Cale de navigare

Comisia propune simplificarea regulamentului privind succesiunile internaţionale şi sporirea previzibilităţii normelor care le guvernează

14/10/2009

Comisia a adoptat astăzi o propunere care urmăreşte simplificarea considerabilă a regulamentului privind succesiunile de dimensiune internaţională în Uniunea Europeană.Este vorba de facilitarea vieţii cetăţenilor prin stabilirea unor norme comune care permit identificarea cu uşurinţă a autorităţii competente şi a legii aplicabile cu privire la totalitatea bunurilor constitutive ale unei succesiuni, indiferent unde sunt situate acestea. În afara faptului că drepturile moştenitorilor, ale legatarilor şi ale oricărei alte persoane implicate vor fi mai bine garantate, regulamentul propus îi va permite viitorului defunct să îşi planifice cu mai multă seninătate succesiunea, oferindu-i posibilitatea de a alege cu privire la legea care să guverneze transmiterea ansamblului bunurilor sale. Comisia propune, de asemenea, crearea unui certificat european de moştenitor care să îi permită oricărui moştenitor sau administrator al unei succesiuni să facă cu uşurinţă dovada acestui statut, oriunde în Uniune.

  Exprimându-şi satisfacţia adoptării propunerii, vicepreşedintele Jacques Barrot, Comisar european pentru justiţie, libertate şi securitate, a declarat: „Este imperativ să le permitem cetăţenilor şi practicienilor dreptului să înţeleagă şi, într-o anumită măsură să aleagă, normele care să se aplice totalităţii bunurilor constitutive ale unei succesiuni, indiferent de locul unde se află acestea. Propunând ca, din oficiu, autoritatea competentă şi legea aplicabilă să fie determinate de locul reşedinţei obişnuite a defunctului, dar lăsându-i acestuia posibilitatea, dacă doreşte, de a alege ca dezbaterea succesiunii să fie reglementată de legea ţării a cărei cetăţenie o deţine, oferim în acelaşi timp mai multă securitate juridică şi mai multă flexibilitate şi, în consecinţă, mai multă seninătate. În ceea ce priveşte certificatul european de moştenitor, acesta va permite exercitarea, fără alte formalităţi, a statutului de moştenitor sau de administrator al succesiunii oriunde în Uniune. Aceasta reprezintă o nouă piatră pe care o aşezăm la temelia edificării unui veritabil spaţiu judiciar civil european”.

  Cele 450 000 de succesiuni internaţionale deschise în fiecare an în Uniunea Europeană reprezintă un patrimoniu considerabil care poate fi estimat la peste 120 de miliarde de euro. Dar normele aplicabile acestor succesiuni sunt foarte complexe şi dificil de prevăzut. Normele care guvernează competenţa, dar şi legea aplicabilă, variază considerabil de la un stat membru la altul, având drept consecinţă un nivel ridicat de insecuritate juridică, adesea foarte greu resimţit: de către moştenitori, care se confruntă cu complicaţii juridice şi administrative atunci când moştenesc un bun aflat într-un alt stat membru, dar şi de cei care vor să îşi organizeze succesiunea din timpul vieţii.

  Obiectivul urmărit de propunere este unul triplu: sporirea securităţii juridice prin garantarea previzibilităţii şi coerenţei normelor aplicabile, oferirea unei mai mari flexibilităţi în alegerea legii aplicabile succesiunii şi în fine, garantarea drepturilor moştenitorilor şi/sau ale legatarilor, dar şi ale altor persoane implicate (creditori de exemplu).

  Această iniţiativă nu modifică, cu toate acestea, normele naţionale materiale care guvernează succesiunile. De asemenea, chestiunile de tipul „Cine este moştenitorul?” sau „Care parte a bunurilor mele va reveni copiilor mei şi care soţului meu/soţiei mele?” continuă să fie reglementate de normele naţionale. De asemenea, nu se aduce atingere în niciun fel legislaţiei care reglementează drepturile reale sau dreptului familiei, proprii fiecărui stat membru. În fine, fiscalitatea aplicabilă bunurilor constitutive ale succesiunii nu este modificată de propunere şi este în continuare stabilită de dreptul intern.

  Cum va funcţiona viitorul regulament?

  Propunerea prevede aplicarea unui criteriu unic care să permită stabilirea competenţei autorităţilor şi a legii aplicabile din oficiu unei succesiuni transfrontaliere: cel corespunzător reşedinţei obişnuite a defunctului. Cetăţenii care îşi au domiciliul în străinătate vor putea, cu toate acestea, să opteze ca succesiunea lor, în integralitatea sa, să se supună legii corespunzătoare cetăţeniei lor. Ansamblul bunurilor succesiunii se va afla astfel sub regimul unei singure legi, reducându-se astfel riscul unor decizii contradictorii de la un stat membru la altul. De asemenea, o singură autoritate va avea competenţa să dezbată succesiunea, cea corespunzătoare reşedinţei obişnuite, care va putea, cu toate acestea, să o delege statului de cetăţenie, dacă acesta este mai bine poziţionat pentru a cunoaşte detalii cu privire la succesiune. În fine, deciziile şi actele autentice adoptate în materie de succesiuni vor face obiectul unei recunoaşteri reciproce depline şi integrale.

  Va fi totodată creat un certificat european de moştenitor, care va permite furnizarea, fără alte formalităţi, a dovezii calităţii de moştenitor sau a drepturilor de administrator sau de executor al succesiunii. Aceasta va constitui un progres considerabil faţă de situaţia actuală, în care exercitarea drepturilor este adesea foarte dificilă. Rezultatul va fi accelerarea procedurilor şi reducerea costurilor acestora.

  Pagini Utile

  • Pentru mai multe informaţii privind activităţile vicepreşedintelui Barrot, vă rugăm să consultaţi site-ul său internet:

    

   http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_ro.htm

    

  • Conferinţa de presă susţinută de comisarul Jacques Barrot, vicepreşedinte al Comisiei Europene:

    

   Conferinţa de presă susţinută de comisarul european pentru justiţie libertate şi securitate, Jacques Barrot, poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii