spania şi Turcia.

  În fiecare ţară, în jur de 200 de şcoli au fost selectate aleatoriu, iar în fiecare şcoală s-a completat câte un chestionar de către directorul şcolii şi altul de către 20 de profesori selectaţi aleatoriu.

  Întrebările s-au referit la aspecte privind gradul de pregătire al profesorilor, practicile didactice adoptate de aceştia şi recunoaşterea şi recompensele pentru profesori.

  A se vedea http://dx.doi.org/10.1787/607784618372

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii