Cale de navigare

Comisia Europeană salută aprobarea de către Parlamentul European a unor reforme radicale menite a consolida concurenţa şi drepturile consumatorilor pe pieţele de telecomunicaţii din Europa

24/11/2009

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a adoptat astăzi oficial, cu o amplă majoritate transpartinică, pachetul de reforme UE în domeniul telecomunicaţiilor propus de Comisia Europeană în noiembrie 2007 ( IP/07/1677).În curând, 500 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene vor beneficia de opţiuni mai variate, ca urmare a concurenţei sporite de pe pieţele de telecomunicaţii din Europa, de o mai bună acoperire a continentului european prin conexiuni la internet rapide de bandă largă şi de consolidarea dreptului la protejarea vieţii private în raport cu operatorii din sectorul telecomunicaţiilor.Consumatorii europeni se vor bucura şi de numeroase drepturi noi, precum dreptul de a-şi schimba furnizorul de servicii de telefonie fixă sau mobilă într-o singură zi lucrătoare fără a-şi schimba şi numărul de telefon, dreptul de a fi mai bine informaţi în legătură cu serviciile la care se abonează şi dreptul de a fi informaţi privind încălcarea securităţii datelor de către operatorul lor de servicii de telecomunicaţii.De asemenea, operatorii trebuie să le ofere consumatorilor opţiunea unor contracte care să nu depăşească 12 luni.Mai mult, în conformitate cu noile reglementări UE, autorităţile naţionale din sectorul telecomunicaţiilor vor putea stabili niveluri minime de calitate pentru serviciile de transmisie prin reţea, promovând astfel „neutralitatea reţelei” pentru cetăţenii europeni.În plus, reforma sectorului telecomunicaţiilor va reafirma şi va consolida drepturile fundamentale ale consumatorilor europeni în privinţa accesului la internet.O nouă dispoziţie privind libertatea internetului, inclusă în pachet la insistenţa Parlamentului European, precizează că, având în vedere drepturile fundamentale ale cetăţenilor UE, inclusiv dreptul la protejarea vieţii private, autorităţile naţionale nu pot restricţiona accesul la internet din motive de politică publică, decât în urma unei proceduri echitabile şi imparţiale şi a unui control judiciar eficient şi în timp util.Aprobarea reformei de către Parlamentul European este urmarea acordului politic la care au ajuns, la 5 noiembrie, negociatorii Parlamentului, Consiliului şi Comisiei ( MEMO/09/491) şi face posibilă intrarea în vigoare a reformei UE din sectorul telecomunicaţiilor în luna decembrie a acestui an.Statele membre au apoi la dispoziţie 18 luni pentru a transpune reglementările reformate ale UE în legi naţionale privind sectorul telecomunicaţiilor.

  „Reforma UE din sectorul telecomunicaţiilor va spori concurenţa pe pieţele de telecomunicaţii din Europa, va oferi servicii de telefonie fixă şi mobilă şi de internet mai bune şi mai ieftine şi conexiuni mai rapide la internet pentru toţi europenii.Graţie sprijinului puternic acordat astăzi de Parlamentul European, Europa pune cetăţeanul în centrul  reglementărilor sale din sectorul telecomunicaţiilor”, a spus Viviane Reding, comisar pentru telecomunicaţii al UE.„O veste bună pentru consumatorii europeni este faptul că noul şi puternicul instrument de separare funcţională va ajuta autorităţile naţionale de reglementare în rezolvarea blocajelor la nivelul concurenţei care persistă pe pieţele de telecomunicaţii, oferind consumatorilor opţiuni mai bune şi variate.De asemenea, sunt recunoscătoare Parlamentului European pentru sprijinul acordat Comisiei la realizarea unei pieţe unice mai integrate în domeniul telecomunicaţiilor.Înfiinţarea noului organism european din domeniul telecomunicaţiilor, OAREC, a cărui organizare instituţională a fost, în mare parte, proiectată de membrii Parlamentului European, arată foarte clar că vorbim serios când spunem că operatorii europeni din sectorul telecomunicaţiilor şi consumatorii nu trebuie să mai simtă frontierele naţionale atunci când este vorba despre accesul la reţele şi furnizarea de servicii de comunicaţii.Suntem la un pas de realizarea unei veritabile pieţe unice pentru consumatorii şi operatorii europeni din sectorul telecomunicaţiilor.”

  Pentru mai multe informaţii cu privire la 12 dintre reformele cele mai importante incluse în noul pachet de norme UE în domeniul telecomunicaţiilor, a se vedea MEMO/09/513.

  Etapele următoare:

  -       Semnarea actelor legislative de către preşedinţii Parlamentului European şi Consiliului la 25 noiembrie;

  -       Intrarea în vigoare a întregului pachet de reforme ale telecomunicaţiilor, odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al UE (18 decembrie);

  -       Înfiinţarea Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) (primăvara anului 2010);

  -       Transpunerea pachetului de reforme ale telecomunicaţiilor în legislaţia naţională a celor 27 de state membre ale UE (până în iunie 2011).

  Pentru informaţii suplimentare:

  Textul preliminar al pachetului de reforme convenit:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii