Cale de navigare

Comisia Europeană lansează o strategie pentru a impulsiona dezvoltarea regiunii Mării Baltice

10/06/2009

Comisia Europeană prezintă astăzi propunerea sa privind o strategie UE pentru regiunea Mării Baltice. La cinci ani de la extindere, regiunea se confruntă cu provocări urgente, printre care se numără deteriorarea stării Mării Baltice, legăturile de transport deficitare, barierele în calea comerţului şi preocupările legate de aprovizionarea cu energie. Aceste probleme au fost agravate de lipsa unei coordonări eficiente.Obiectivul principal al strategiei, prezentată de Danuta Hübner, comisarul pentru politica regională, este maximizarea potenţialului de dezvoltare al statelor membre şi al regiunilor din zona Mării Baltice, în care trăiesc aproape 100 de milioane de persoane.

   „Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice reprezintă un pas important, întrucât marchează un nou tip de cooperare în cadrul Uniunii.Ea nu implică acte legislative sau instituţii noi, ci se bazează pe voinţa guvernelor şi a cetăţenilor din statele membre şi regiuni de a răspunde unor provocări comune urgente.Comisia propune un plan de acţiune global, bazat pe o consultare aprofundată cu guvernele naţionale şi regionale, cu întreprinderile, ONG-urile şi mediul universitar:UE se află într-o situaţie favorabilă pentru a coordona activitatea necesară în vederea valorificării la maximum a resurselor disponibile pentru a salva Marea Baltică, a încuraja comerţul şi a îmbunătăţi calitatea vieţii tuturor locuitorilor regiunii”, a declarat comisarul Hübner.

  Despre ce este vorba?

  Regiunea Mării Baltice se confruntă cu mai multe provocări importante.Starea mării se deteriorează ca urmare a deversărilor excesive de nitraţi şi fosfaţi, iar biodiversitatea este ameninţată.Este necesar ca economiile să fie mai bine interconectate.Statisticile indică o dependenţă prea mare de comerţul cu vecinii apropiaţi.Distanţele mari, atât interne, cât şi faţă de restul Europei, reprezintă un obstacol pentru regiunea baltică:pentru a ajunge de la Varşovia la Tallinn, sunt necesare 36 de ore cu trenul.O altă preocupare este determinată de izolarea Lituaniei, Letoniei şi Estoniei din punct de vedere al aprovizionării cu energie.În sfârşit, numărul în creştere de petroliere care circulă pe această rută maritimă determină un risc permanent de accidente.

  De ce UE?

  Marea Baltică este înconjurată de opt state membre ale UE şi de Rusia.Există deja un număr considerabil de rapoarte şi planuri de acţiune elaborate în trecut, dar efectele acestora au fost limitate.Ameliorarea coordonării numeroaselor organisme implicate este deosebit de necesară.Multe dintre provocările actuale se încadrează în domeniile de politică ale UE.Programele din cadrul fondurilor structurale UE în regiune oferă o bază pentru consolidarea cooperării.

  Cu toate că propunerile sale se adresează statelor membre, Comisia recunoaşte că multe dintre provocările existente pot fi rezolvate numai prin intermediul unei bune cooperări cu Rusia.Comisia recomandă încurajarea acestei cooperări prin intermediul unor iniţiative deja existente, precum „Dimensiunea nordică”, politica comună pentru UE, Rusia, Norvegia şi Islanda.

  O strategie inedită

  Strategia se prezintă sub forma unei comunicări şi a unui plan de acţiune care cuprinde o listă de 80 de proiecte de referinţă, unele dintre care au fost deja lansate.Strategia are patru obiective fundamentale, care urmăresc ca această parte a Europei să devină:

  -       durabilă din punct de vedere al mediului (de exemplu, tratarea apelor reziduale);

  -       prosperă (de exemplu, promovarea inovării în întreprinderile mici şi mijlocii);

  -       accesibilă şi atractivă (de exemplu, îmbunătăţirea legăturilor de transport);

  -       sigură şi protejată (de exemplu, ameliorarea capacităţii de reacţie în cazul accidentelor).

  Este prima dată când UE elaborează o astfel de strategie globală la nivelul unei „macroregiuni”.Ea ar putea inspira abordări similare în zone cum ar fi bazinul mediteraneean sau bazinul Dunării.Strategia reprezintă un pas important către punerea în aplicare la nivel regional a politicii maritime integrate a UE.

  Între 2007 şi 2013, regiunea Mării Baltice va beneficia de un sprijin pentru investiţii de peste 50 de miliarde EUR în cadrul politicii de coeziune şi de alte finanţări UE, incluzând 27 de miliarde EUR destinate ameliorării accesibilităţii, aproape 10 miliarde EUR pentru mediu, 6,7 miliarde EUR pentru competitivitate şi 697 de milioane EUR pentru securitate şi prevenirea riscurilor.

  Exemple de proiecte

  -        În toate statele membre se vor elimina fosfaţii din detergenţi, pentru a reduce substanţele nutritive din mare.

  -        Va fi pus în aplicare un „plan de interconectare a pieţei energiei din zona baltică”, pentru a conecta mai bine Letonia, Lituania şi Estonia la reţelele europene.

  -        Până în 2013 va fi inaugurată axa „Rail Baltica”, cu o viteză preconizată de 120 de km pe oră, care va face legătura între Varşovia şi Tallinn.

  -        Va fi creat un sistem comun de supraveghere maritimă.

  -        Va fi înfiinţat un fond pentru inovare şi cercetare, care va utiliza finanţări naţionale şi private pentru a adapta activităţile de cercetare în funcţie de avantajele specifice regiunii.

  Notă pentru editori

  Statele membre au cerut Comisiei să pregătească o strategie UE pentru regiunea Mării Baltice în decembrie 2007.Propunerea prezentată astăzi este rezultatul unei consultări publice on-line lansate de Comisie în noiembrie 2008 (IP/08/1619) şi a numeroase dezbateri publice care au avut loc în cele opt state membre implicate.Strategia este una dintre priorităţile principale ale preşedinţiei suedeze din a doua jumătate a anului 2009.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii