Cale de navigare

Consumatori: UE stabileşte noi standarde de siguranţă pentru produsele de dormit pentru nou­născuţi şi copii mici

21/10/2009

Noi standarde de siguranţă pentru produsele de dormit pentru copii – incluzând plăpumi, saci de dormit şi saltele pentru paturi de copii – care ar trebui să prevină o mare parte a accidentelor asociate paturilor de copii, au primit azi lumină verde din partea statelor membre ale UE.Votul a avut loc la Bruxelles, în cadrul Comitetului pentru siguranţa generală a produselor.Accidentele asociate paturilor de copii sunt responsabile în fiecare an de mai multe decese ale copiilor decât cele asociate oricărui alt produs de îngrijire a copiilor[1].Conform Bazei de date europene privind traumatismele, în Uniunea Europeană s-au produs, între 2005 şi 2007, 17 000 de accidente în care au fost implicaţi copii cu vârste între 0 şi 4 ani aflaţi într-un pat de copii.În pofida frecvenţei accidentelor grave, uneori fatale, cauzate de saltelele paturilor de copii, apărătoarele laterale pentru paturile de copii, paturile de copii suspendate, plăpumile pentru copii şi sacii de dormit pentru sugari, în momentul de faţă nu există standarde de siguranţă ale UE destinate acestor produse.Noile standarde propuse vor reduce riscul de accidentare, de exemplu, prin sufocare cu părţi laxe, imobilizarea unui copil datorită unui design necorespunzător al unei saltele pentru pat de copii sau asfixierea cauzată de corzi sau bucle.Se vor introduce şi alte standarde necesare, cum ar fi cerinţe referitoare la stabilitate şi design, care să vizeze reducerea riscului de căderi şi de leziuni asociate paturilor de copii suspendate.Cerinţele de siguranţă propuse fac în continuare obiectul unei perioade de analiză cu durată de trei luni din partea Parlamentului European şi a Consiliului, după care vor fi transmise colegiului comisarilor în vederea adoptării unei decizii formale, înainte de a fi trimise organismelor europene de standardizare.


 

[1]Comisia SUA pentru siguranţa produselor destinate consumatorilor (CPSC), 2009.

  Comisarul european pentru protecţia consumatorilor, Meglena Kuneva, a declarat: „Este la latitudinea fiecărui părinte sau a fiecărei persoane care se ocupă cu îngrijirea copiilor să hotărască care este cea mai bună modalitate de a asigura siguranţa copiilor.Preocuparea noastră este aceea ca părinţii care aleg să utilizeze aceste produse să nu trebuiască să-şi facă griji cu privire la siguranţa acestora.Trebuie să fim vigilenţi în ceea ce îi priveşte pe cei mai vulnerabili consumatori.Instrucţiunile trebuie să fie foarte clare, produsele trebuie să fie efectiv cât mai sigure posibil şi trebuie să treacă cu succes toate testele de siguranţă necesare.”

  Situaţia actuală:

  Standardele votate azi sunt parte a unei iniţiative mai cuprinzătoare a Comisiei şi a statelor membre, care vizează actualizarea unei game largi de standarde de siguranţă pentru produsele destinate copiilor care se comercializează în UE.La nivel mondial există foarte multe dovezi care atestă faptul că produsele de îngrijire a copiilor sunt responsabile de un număr foarte mare de accidente şi leziuni la copii mici.De exemplu, în Statele Unite, în 2007, în serviciile de urgenţă au fost trataţi aproximativ 62 000 de copii cu vârste de până la 5 ani ca urmare a leziunilor provocate de produsele de îngrijire a copiilor.În perioada 2007 – 2008, Comisia Europeană a efectuat un studiu, după consultarea statelor membre, care a identificat produsele de îngrijire a copiilor cu cel mai mare risc pentru care nu există standarde de siguranţă sau pentru care standardele existente nu vizează toate riscurile.Cele 5 produse care au făcut obiectul votului de azi fac parte din produsele identificate în acest studiu.

  Problema articolelor de dormit pentru copii

  Principalele riscuri asociate cu aceste produse sunt:

  Saltele de paturi pentru copii.Principalele riscuri sunt imobilizarea şi inflamabilitatea.De exemplu, imobilizarea unui sugar datorită unor probleme de design, cum ar fi dimensiunile neadecvate – salteaua este prea mică şi lasă goluri în care copilul poate fi imobilizat sau se poate sufoca.De asemenea, sunt de menţionat riscurile generate de lipsa îndeplinirii cerinţelor privind inflamabilitatea.

  Sacii de dormit pentru sugari şi apărătoarele laterale pentru paturi de copii.Principalele riscuri sunt strangularea, sufocarea şi înecarea, datorate corzilor, buclelor, părţilor detaşabile sau materialelor de umplutură devenite laxe.

  Plăpumile pentru copii. Principalele riscuri sunt sufocarea şi hipertermia.În lipsa unor informaţii privind siguranţa adecvate, ele pot contribui la creşterea incidenţei sindromului de deces subit al sugarilor (SIDS) ca urmare a supraîncălzirii şi asfixierii.

  Paturi de sugari suspendate. Principalele riscuri sunt sufocarea, imobilizarea şi lezarea datorate unui design necorespunzător – mai exact, instabilitate sau lipsa integrităţii structurale (pentru paturile suspendate).

  Contextul

  Nou-născuţii dorm, în medie, 16 ore pe zi, iar copiii cu vârste între 3 şi 5 ani dorm 11 – 13 ore pe zi.În primii cinci ani din viaţă, sugarii şi copiii mici petrec în spaţiul destinat somnului cel puţin jumătate dintr-o zi sau chiar mai mult.Produsele destinate spaţiului de dormit trebuie să fie sigure, deoarece acesta este spaţiul în care sugarii şi copiii mici sunt cel mai frecvent lăsaţi nesupravegheaţi timp îndelungat.

  Propunerile

  Noile standarde UE vor introduce noi cerinţe de siguranţă destinate a îmbunătăţi siguranţa generală a acestor produse.De exemplu, saltelele pentru paturi de copii vor trebui să fie concepute astfel încât să se minimizeze riscurile de imobilizare sau asfixiere, prin asigurarea lipsei golurilor dintre saltea şi baza patului şi prin reducerea posibilităţii ca salteaua să fie ridicată cu uşurinţă de copiii aflaţi în pat.Nu se va permite ca sacii de dormit pentru copii, plăpumile pentru copii şi apărătoarele laterale pentru paturi de copii să aibă corzi, bucle, părţi mici detaşabile sau margini ascuţite care ar putea determina strangulare, sufocare sau alte leziuni.

  Avertismentele şi instrucţiunile vor trebui să conţină mesaje clare cu privire la orice riscuri specifice generate de fiecare produs, precum şi cerinţele de igienă.A se vedea MEMO/09/473.

  Etapele următoare

  Propunerea Comisiei va fi examinată de Parlamentul European şi de Consiliu (perioadă de analiză de 3 luni), apoi va fi transmisă Colegiului comisarilor în vederea adoptării unei decizii formale.În continuare, CEN (Comitetul European de Standardizare) va primi un mandat pentru a începe să elaboreze noile standarde privind produsele, ceea ce poate dura până la doi ani.

  Pagini Utile

  • Raportul privind siguranţa produselor de dormit pentru nou-născuţi şi copii

    

   Raportul poate fi consultat aici.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii