Cale de navigare

Publicarea Raportului general privind activitatea Uniunii Europene în 2008

04/03/2009

Comisia a publicat Raportul general privind activitatea Uniunii Europene, consacrat evoluţiei Uniunii în 2008.Printre evenimentele marcante petrecute în aceste douăsprezece luni, criza financiară internaţională, schimbările climatice şi mai multe conflicte internaţionale au făcut obiectul unei reacţii europene rapide şi eficiente, care a plasat Uniunea în prim-planul scenei politice internaţionale.Procesul de ratificare a Tratatului de la Lisabona, încetinit ca urmare a rezultatului negativ al referendumului irlandez din primăvară şi relansat cu ocazia Consiliului European din decembrie, a constituit evenimentul instituţional al anului.

  Cu ocazia publicării Raportului general 2008, preşedintele Barroso a afirmat că, „după cincizeci de ani de existenţă, instituţiile europene şi-au demonstrat capacitatea de reacţie rapidă în faţa provocărilor mondiale apărute în 2008.Uniunea economică şi monetară, care a sărbătorit  anul acesta cea de-a zecea aniversare, a demonstrat protecţia pe care moneda euro o reprezintă în faţa unei crize financiare la nivel mondial.”

  Raportul general cuprinde activităţile tuturor instituţiilor şi organismelor Uniunii şi are drept obiectiv conturarea unei imagini generale a evenimentelor importante şi tendinţelor esenţiale care au caracterizat Uniunea Europeană în 2008.

  Anul 2008 a fost un an marcat de numeroase provocări importante, la care statele membre şi instituţiile au dat răspunsuri comune.Uniunea Europeană şi-a asumat poziţia de lider în realizarea unei reforme reale şi complete a sistemului financiar internaţional.Pentru a contracara impactul crizei financiare asupra economiilor europene, au fost adoptate măsuri de urgenţă, menite să coordoneze reacţiile europene în faţa acestei crize mondiale.Planul european de redresare economică, care prevede măsuri pe termen scurt destinate să stimuleze cererea, are, de asemenea, drept scop păstrarea locurilor de muncă şi contribuţia la restabilirea încrederii.În plus, planul prevede stimulente fiscale rapide, specifice şi temporare în valoare de aproximativ 200 de miliarde de euro, respectiv 1,5% din produsul intern brut (PIB) al Uniunii.

  De altfel, instituţiile şi-au asumat în 2008 angajamente serioase privind celălalt dosar important al anului, şi anume definirea unei politici europene în domeniul energiei, care să ţină seama de schimbările climatice.Cu ocazia Consiliului European din decembrie, s-a ajuns la un acord privind pachetul de măsuri ambiţioase privind energia şi schimbările climatice, al cărui obiectiv este de a acorda Uniunii posibilitatea de a-şi reduce cu cel puţin 20% emisiile de gaze cu efect de seră şi de a mări la 20% până în 2020 ponderea energiilor regenerabile în consumul de energie.

  Continuarea procesului de ratificare a Tratatului de la Lisabona a reprezentat o altă evoluţie importantă în 2008.Irlanda, singurul stat care a recurs la un referendum, s-a aflat în situaţia de a constata un vot negativ de 53,4% la referendumul organizat la 12 iunie.Cu toate acestea, a fost găsită o soluţie:Uniunea va clarifica în cadrul unor declaraţii obligatorii din punct de vedere juridic aspectele din tratat care stau la baza îngrijorărilor exprimate în Irlanda, unde va fi organizat un nou referendum în cursul anului 2009, înainte de încheierea mandatului actualei Comisii.

  Politica externă a jucat un rol important pe scena europeană în 2008, de la proiectul Uniunii pentru Mediterana la parteneriatul estic cu ţările din Europa de Est, trecând prin dezvoltarea „Sinergiei Mării Negre”.În plus, rezolvarea conflictului deschis izbucnit în Georgia şi a problemei securităţii aprovizionării energetice au devenit priorităţi ale Uniunii.

  Cu un volum de aproximativ 250 de pagini, cuprinsul raportului cu privire la domeniile de activitate este organizat în funcţie de cele patru obiective strategice definite de Comisie la începutul mandatului său:prosperitatea, solidaritatea, securitatea şi rolul Uniunii ca partener mondial.De altfel, alte trei capitole sunt consacrate vieţii instituţiilor şi organismelor comunitare, bugetului şi activităţilor financiare, respectiv cadrului politic şi economic general al activităţilor comunitare.Acest ultim capitol subliniază, printre altele, progresele înregistrate în 2008 în domenii fundamentale, cum ar fi preocuparea pentru o mai bună legiferare şi reducerea sarcinilor administrative suportate de întreprinderi.

  Pagini Utile

  • Raportul general privind activitatea Uniunii Europene, 2008

   Raportul este disponibil aici (în format html) şi aici (în format .pdf).

    

   Pentru a consulta raportul într-o altă limbă vă rugăm să intraţi aici.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii