Cale de navigare

Comisia ia măsuri pentru un transport urban mai ecologic, mai bine organizat şi mai uşor de folosit

30/09/2009

Comisia Europeană a adoptat astăzi un Plan de acţiune global privind mobilitatea urbană. Planul de acţiune propune o serie de măsuri destinate să vină în ajutorul autorităţilor locale, regionale şi naţionale pentru îndeplinirea obiectivelor lor de mobilitate urbană sustenabilă.

  Vicepreşedintele Antonio Tajani, responsabil cu transporturile, a declarat: „Sunt fericit să prezint astăzi acest pachet global de măsuri în domeniul mobilităţii urbane. Pentru prima dată Comisia propune un set de acţiuni concrete menite să facă transportul urban mai uşor, mai ecologic şi mai bine organizat. Măsurile propuse vor încuraja şi vor ajuta oraşele să facă faţă provocărilor cu care se confruntă.Totodată, ele vor fi mai bine informate şi utilate.”

  Planul de acţiune vine în continuarea Cărţii verzi privind mobilitatea urbană adoptate la 25 septembrie 2007. Dezbaterea care a urmat adoptării cărţii verzi a confirmat valoarea adăugată a acţiunii la nivelul Uniunii Europene în domeniul mobilităţii urbane, cu respectarea, în acelaşi timp, a competenţelor naţionale, regionale şi locale.

  Congestia urbană, accidentele rutiere, poluarea aerului şi consumul de energie, toate acestea au un impact negativ asupra economiei europene şi asupra bunăstării tuturor cetăţenilor europeni. Peste 70% din populaţia Europei trăieşte în zone urbane, iar aproximativ 85 % din produsul intern brut al UE este generat în oraşe. Aproximativ 40% din emisiile de CO2 şi 70% din emisiile de alţi poluanţi provenite din transportul rutier se datorează traficului urban. Mai mult, unul din trei accidente rutiere cu urmări fatale se produce în zonele urbane.

  Abordarea acestor provocări va răspunde preocupărilor cetăţenilor. Nouă din zece cetăţeni europeni cred că traficul din zona lor trebuie îmbunătăţit.Totodată, abordarea acestor provocări este esenţială pentru succesul strategiei globale a UE de combatere a schimbărilor climatice şi de promovare a creşterii economice şi a dezvoltării durabile.

  Acţiuni

  Planul de acţiune include un mix de propuneri. De exemplu, pentru îmbunătăţirea drepturilor pasagerilor în transportul public urban, Comisia va colabora cu sectorul respectiv la elaborarea unui set de angajamente pe bază voluntară. În acelaşi timp, va continua să sprijine cercetarea şi proiectele demonstrative, de exemplu în domeniul vehiculelor cu emisii reduse sau zero-emisii. În plus, se vor stabili legături practice între mobilitatea urbană şi politicile existente ale UE în domeniul sănătăţii, coeziunii şi în favoarea persoanelor cu handicap.

  Alte acţiuni vor include o iniţiativă menită să îmbunătăţească informaţiile cu privire la transport şi prelungirea sprijinirii de către Comisie a campaniilor de informare cum ar fi Săptămâna europeană a mobilităţii. În scopul accelerării adoptării planurilor de mobilitate urbană sustenabilă de către autorităţile locale, Comisia va pregăti materiale de informare şi va demara activităţi de formare şi promovare. Comisia va produce, totodată, documente de orientare vizând aspecte importante ale acestor planuri cum sunt livrarea mărfurilor, precum şi sistemele de transport inteligente pentru mobilitatea urbană. Comisia va îmbunătăţi disponibilitatea datelor statistice, va facilita schimburile de informaţii, inclusiv cu vecinii Europei, şi va crea o bază de date cuprinzând informaţii privind cele mai bune practici în materie de mobilitate urbană. În fine, Comisia va depune eforturi pentru a optimiza sursele de finanţare actuale la nivelul UE şi va examina necesităţile viitoare de finanţare.

  Acţiunile urmează să fie lansate în următorii patru ani. În 2012, Comisia va examina progresele înregistrate şi va evalua nevoia de acţiune pe viitor.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii