Cale de navigare

Cel de-al treilea forum al protecţiei civile: dezvoltarea gradului de rezistenţă la dezastre al Europei

24/11/2009

Comisarul UE pentru mediu, Stavros Dimas, va lansa mâine la Bruxelles cel de-al treilea forum al protecţiei civile.Peste 500 de profesionişti din domeniul protecţiei civile se vor reuni timp de două zile pentru conferinţa privind modul în care ţările UE îşi pot dezvolta gradul de rezistenţă la dezastre.Schimbările climatice vor duce probabil la creşterea frecvenţei şi impactului dezastrelor naturale, iar Europa trebuie să fie pregătită pentru această provocare, precum şi pentru altele, cum ar fi ameninţările teroriste, accidentele chimice şi de altă natură.Conferinţa, intitulată „Către o societate mai rezistentă în faţa dezastrelor”, va dezbate viitoarele provocări pentru protecţia civilă europeană, evoluţiile tehnologice şi modul de a implica oamenii în pregătirea pentru dezastre.

  Stavros Dimas, Comisarul european pentru mediu, a declarat:„Europa este gata să facă tot posibilul pentru a-şi întări rezistenţa la dezastre, în scopul reducerii costurilor umane ridicate.În fiecare an, mii de oameni îşi pierd viaţa şi mult mai mulţi îşi văd traiul de zi cu zi perturbat pe termen lung.Doar anul trecut, circa 20 de milioane de oameni din întreaga lume au fost siliţi să îşi abandoneze căminele din cauza dezastrelor naturale.Costurile financiare sunt, de asemenea, ridicate:s-a estimat că dezastrele costă Europa 15 miliarde EUR pe an.Forumul va fi o platformă esenţială pentru a dezbate provocările cu care ne confruntăm şi pentru a ne ajuta să ne întărim măsurile de prevenire a dezastrelor şi de reacţie la acestea.”

  Forumul protecţiei civile

  Cel de-al treilea forum al protecţiei civile va pune accentul pe rezistenţă şi pe modul în care Europa îşi poate consolida măsurile de prevenire a dezastrelor şi de reacţie la acestea, astfel încât să poată face faţă dezastrelor într-un mod mai eficace.Rezistenţa la dezastre nu înseamnă numai capacitatea de a-şi reveni în urma unui dezastru major, ci şi includerea capacităţii de rezistenţă la dezastre în planificare.

  Forumul va reuni peste 500 de participanţi care vor dezbate viitoarele provocări pentru protecţia civilă din Europa.Vor avea loc trei dezbateri cu invitaţi de marcă din politică, afaceri şi cercetare, care vor permite un schimb de opinii sincer cu privire la momentul şi modul oportune de pregătire pentru dezastre,percepţia asupra riscurilor şi autosuficienţa în rândul cetăţenilor, precum şi ce formă ar trebui să ia o eventuală strategie europeană de gestionare a dezastrelor.

  Printre cei care vor lua cuvântul se numără Stavros Dimas, Comisarul UE pentru mediu, Margareta Wahlström, Secretar general adjunct pentru Strategia internaţională a ONU de reducere a dezastrelor, şi Håkan Jevrell, Secretar de stat la Ministerul Apărării din Suedia.

  În paralel cu conferinţa se va desfăşura o expoziţie care implică parteneri la nivel internaţional, organizaţii de formare profesională şi tehnologii inovatoare.Aceasta include o platformă de simulare a cutremurelor care face parte dintr-o expoziţie pe tema dezastrului ce a lovit oraşul italian L'Aquila la începutul acestui an.

  Comisia şi protecţia civilă

  Comisia susţine şi completează acţiunile de prevenire a dezastrelor la nivel naţional, regional şi local, gestionând, de asemenea, un Centru de monitorizare şi informare (MIC) care îndeplineşte rolul de coordonare pentru faza de reacţie a mecanismului comunitar de protecţie civilă.

  Mecanismul comunitar al UE facilitează cooperarea în cadrul reacţiei la dezastre.La acest mecanism participă 31 de ţări (UE-27 plus Croaţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).Prin intermediul mecanismului, aceste ţări reunesc resurse care pot fi puse la dispoziţia ţărilor lovite de dezastre.Orice ţară din lume poate apela la UE pentru asistenţă.

  De la crearea acestuia, în 2001, UE a oferit asistenţă în caz de dezastru în întreaga lume, inclusiv în cazul uraganului Katrina din SUA (2005), al cutremurului din China din 2008 şi al incendiilor forestiere care s-au produs vara aceasta în sudul Europei.În prezent, MIC răspunde la peste 20 de situaţii de urgenţă pe an.

  Comisia Europeană lucrează în direcţia consolidării capacităţii UE de reacţie la dezastre.În vara aceasta, a desfăşurat încercări ale resurselor la nivel comunitar.Două avioane pentru stingerea incendiilor au fost disponibile în perioada iulie‑septembrie pentru a asista statele membre în lupta împotriva incendiilor forestiere.Comisia va trage concluzii în urma acestui proiect pilot.

  De asemenea, s-au început lucrările la o serie de iniţiative de prevenţie vizând dezvoltarea unei abordări comunitare a prevenirii dezastrelor naturale şi a celor provocate de om.Aceasta include elaborarea de orientări privind evaluarea şi cartografierea riscurilor, elaborarea unei priviri de ansamblu transsectoriale asupra riscurilor majore cu care s-ar putea confrunta Europa şi instituirea unei reţele europene pentru prevenirea dezastrelor.

  Notă pentru editori

  Cel de-al treilea forum al protecţiei civile:„Către o societate mai rezistentă în faţa dezastrelor” va avea loc în clădirea Charlemagne a Comisiei Europene din Rue de la Loi nr. 170, Bruxelles, în perioada 25-26 noiembrie 2009.

  Pentru informaţii suplimentare privind forumul, vizitaţi: www.civilprotectionforum.eu

  Pentru mai multe detalii cu privire la mecanismul de protecţie civilă, vizitaţi: http://ec.europa.eu/environment/civil

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii