Cale de navigare

Realizarea procedurilor administrative pe cale electronică: Comisia Europeană stimulează serviciile transfrontaliere cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră

19/06/2009

Comisia Europeană va cofinanţa un proiect coordonat de Austria, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Ţările de Jos şi Polonia, al cărui obiectiv este de a ajuta administraţiile publice să îşi îmbunătăţească serviciile online pentru sectorul serviciilor. Până la sfârşitul anului 2009, fiecare stat membru al UE va trebui să stabilească ghişee unice care să permită întreprinderilor să realizeze procedurile administrative pe cale electronică. Proiectul va permite, de exemplu, unui furnizor de servicii belgian să îndeplinească online toate formalităţile necesare pentru a deschide o cafenea în Ţările de Jos şi, în acelaşi timp, va contribui la ameliorarea calităţii procedurilor electronice. Proiectul pilot va beneficia de investiţii în valoare de peste 14 milioane EUR pentru o perioadă de trei ani, 50% din această sumă fiind finanţată prin Programul pentru competitivitate şi inovare al UE.

  „Realizarea de investiţii în domeniul celor mai recente tehnologii ale informaţiei reprezintă instrumentul potrivit pentru a facilita cooperarea între administraţiile publice şi accesul întreprinderilor la pieţele altor state membre”, a declarat Viviane Reding, Comisarul pentru Societatea Informaţională şi Media. „Furnizarea de servicii online şi absenţa birocraţiei vor permite întreprinderilor europene să se extindă pe noi pieţe, contribuind la creşterea activităţii comerciale în UE. Acest lucru va atrage după sine o mai mare creştere economică şi crearea mai multor locuri de munca în cadrul pieţei unice.”

  Serviciile constituie principalul factor de creştere economică şi de creare a locurilor de muncă în Europa, reprezentând 70% din PIB-ul Uniunii Europene. 95% din totalul locurilor de muncă create în ultimii ani s-au datorat acestui sector. În timp ce mărfurile sunt deja comercializate liber în UE, piaţa internă a serviciilor nu şi-a atins încă întregul potenţial.  Din cauza barierelor juridice şi administrative, furnizorilor de servicii le este greu să se stabilească în alte ţări sau să realizeze schimburi comerciale transfrontaliere.

  Proiectul pilot lansat de Comisia Europeană în cooperare cu Austria, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Ţările de Jos şi Polonia va permite elaborarea unor noi soluţii tehnice pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor electronice transfrontaliere furnizate de administraţiile publice. Până la sfârşitul anului 2009, în fiecare stat membru vor fi stabilite ghişee unice prin intermediul cărora întreprinderile vor putea să realizeze toate procedurile şi formalităţile într-un singur loc. Pornind de la aceste aspecte, proiectul pilot a fost conceput pentru a asigura compatibilitatea diverselor abordări utilizate în ţările UE. Acesta va promova utilizarea serviciilor electronice şi elaborarea unor cerinţe comune, va stabili standarde comune pentru a garanta securitatea tranzacţiilor pe întregul teritoriu al UE şi se va baza pe bune practici, specificaţii deschise şi soluţii accesibile.

  Context:

  Proiectul pilot, denumit „Simple Procedures Online for Cross-border Services" („Proceduri online simplificate pentru serviciile transfrontaliere"), pe scurt, SPOCS, este un proiect pilot la scară largă, cofinanţat de Comisia Europeană prin Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, care încurajează inovarea şi competitivitatea prin extinderea utilizării TIC şi prin optimizarea valorificării acestora în rândul cetăţenilor, întreprinderilor şi administraţiilor publice. Acest program este parte integrantă a Programului pentru competitivitate şi inovare al UE, care urmăreşte încurajarea competitivităţii întreprinderilor europene şi dispune de un buget de peste 3,6 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013 ( IP/05/391).

  În temeiul Directivei UE privind serviciile, până la sfârşitul anului 2009, toate statele membre ale UE trebuie să stabilească ghişee unice prin intermediul cărora furnizorii de servicii să poată obţine cu uşurinţă toate informaţiile corespunzătoare şi să realizeze toate procedurile necesare pe cale electronică, fără a mai trebui să facă apel la o serie de organisme administrative sau profesionale.

  Proiectele pilot la scară largă sunt coordonate de statele participante şi se concentrează asupra găsirii unor soluţii tehnologice pentru serviciile transfrontaliere de la nivel naţional, regional şi local. Aceste proiecte sunt lansate pentru a stabili specificaţiile comune care vor fi dezvoltate şi diseminate în continuare, ceea ce va permite diferitelor sisteme naţionale să comunice şi să interacţioneze astfel încât cetăţenii şi întreprinderile să beneficieze pe deplin de piaţa unică.

  Proiectul se bazează pe alte proiecte anterioare la scară largă care permit cetăţenilor UE să îşi folosească identitatea electronică şi să aibă acces la serviciile publice oriunde s-ar afla în Europa ( IP/08/824), precum şi pe un proiect care permite întreprinderilor să concureze online pentru contractele din sectorul public din întreaga Europă ( IP/08/785). În 2008 Comisia a lansat, de asemenea, proiectul Smart Open Services (Servicii deschise inteligente), pe scurt SOS, privind schimburile transfrontaliere de informaţii din domeniul medical ( IP/08/1075).

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii