Cale de navigare

Comisarul Tajani: O politică de transporturi pentru viitor

17/06/2009

Procesul de reflecţie lansat de Comisia Europeană, la care au participat părţi interesate şi experţi din domeniul transporturilor, a identificat 6 tendinţe şi provocări principale care vor contura viitoarea politică de transporturi pe parcursul deceniilor următoare – îmbătrânirea populaţiei, fenomenul migraţiei şi mobilitatea internă, provocările de mediu, disponibilitatea resurselor de energie, urbanizarea şi globalizarea.  Acest lucru demonstrează necesitatea de a focaliza viitoarea politică europeană de transporturi pe obiectivul construirii unui sistem de transporturi integrat, bazat pe tehnologie şi uşor de utilizat. Prin adoptarea, astăzi, a Comunicării privind viitorul transporturilor[1], Comisia Europeană doreşte să stimuleze în continuare dezbaterea în vederea identificării propunerilor strategice concrete pentru următoarea carte albă în domeniul transporturilor prevăzută pentru 2010.

  „Transporturile au fost şi vor rămâne o componentă esenţială a vieţii noastre cotidiene. Acestea au contribuit substanţial la dezvoltarea, integrarea şi creşterea pieţei interne cu efecte tangibile asupra economiei europene. Politica europeană în domeniul transporturilor a consolidat standardele din acest sector, precum condiţiile de muncă, condiţii de siguranţă şi securitate ridicate, precum şi drepturile pasagerilor. Cred că este momentul oportun pentru a relansa această politică. În primul rând, prin integrarea în continuare a diferitelor moduri de transport, apoi prin plasarea UE în avangarda serviciilor şi tehnologiilor de transporturi şi, în al treilea rând, prin modelarea viitoarei politici în domeniu în funcţie de nevoile şi drepturile utilizatorilor şi lucrătorilor”, a afirmat vicepreşedintele Antonio Tajani, responsabil pentru domeniul transporturilor.

  Comisia a publicat în 2004 o carte albă care a stabilit agenda politicii în domeniul transporturilor până în 2010 şi care a fost actualizată în 2006. Comunicarea adoptată astăzi este o continuare a cărţii albe şi defineşte viziunea asupra transporturilor şi mobilităţii viitoare până în 2020, luând în considerare scenariile posibile în deceniile ulterioare datei respective.

  Politicile în domeniul transporturilor pentru viitorii zece ani trebuie să se bazeze pe o reflecţie amplă asupra viitorului sistemului de transporturi. Comisia a comandat studii externe privind evaluarea politicilor practicate în trecut şi scenariile viitoare şi, totodată, s-a consultat cu experţi şi părţi interesate prin intermediul unor focus grupuri specializate şi al conferinţei la nivel înalt cu părţile interesate, care a avut loc la 9-10 martie 2009.

  Principalele concluzii ale comunicării sunt următoarele:

  -       Politica europeană în domeniul transporturilor a contribuit la crearea unui sistem de mobilitate eficient pentru cetăţenii europeni şi pentru întreprinderile europene.În prezent, această politică trebuie să asigure că mobilitatea poate fi menţinută şi pe viitor.

  -       Sustenabilitatea de mediu, îmbătrânirea populaţiei, fenomenul migraţiei, lipsa de resurse de combustibili fosili, urbanizarea şi globalizarea sunt tendinţele cheie în societatea noastră şi vor reprezenta provocări pentru sistemul nostru de mobilitate.

  -       Accelerarea introducerii tehnologiilor inovatoare şi integrarea deplină a diferitelor moduri de transport sunt cruciale pentru a face faţă acestor provocări.Acest lucru se petrece într-un context în care utilizatorii şi angajaţii, cu nevoile şi drepturile lor, sunt plasaţi în centrul procesului de fundamentare a deciziei politice.

  -       Este important să se facă progrese în ceea ce priveşte proiecţia externă a politicii europene în domeniul transporturilor, ca o modalitate de a se asigura integrarea în continuare cu ţările vecine şi promovarea intereselor economice şi de mediu ale Europei în contextul global.

  Comunicarea nu include un program detaliat de măsuri strategice, ci încearcă mai degrabă să definească viziunea strategică asupra viitorului transporturilor.Viziunea şi ideile pe care le avansează sunt menite să stimuleze dezbaterile ulterioare, în cadrul cărora se urmăreşte identificarea unor posibile opţiuni de politică.Se aşteaptă ca anul viitor această activitate să conducă la formularea de măsuri concrete de politică şi la adoptarea ulterioară a unei cărţi albe.

  Comisia încurajează toate părţile interesate să contribuie la acest exerciţiu prin transmiterea punctelor lor de vedere asupra viitorului transporturilor şi a posibilelor opţiuni de politică la următoarea adresă de email: tren-future-of-transport@ec.europa.eu până la 30 septembrie 2009.

  [1]COMUNICAREA COMISIEI – Un viitor sustenabil pentru transporturi:Către un sistem integrat, bazat pe tehnologie şi uşor de utilizat.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii