Cale de navigare

Lansarea unei platforme europene destinate unei mai bune coordonări a eforturilor de combatere a excluderii romilor

24/04/2009

Azi, la Praga, va avea loc prima reuniune în cadrul unei noi platforme europene destinate integrării romilor, având drept obiectiv îmbunătăţirea coordonării acţiunilor de la nivel naţional care au drept scop combaterea excluderii celei mai mari minorităţi etnice a Europei.Reuniunea, la care participă reprezentanţi ai guvernelor naţionale, ai UE, ai altor organizaţii internaţionale şi ai societăţii civile, îşi propune să stimuleze cooperarea şi schimbul de experienţă privind politicile de integrare a romilor care s-au bucurat succes.

  „Criza economică actuală creşte riscul ca romii – care adesea trăiesc la marginea societăţii – să fie total excluşi”, a avertizat Vladimír Špidla, comisarul UE pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse.„Avem nevoie de politici constructive care să ofere romilor o şansă, nu de politici represive care să le agraveze starea de sărăcie şi de excludere socială.Politicile trebuie să vizeze romii în mod explicit – dar trebuie să aibă drept obiectiv asigurarea accesului la educaţie, la locuri de muncă şi la locuinţe decente.Iar politicile eficiente trebuie comunicate reciproc dincolo de graniţele naţionale.”

  Reuniunea de azi, organizată în comun de comisarul Špidla şi de ministrul ceh pentru drepturile omului şi minorităţile naţionale, Michael Kocáb, va analiza progresele înregistrate în combaterea excluderii romilor de la primul summit european dedicat romilor, care a avut loc la Bruxelles, în septembrie 2008 (a se vedea IP/08/1326).Ea este urmarea unei invitaţii din partea Consiliului Afaceri Generale, adresată în decembrie 2008, de a organiza un schimb de bune practici şi de experienţe între ţările UE şi de a stimula cooperarea între toate părţile prin intermediul unei platforme europene integrate.

  Întâlnirea vizează identificarea unui set de principii fundamentale necesare abordării eficiente a integrării romilor.În plus, Comisia Europeană va prezenta modul în care plănuieşte să acţioneze în vederea satisfacerii nevoilor populaţiei de origine romă prin intermediul instrumentelor şi politicilor UE, în 2009 şi 2010.De asemenea, ea va prezenta un raport privind implementarea unui nou proiect pilot, în valoare de 5 milioane de EUR, pe care Parlamentul European l-a adăugat la bugetul pentru anul 2009.Comisia va prezenta la începutul anului 2010 un raport mai complet asupra progreselor înregistrate, înaintea următorului summit dedicat romilor, care se va desfăşura în Spania, în aprilie 2010.

  Situaţia în care se află mai multe milioane de romi din UE şi din regiunile învecinate se caracterizează prin discriminare şi printr-o excludere de mare amploare din rândul societăţii civilizate, printr-un nivel disproporţionat de sărăcie şi şomaj, o stare de sănătate precară şi o speranţă de viaţă mai mică.În plus, romii sunt adesea victimele discriminării şi ale violenţei de natură rasistă.

  Context

  Uniunea Europeană dispune de o paletă largă de instrumente prin care poate combate discriminarea şi excluderea socială a romilor.Directiva 2000/43/CE interzice discriminarea pe bază de rasă şi origine etnică în domeniile ocupării forţei de muncă, educaţiei, protecţiei sociale (incluzând serviciile de asistenţă medicală) şi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii.Fondurile structurale ale UE şi programele comunitare pot oferi sprijin financiar pentru proiecte şi politici, în vreme ce mecanismele de cooperare în domeniul politicilor UE şi naţionale care vizează incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă, educaţia şi sănătatea pot fi utilizate pentru combaterea excluderii romilor, prin combinarea analizelor şi acţiunilor specifice cu procesul de integrare.

  A se vedea, de asemenea, MEMO/09/193

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii