Cale de navigare

Comisia Europeană lansează o reflecţie pe tema pieţei unice în domeniul digital pentru conţinutul creativ online

22/10/2009

Comisia Europeană a publicat astăzi un document de reflecţie având ca temă provocarea reprezentată de crearea unei pieţe unice europene în domeniul digital pentru conţinut creativ precum cărţi, muzică, filme sau jocuri video. Conform studiilor Comisiei, o adevărată piaţă unică fără graniţe pentru conţinutul creativ online ar putea permite creşterea de patru ori a veniturilor cu amănuntul pentru sectorul respectiv, dacă industria şi autorităţile publice iau măsuri clare, favorabile consumatorilor (a se vedea IP/07/95). Disponibilitatea in format digital a conţinutului oferă astfel posibilităţi excelente pentru Europa, dar reprezintă, în acelaşi timp, o provocare pe mai multe planuri. În primul rând, în calea distribuţiei digitale a produselor şi serviciilor culturale există încă obstacolele de natură legislativă şi teritorială, care pot împiedica creativitatea şi inovarea. Mai mult, descărcările ilegale pe scară largă pot pune în pericol dezvoltarea unei pieţe unice viabile din punct de vedere economic pentru conţinutul digital; ofertele transfrontaliere legale trebuie să fie mult mai încurajate. În acest context, documentul de reflecţie –  întocmit de serviciile comisarului Viviane Reding, în colaborare cu cele ale comisarului Charlie McCreevy – prezintă provocările curente pentru trei grupuri vizate – titularii drepturilor de autor, consumatorii şi utilizatorii comerciali – şi invită pe toţi cei interesaţi să participe la o amplă dezbatere referitoare la posibilele răspunsuri europene la aceste provocări. Comentariile pot fi trimise până la data de 5 ianuarie 2010.  

  „Drepturile de autor şi Internetul sunt două motoare puternice de stimulare a creativităţii şi inovării în beneficiul tuturor europenilor. Ele trebuie combinate în cadrul noului proiect care vizează crearea unei pieţe unice în domeniul digital, competitive şi prospere. O astfel de piaţă unică în domeniul digital nu poate fi creată decât cu contribuţia creatorilor de conţinut şi cu cea a generaţiei de «nativi digitali», în calitate de utilizatori interesaţi şi consumatori inovatori,” a afirmat Viviane Reding, Comisarul european pentru societate informaţională şi mass-media. „Prioritatea mea principală în următorii ani va fi elaborarea, în cooperare cu alţi comisari, a unui cadru juridic simplu şi favorabil consumatorilor pentru punerea la dispoziţie a conţinutului digital în toată Uniunea Europeană, garantând, în acelaşi timp, protejarea drepturilor de autor şi o remunerare adecvată a creatorilor de conţinut.” 

  „Protecţia proprietăţii intelectuale şi industriale – drepturi de autor, brevete, mărci înregistrate sau modele – ocupă un loc central în cadrul economiei bazate pe cunoaştere şi în vederea îmbunătăţirii competitivităţii europene. Aceasta constituie o prioritate a reformei: bazată pe considerente solide de natură economică, nu doar pe concepte juridice, şi concentrându-se pe identificarea unor soluţii de stimulare a inovării şi a investiţiilor în viaţa reală”, a afirmat Charlie McCreevy, Comisarul european pentru piaţa internă.

  Comisia Europeană a lansat astăzi un document de reflecţie pe tema pieţei unice europene în domeniul digital şi o consultare publică, solicitând noi idei pentru o piaţă mai dinamică de distribuţie online a conţinutului creativ.Documentul subliniază importanţa drepturilor de autor ca bază a creativităţii în cadrul patrimoniului cultural al Europei.

  Comisia a precizat că sunt necesare norme specifice, favorabile consumatorilor şi concurenţei, pentru a crea o piaţă unică autentică pentru conţinutul creativ pe Internet.În acest scop, Comisia a identificat trei domenii în care sunt necesare acţiuni legislative pentru:

  -       a recompensa creativitatea, astfel încât creatorii, titularii de drepturi de autor şi diversitatea culturală a Europei să poată prospera în lumea digitală;

  -       a oferi consumatorilor mijloace legale, la preţuri fără echivoc, pentru accesarea unei game largi de conţinuturi prin intermediul reţelelor digitale, oriunde şi oricând;

  -       a promova condiţii de concurenţă echitabile pentru noi modele de afaceri şi soluţii inovatoare de distribuţie a conţinutului creativ în întreaga Uniune Europeană.

  În Europa, sectorul cultural şi creativ (care cuprinde conţinutul publicat, de exemplu cărţi, ziare şi reviste, lucrări muzicale şi înregistrări sonore, filme, materiale video la cerere şi jocuri video) generează venituri de peste 650 de miliarde de euro anual şi reprezintă 2,6% din PIB-ul UE, angajând 3% din forţa de muncă a Uniunii Europene. Prin urmare, forurile legislative la nivel european au responsabilitatea de a proteja drepturile de autor, în special într-un mediu care se află într-o continuă evoluţie din punct de vedere economic şi tehnologic.

  Ca parte a discuţiilor în derulare pe tema priorităţilor Agendei digitale europene şi în completarea dezbaterilor similare care au loc în prezent la nivel naţional, Comisia doreşte să axeze dezbaterea pe soluţii practice de încurajare a noilor modele de afaceri, de promovare a iniţiativelor din domeniu şi a soluţiilor inovatoare, precum şi pe necesitatea eventuală de a armoniza, actualiza sau revizui setul de norme aplicabile ale pieţei unice din Uniunea Europeană. 

  Context

  Într-un discurs din 9 iulie, Comisarul Viviane Reding şi-a prezentat viziunea asupra unei ambiţioase Agende digitale europene (SPEECH/09/336). Pentru a completa această agendă, documentul de reflecţie publicat astăzi rezumă rezultatele a două consultări publice (a se vedea IP/06/1071 şi IP/08/5), ale „Platformei privind conţinutul online” a Comisiei - (Raportul final este disponibil aici ) şi iniţiativele asociate ale Comisiei (a se vedea „Raportul privind oportunităţile şi barierele în calea comerţului online cu amănuntul” în urma mesei rotunde pe tema comerţului online, IP/08/1338 şi http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html  şi Declaraţia comună a participanţilor la masa rotundă din 19 octombrie 2009 pe tema „principiilor generale de distribuţie online a creaţiilor muzicale”, IP/09/1548).

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii