Cale de navigare

Comisia îşi îndreaptă atenţia către prevenirea dezastrelor şi reducerea riscurilor în interiorul şi în exteriorul Uniunii Europene

23/02/2009

Comisia Europeană a adoptat astăzi două comunicări referitoare la dezastre:o abordare comunitară a reducerii impactului dezastrelor naturale şi al celor provocate de om pe teritoriul UE şi o strategie de sprijinire a reducerii riscului de dezastre în ţările în curs de dezvoltare.Comunicările, adoptate ca pachet, reprezintă o primă tentativă de constituire a unei abordări mai strategice, în special din perspectiva unor riscuri sporite determinate de schimbările climatice.Acţiunea propusă la nivel comunitar vizează domenii în care o abordare comună este mai eficientă decât abordări naţionale separate, cum ar fi dezvoltarea cunoaşterii, punerea în legătură a protagoniştilor şi politicilor, precum şi ameliorarea performanţei instrumentelor comunitare existente de prevenire a dezastrelor.În ceea ce priveşte ţările în curs de dezvoltare, Comisia prezintă o strategie a UE de sprijinire a reducerii impactului dezastrelor naturale asupra unor ţări considerate a fi cu risc ridicat.Ambele comunicări contribuie la implementarea „Cadrului de acţiune de la Hyogo pentru perioada 2005-2015”, adoptat la conferinţa mondială privind reducerea dezastrelor.

  Comisarul european pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat:„Dezastrele naturale constituie o ameninţare tot mai importantă pentru statele membre ale UE şi se preconizează creşterea frecvenţei şi magnitudinii acestora în următorii ani din cauza efectelor schimbărilor climatice.Trebuie să facem tot posibilul pentru a reduce impactul acestora pregătindu-ne cât mai bine în acest sens.Această comunicare este un prim pas important în lansarea unui proces de intervenţie comunitară pe termen lung în acest domeniu.”

  Comisarul european pentru dezvoltare şi ajutor umanitar, Louis Michel, a declarat:„Tsunami-urile sau uraganele lasă în urmă ravagii şi distrug vieţile oamenilor săraci de pe tot globul.Ştim că e mai bine să previi decât să vindeci.Investiţiile în reducerea riscurilor înainte de producerea unui dezastru aduc beneficii enorme în comparaţie cu ajutoarele umanitare care se acordă în urma acestuia.Şi ştim că situaţia va continua să se înrăutăţească din cauza schimbărilor climatice; de aceea trebuie să acţionăm acum.Consider că reducerea riscului de dezastre va ajuta la salvarea de vieţi şi va reprezenta, de asemenea, o armă fundamentală în lupta împotriva sărăciei de pe întreaga planetă.”

  Prevenirea:valoare adăugată la nivelul UE

  Comunicarea privind prevenirea identifică domenii în care acţiunea la nivelul UE ar putea aduce valoare adăugată.Acestea cuprind:instituirea unui inventar la nivel comunitar conţinând informaţiile şi bunele practici existente;elaborarea unor orientări privind cartografierea pericolelor şi riscurilor;punerea în legătură a protagoniştilor şi politicilor pe parcursul ciclului de gestionare a dezastrelor prin mai multă instruire şi prin mai multe acţiuni de sensibilizare;ameliorarea accesului la sistemele de avertizare timpurieşi o direcţionare mai eficientă a fondurilor comunitare.

  Reducerea riscului de dezastre:o măsură esenţială pentru reducerea sustenabilă a sărăciei

  Comunicarea privind reducerea riscului de dezastre stabileşte expune următoarele priorităţi de acţiune:

  -          consolidarea dialogului politic cu ţările în curs de dezvoltare;

  -          integrarea reducerii riscului de dezastre atât în politica şi acţiunile UE, cât şi în cele ale ţărilor în curs de dezvoltare, inclusiv asistenţa din partea UE acordată investiţiilor la nivel naţional destinate reducerii riscurilor;

  -          elaborarea unor planuri regionale, începând cu unul pentru Caraibe: aceste planuri de acţiune vor include, de exemplu, asistenţă pentru campaniile de sensibilizare.

  UE va stabili toate acţiunile specifice preconizate într-un plan de implementare prevăzut pentru iunie 2009.

  Context

  În martie 2008, Comisia a adoptat o Comunicare privind consolidarea capacităţii de răspuns a Uniunii în caz de catastrofe [COM(2008)130].Aceasta a avut o abordare integrată care cuprinde toate etapele dezastrelor (prevenire, pregătire, răspuns imediat, recuperare), toate tipurile de dezastre (în interiorul sau în exteriorul UE, naturale sau provocate de om) şi toate instrumentele UE, precum şi coordonarea interinstituţională.Comunicarea a inclus şi o anexă specifică privind incendiile forestiere.Comunicarea a anunţat cele două propuneri privind prevenirea şi privind strategia UE pentru reducerea riscului de dezastre în ţările în curs de dezvoltare.Mai mult, atât Parlamentul European, cât şi Consiliul au făcut un apel să se acţioneze de urgenţă în domeniul prevenirii dezastrelor.

  Costul economic al dezastrelor din Europa este estimat la 15 miliarde de euro.

  Dezastrele afectează cel mai mult ţările în curs de dezvoltare, deoarece acestea sunt cele mai vulnerabile şi au cea mai redusă capacitate de a se confrunta cu astfel de situaţii.De asemenea, dezastrele subminează şi pun în pericol realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) stabilite de ONU.Cele opt obiective includ înjumătăţirea numărului de persoane al căror venit este mai mic de 1 dolar pe zi şi posibilitatea ca fiecare copil să poată încheia un ciclu primar de studii până în 2015 (http://www.un.org/millenniumgoals ).

  Conform Cadrului de acţiune de la Hyogo din 2005, un cadru internaţional privind reducerea riscului de dezastre, statele ar trebui să conlucreze în această problemă.

  http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii