Cale de navigare

Coordonatorii reţelei transeuropene de transport îşi prezintă rapoartele anuale şi un document de poziţie comun

07/10/2009

În cel de-al patrulea raport anual şi ultimul din primul lor mandat, înmânat vicepreşedintelui CE Antonio Tajani, coordonatorii reţelei transeuropene de transport (TEN-T) au expus pe larg stadiul actual al proiectelor prioritare de care se ocupă.

  Sunt recunoscător coordonatorilor europeni,a declarat vicepreşedintele Tajani, care răspunde de transporturi.Ca şi în anii precedenţi, rapoartele lor oferă Comisiei Europene şi celorlalte instituţii ale UE analize detaliate cu privire la nouă mari proiecte europene.Sunt nu numai mulţumit de progresele realizate, ci şi bucuros de a consemna succesul acestui experiment de politică, ajuns la capătul primului mandat, de valorificare a talentului şi competenţei unor politicieni europeni experimentaţi de primă mărime prin implicarea lor ca negociatori, interlocutori şi ambasadori în câteva proiecte-cheie ale TEN-T.Acum aşteptăm cu nerăbdare activităţile care ne stau înainte în următorii patru ani, în special în contextul revizuirii politicii în domeniul reţelei transeuropene de transport."În încheiere, oficialul european a adăugat:„Nu pot însă să nu evoc cu tristeţe decesul lui Karel Van Miert în iunie trecut.„Îi simţim dureros lipsa nu doar în calitate de coordonator, ci şi ca izvor de inspiraţie pentru cei care lucrează în domeniul transporturilor europene."

  Rapoartele anuale din 2009 sintetizează, în afara activităţii din ultimul an, 2008-2009, activitatea coordonatorilor pe tot parcursul primului lor mandat (2005-2009).Ca şi în anii trecuţi, rapoartele reflectă analizele şi punctele de vedere personale ale coordonatorilor şi cuprind o serie de propuneri şi recomandări menite să permită tuturor părţilor interesate de aceste proiecte să joace un rol activ, pe măsură ce proiectele avansează.

  În plus, rod al reflecţiei comune la finele primului lor mandat, coordonatorii au redactat şi un document de poziţie, pe care l-au transmis  vicepreşedintelui.Având în vedere procesul de revizuire a TEN-T, iniţiat de Comisia Europeană la începutul celui de-al doilea mandat al lor, coordonatorii doresc să contribuie la dezbatere printr-o evaluare, precum şi prin recomandări bazate pe experienţa lor.

  Vicepreşedintele Tajani i-a felicitat pe coordonatorii europeni şi a subliniat utilitatea activităţii lor. "Vreau să remarc succesele obţinute de coordonatorii europeni în cadrul acestor complicate proiecte transfrontaliere internaţionale.Încă o dată, proiectele au făcut progrese mulţumită implicării lor directe şi active. Este un rezultat deosebit de important în condiţiile extrem de dificile cu care statele membre s-au confruntat în ultimul an, în contextul crizei financiare şi economice mondiale.Salut în mod special documentul de poziţie pe care coordonatorii mi l-au înmânat şi care va juca un rol important în cadrul actualelor discuţii asupra viitoarei strategii pentru TEN-T."

  Revizuirea politicii TEN-T aflată în curs de desfăşurare va identifica următoarele provocări cărora programul TEN-T este chemat să le facă faţă şi va permite acordarea unei însemnătăţi sporite activităţii coordonatorilor.În cadrul zilelor TEN-T, care vor se vor desfăşura anul acesta la Napoli la 21-22 octombrie, va avea loc o importantă reuniune pe această temă la care părţile interesate vor dezbate în detaliu direcţia şi obiectivele viitoarei politici europene în domeniul transporturilor.Conferinţa, care va fi urmarea cărţii verzi publicate în februarie 2009,va stabili opţiunile care se prefigurează pentru politica transporturilor în următorul deceniu, ţinând seama în special de obiectivele combaterii schimbărilor climatice şi de progresele tehnologice în domeniul transporturilor şi energiei.Se va urmări, de asemenea, creşterea contribuţiei TEN-T la îndeplinirea obiectivelor unei Uniuni Europene lărgite într-o perioadă marcată de dificultăţi economice acute.

  Pagini Utile

  • Rapoartele de activitate ale coordonatorilor şi documentul lor de poziţie comun

   http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/european_coordinators/2009_en.htm

    

  • Coordonatorii rapoartelor

   Dl Karel Van Miert:Axa feroviară Berlin - Palermo

   Dl Etienne Davignon:Axa feroviară de mare viteză din Europa de sud-vest

   Dl Laurens Jan Brinkhorst:Axa feroviară de la Lyon la graniţa Ucrainei

   Dl Péter Balázs:Axa feroviară Paris - Bratislava

   Dna Karla Peijs:Axa navigabilă interioară Rin/Meuse-Main-Dunăre;Canalul Sena - Schelde

   Dl Luis Valente de Oliveira:Autostrăzile maritime

   Dl Pavel Telička:„Rail Baltica"

   Dl Karel Vinck:Sistemul european de management al traficului feroviar

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii