Cale de navigare

Pescuit: Comisia ia măsuri pentru protecţia rechinilor

05/02/2009

Comisia Europeană a adoptat astăzi, în premieră, un plan de acţiune al UE pentru conservarea şi gestionarea resurselor de rechini. Obiectivul acestui plan este să asigure adoptarea măsurilor necesare pentru refacerea stocurilor de rechini în zonele în care acestea sunt ameninţate, dacă este cazul chiar şi prin luarea unor măsuri de precauţie, şi să formuleze linii directoare pentru o gestionare sustenabilă a activităţilor de pescuit care vizează aceste stocuri, inclusiv a celor în cadrul cărora rechinii sunt pescuiţi sub formă de capturi accidentale.Planul include, de asemenea, măsuri care vizează îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe ştiinţifice referitoare la stocurile de rechini şi la activităţile de pescuit aferente. Măsurile prezentate nu se referă doar la rechini, ci şi la specii înrudite, precum vulpile şi pisicile de mare. Ele se vor aplica în toate zonele în care operează flota UE, atât în apele comunitare, cât şi în afara acestora. De asemenea, Comisia se angajează să facă demersurile necesare pentru a garanta faptul că acţiunile UE în cadrul organismelor şi acordurilor internaţionale sunt coerente cu politica sa internă în domeniul protecţiei speciilor de rechini.

  Joe Borg, Comisarul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, a declarat: „Rechinii sunt extrem de vulnerabili la exploatarea excesivă, iar consecinţele reducerii masive a numărului lor s-ar putea repercuta nu doar asupra speciilor de rechini, ci şi asupra ecosistemelor marine şi chiar asupra pescarilor. Din acest motiv, am anunţat astăzi un plan de acţiune care va institui o abordare a pescuitului de rechini axată mai mult pe măsuri de precauţie şi va sprijini activităţi de cercetare substanţiale, necesare pentru a înţelege pe deplin rolul pe care îl au rechinii în viaţa marină, precum şi impactul pescuitului asupra acestora.”

  Planul de acţiune cuprinde măsuri care vizează îmbunătăţirea colectării datelor şi a avizelor ştiinţifice, consolidarea măsurilor tehnice şi de gestionare şi controlul sporit al respectării interdicţiei de îndepărtare a înotătoarelor de rechin, care se aplică, din 2003, în apele UE şi pentru navele UE, indiferent de zona în care pescuiesc acestea. Planul include măsuri care urmează să fie implementate atât la nivelul UE, cât şi al statelor membre şi propune ca UE să facă demersuri în vederea aprobării acestora de către toate Organizaţiile Regionale de Gestionare a Pescuitului (ORGP). Pentru a consulta lista completă a măsurilor propuse se poate utiliza link-ul de mai jos.

  Planul se referă la toţi peştii cartilaginoşi, nu doar la rechini, ci şi la vulpile de mare, la pisicile de mare şi la himere, care reprezintă împreună peste 1 000 de specii. Aceste specii sunt răspândite pe întregul glob, dar în special în Atlanticul de Nord, unde navele UE efectuează peste 50% dintre capturile de rechini. Pescuitul de rechini a cunoscut o creştere rapidă începând cu a doua jumătate a anilor 1980, fiind stimulat de cererea tot mai mare de produse derivate de rechin (în special înotătoare).

  Dincolo de aceasta, însă, speciile menţionate sunt deosebit de vulnerabile la pescuitul excesiv, deoarece au o durată lungă de viaţă, ajung târziu la maturitate sexuală, au perioade lungi de gestaţie şi o rată de fertilitate scăzută. Conform unui studiu publicat recent de Uniunea internaţională pentru conservarea naturii, o treime din speciile de rechini capturate în apele UE sunt în prezent ameninţate ca urmare a pescuitului excesiv. În ciuda fragilităţii acestor stocuri şi a importanţei lor crescânde pentru flota comunitară, pescuitul de rechini în UE nu a fost niciodată gestionat în mod sistematic. În ultimii ani, Comisia a constatat situaţia îngrijorătoare a mai multor stocuri de rechini şi a propus măsuri precum reducerea la zero a capturilor sau reducerea substanţială a mortalităţii cauzate de pescuit, atât în UE, cât şi la nivelul mai multor ORGP.

  Planul de acţiune al UE are la bază consultări ample cu statele membre, cu factorii interesaţi şi cu publicul larg, consultări care au avut loc în 2007 şi 2008. El este structurat în funcţie de liniile propuse de planul internaţional de acţiune al FAO pentru conservarea rechinilor, adoptat în 1999. Conform cerinţelor planului FAO, planul de acţiune al UE este însoţit de un raport de evaluare cu privire la rechini, prezentat în anexa la comunicarea Comisiei.

  Pagini Utile

  • Informaţiii suplimentare

   Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi Memo/09/52 .

    

  • Planul de acţiune şi la raportul de evaluare cu privire la rechini

   Planul de acţiune şi raportul de evaluare sunt disponibile aici.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii